Fermentai

 1. suskirstyti į 6 klases:
  • Remiasi katalizuojamos reakcijos tipu, pagal kurį fermentai suskirstyti į 6 klases:
  • 1. Oksidoreduktazės;
  • 2. Transferazės;
  • 3. Hidrolazės;
  • 4. Liazės;
  • 5. Izomerazės;
  • 6. Ligazės.
  • Kiekviena klasė turi poklasius, šie – popoklasius, kuriuose išvardinti individualūs fermentai.
 2. Oksidoreduktazės
  • katalizuoja oksidacijos-redukcijos procesus. Skiriamos keturios jų grupės (tai – nepoklasės):
  • anaerobinės dehidrogenazės,
  • aerobinės dehidrogenazės (oksidazės),
  • mikrosomų oksigenazės,
  • hemą (ar į jį panašų darinį) turinčios oksidoreduktazės.
 3. anaerobinės dehidrogenazės,
  nuo vieno substrato perduoda protonus (H+) kitam substratui, bet ne deguoniui. Jų kofermentai: nikotinamidadenindinukleotidas ir jo fosfatas ), flavinmononukleotidas (FMN), flavinadenindinukleotidas (FAD);
 4. aerobinės dehidrogenazės (oksidazės),
  kurios nuo oksiduojamo substrato vieną ar duvandenilius tiesiogiai perduoda oro deguoniui. Jų kofermentais būna FAD ir FMN;
 5. mikrosomų oksigenazės,
  katalizuojančios vieno (monooksigenazės) ar dviejų (dioksigenazės)deguonies atomų prijungimą prie substrato;
 6. hemą ar į jį panašų darinį turinčios oksidoreduktazės.
  Šiai fermentų grupei priklausocitochromai, katalazė (daugiausia jos yra eritrocituose) bei peroksidazės (jos randamos ir augaluose).
 7. Transferazės
  katalizuoja reakcijas, kurių metu cheminės grupės pernešamos tarp atskirų molekulių. Grupėspernešimo reakcijose substrato molekulė dažnai kovalentiniu ryšiu prisijungia prie fermento ar kofermento.Šiai klasei priklauso kinazės, katalizuojančios fosforilo pernešimą nuo ATP ant substrato.
 8. Hidrolazės
  katalizuoja reakcijas, kurių metu vyksta viduje molekulių esančių cheminių ryšių hidrolizinisskaidymas.
 9. Liazės
  katalizuoja reakcijas, kurių metu funkcinės grupės prijungiamos prie dvigubų ryšių arba dvigubasryšis susidaro, pašalinant chemines grupes.
 10. Izomerazės
  katalizuoja izomerizacijos reakcijas (grupės pernešamos molekulės viduje).
 11. Ligazės
  katalizuoja naujų cheminių ryšių (C-C, C-S, C-O, C-N) susidarymą kondensacijos reakcijose,naudojant ATP didžiaenergių ryšių skilimo energiją.
Author
laura9632
ID
317163
Card Set
Fermentai
Description
gb
Updated