Cellen - Mikrobiologi

 1. Ge ex på olika celler
  • Nervcell
  • Hudcell
  • Muskelcell
  • Hjärtmuskelcell
  • Röda blodkroppar
  • Vita blodkroppar
 2. Hur ser en nervcell ut?
  spindelliknande
 3. Vad har nervcellen för uppgift?
  Att förmedla nervimpulser
 4. Redogör för cellens energi och ämnesomsättning
  • Energibehov via föda och syre
  • Födan är kolhydrater, fetter, proteiner och vatten och syre
  • Mag och tarmkanalen bryter ner detta till mindre beståndsdelar via enzym
  • Med blodets hjälp så tas det upp av tarmludd och ut till kroppens alla celler
 5. Vad är Mitos?
  • Vanliga celldelningen
  • en cell delar sig och bildar två lika celler diploida med 46 kromosomer i vardera cell
 6. Vad är Meios?
  • Könscellernas delning
  • Varje mogen köncell har 23 kromosomer, enkel uppsätttning, haploida.
  • Reduktionsdelning sker vid nya omogna celler i testiklarna. Mognad till färdiga spermier. Hos kvinnan  i äggstockarna. 46 kromosomer
 7. Vad är vävnad?
  Celler med likartat utseende och funktion som fogar sig samman till vävnad
 8. Vad är epitelvävnad?
  Finns i hud, slemhinnorna på luftrör mag/tarmkanalen och urinvägarna.
 9. Vilka är de vanligaste epitelvävnaderna?
  • Skivepitel
  • Kubisk epitel
  • Flerskiktad epitel
 10. Vart finns skivepitelvävnad?
  • Blodkärl
  • lungans alveoler
  • Lungsäck
 11. Vart finns kubisk epitelvävnad?
  I de finare bronkerna
 12. Var finns flerskiktad epitelvävnad?
  Hud och olika körtlar
 13. Förklara muskelvävnad
  • Rik på blodkärl - muskel syresatt blod
  • Buntar av muskelfibrer så muskel kan dra ihop sig.
 14. Ge ex på muskelvävnad
  • Skelettmuskelvävnad
  • Hjärtmuskelvävnad
  • Glatt muskelvävnad
 15. Beskriv skelettmuskelvävnad
  • Tvärstrimmig
  • viljestyrd
  • Finns utanpå skelettet för rörelse
 16. Beskriv hjärtmuskelvävnad
  • Tvärstrimmig
  • ej viljestryd
  • 3 dimensionellt muskelfibernät som underlättar impulsspridningen i hjärtat
 17. Beskriv glatt muskelvävnad
  • Ej viljestyrd - automatisk
  • finns i inre organ - artärers muskelväggar, tarm och magsäck
 18. Vad är patogen?
  Mikroorganismer som är skadliga för människan
 19. Vad är normalflora?
  Mikroorganismer som finns på vår hud och i kroppen
 20. Vad är virulens`?
  Det är bakterier som har en bättre förmåga att föröka sig och få fäste i vävnader
 21. Vad är sporliknande bakterier?
  • Bakterier med skyddande kapsel
  • förhindrar vita blodkroppar att förstöra bakterien
  • överlever under längre tid och i ogynnsam miljö
 22. Samband mellan användning av antibiotika och resistensutveckling?
  • I cellkärnan sker en mutation hos bakterien
  • Vid pencillin bildar bakterien ett enzym som blir motståndskraftigt mot vanligt pencillin
  • Vid antibiotikabehandling dör de vanliga bakterierna medan de muterade överlever
  • De har blivit resistenta
 23. Egenskap för S.Aureus?
  Bakterien bildar enzym och gifter - risk allvarliga infektioner
 24. Smittvägar för S-Aureus?
  Droppsmitta och kontaktsmitta
 25. Infektioner vid S.Aureus?
  • Sår och hudinf
  • blod och matförgiftning
  • svinkoppar
 26. Egenskap för S.pneumonie?
  Riklig mängd på huden
 27. Smittvägar för S.pneumonie?
  Kontakt och droppsmitta
 28. Infektioner vid S.pneumonie?
  • Blodförgiftning
  • infektion efter operation
 29. Egenskap hos salmonella
  Finns främst i livsmedel och vatten
 30. Smittvägar hos salmonella
  livsmedel, vatten, munnen, smittad avföring
 31. Infektioner salmonella?
  • Tarminfektioner
  • Diarre
  • Tyfoid feber
 32. Vad skiljer virus från bakterier?
  • virus mindre och varierar i stl och utseende
  • Enkelt uppbyggd, ingen egen ämnesoms
  • beroende av kroppsceller för att föröka sig.
 33. Vad betyder det att virusinfektion kan ligga latent?
  Förmåga att stanna kvar i värdcellen utan symtom
 34. Ge ex på ett DNA virus och ett RNA-virus?
  • Herpesvirus 
  • - blåsor
  • - sår på munslemhinna och runt munnen med svår klåda

  • Retrovirus
  • Cancer, hiv och aids
 35. Beskriv en sjukdom som orsakas av protozoer?
  • Flagelater
  • orsakar infektion i slidan
  • klåda och flytningar
  • hos män urinvägsinfektion
Author
Ninaru
ID
316944
Card Set
Cellen - Mikrobiologi
Description
Cell mikrobiologi
Updated