przyimki

 1. polski
  angielski
 2. porada [na temat czegoś]
  advice [on [or about] sth]
 3. podlegać
  answer to
 4. napaść na kogoś
  attack on sb
 5. zwracać uwagę na coś
  to pay attention to sth
 6. stosunek do kogoś/czegoś
  attitude to [or towards] sb/sth
 7. podstawa powództwa
  cause of action
 8. porównywać coś z czymś
  to make a comparison between sth and sth
 9. darzyć kogoś zaufaniem
  to have confidence in sb
 10. zdobyć dyplom [z czegoś]
  to take a degree [in sth]
 11. żądanie [czegoś]
  demand [for sth]
 12. odstępstwo od czegoś
  departure from sth
 13. wpływ na dochody
  effect on earnings
 14. akcentować coś
  to put emphasis on sth
 15. uświadamiać [seksualnie]
  to tell about the facts of life
 16. mieć pewne pojęcie o czymś
  to have some idea of sth
 17. niedobór
  lack of
 18. ogłoszenie [o] przetargu
  invitation to tender
 19. konieczność deprecjacji
  need for depreciation
 20. wysuwać zastrzeżenia wobec czegoś
  to raise objections to [or against] sth
 21. badać coś
  to research into sth
 22. uszanowanie dla kogoś/czegoś
  respect for sb/sth
 23. mieć talent do czegoś
  to have a talent for [doing] sth
 24. nieobecny w szkole/pracy
  absent from school/work
 25. towarzyszyła mu żona
  he was accompanied by his wife
 26. być czymś zdumionym
  to be amazed at sth
 27. zły na kogoś z powodu czegoś
  angry with sb at [or about] sth
 28. zły na kogoś/siebie
  annoyed with sb/oneself
 29. wstydzić się kogoś/czegoś
  to be ashamed of sb/sth
 30. świadomy czegoś
  aware of sth
 31. zajmować się czymś
  to busy oneself with sth
 32. zdolny do czegoś/zrobienia czegoś
  capable of sth/doing sth
 33. charakterystyczny dla kogoś/czegoś
  characteristic of sb/sth
 34. uświadamiać sobie coś
  to become conscious of sth
 35. szaleć za kimś/czymś
  to be crazy about sb/sth
 36. pełen czegoś
  crowded with sth
 37. ciekawy czegoś
  curious about sth
 38. rozczarowany kimś/czymś
  disappointed with [or in] sb/sth
 39. niezadowolony
  dissatisfied
 40. być entuzjastycznie nastawionym do czegoś
  to be enthusiastic about sth
 41. być podekscytowanym czymś
  to be excited about sth
 42. mieć doświadczenie w czymś
  to be experienced at [or in] sth
 43. znać się na czymś
  to be familiar with sth
 44. przepadać za czymś
  to be very fond of sth
 45. wdzięczny [komuś za coś]
  grateful [to sb for sth]
 46. być winnym czegoś
  to be guilty of sth
 47. szkodliwy
  harmful
 48. być identycznym z czymś
  to be identical to sth
 49. nie potrafić czegoś zrobić
  to be incapable of doing sth
 50. brać w czymś udział
  to be involved in sth
 51. być zazdrosnym o kogoś/coś
  to be jealous of sb/sth
 52. interesować się czymś
  to be keen on sth
 53. wyjść za kogoś za mąż
  to get married to sb
 54. woda jest niezbędna do życia
  water is necessary for life
 55. mieć obsesję na punkcie kogoś/czegoś
  to be obsessed with [or by] sb/sth
 56. być zadowolonym z samego siebie
  to be pleased with oneself
 57. zachowywać się układnie
  to be polite
 58. cieszyć się popularnością wśród kogoś
  to be popular among [or with] sb
 59. mieć z kimś/czymś związek
  to relate to sb/sth
 60. niegrzeczny
  rude
 61. traktujesz go [na] serio?
  are you serious about him?
 62. do pełnej kwoty brakuje nam jedynie 100 funtów
  we're only Ł100 shy of the total amount
 63. mam [już] dość...
  I'm sick and tired of...
 64. nabierać podejrzeń co do kogoś/czegoś
  to get suspicious about [or of] sb/sth
 65. panicznie bać się czegoś
  to be terrified of sth
 66. sprzykrzył mi się ten program
  I am tired of this show
 67. być nieświadomym czegoś
  to be unaware of sth
 68. oskarżać kogoś o coś
  to accuse sb of sth
 69. przystosowywać coś do czegoś
  to adapt sth to/for sth
 70. celować w kogoś/coś
  to aim at [or for] sb/sth
 71. przepraszać kogoś za coś
  to apologize to sb for sth
 72. podobać się komuś
  to appeal to sb
 73. zwracać się z prośbą o coś
  to apply for sth
 74. pochwalać coś
  to approve of sth
 75. korzystać z czegoś
  to benefit from sth
 76. pobierać opłatę za coś
  to charge for sth
 77. komentować coś
  to comment on sth
 78. konkurować
  compete
 79. skarżyć się komuś
  to complain to sb
 80. narzekać na coś
  to complain about sth
 81. gratulować komuś czegoś
  to congratulate sb on sth
 82. składać się z czegoś
  to consist of sth
 83. brać udział w czymś
  to contribute to sth
 84. znosić coś
  to cope with sth
 85. liczyć na kogoś
  to count on sb
 86. żądać czegoś
  to demand sth
 87. różnić się [od kogoś/czegoś]
  to differ [from sb/sth]
 88. nie pochwalać czegoś
  to disapprove of sth
 89. przechodzić z czegoś do czegoś
  to graduate from sth to sth
 90. żądać
  insist on
 91. zakłócać sygnał
  to interfere with the broadcast
 92. utrzymywać kontakty z kimś
  to mix with sb
 93. sprzeciwiać się komuś/czemuś
  to object to sb/sth
 94. operować kogoś
  to operate on sb
 95. chwalić
  praise
 96. wszczynać sprzeczkę z kimś
  to pick a quarrel with sb
 97. polegać na kimś/czymś
  to rely on [or upon] sb/sth
 98. zostać skazanym na 5 lat więzienia
  to be sentenced to 5 years in prison
 99. udało mu się zrobić to na czas
  he succeeded in finishing it on time
Author
JMBied
ID
316890
Card Set
przyimki
Description
przyimki - longman repetytorium maturalne poziom rozszerzony
Updated