2016-02-11

 1. e Patentierung, -en
  patentovanie
 2. patentieren
  patentovať
 3. s Patent, -e
  patent
 4. e Strahlung, -en
  • žiarenie,
  • radiácia
 5. strahlen
  • žiariť,
  • vyžarovať
 6. r Strahl, -en
  lúč
 7. e Ausstrahlung, -en
  vyžarovanie
 8. aus-strahlen
  vyžarovať
 9. verzichten auf
  • vzdať sa čoho,
  • oželieť čo
 10. r Krampf, ä-e
  kŕč
 11. e Durchfall, ä-e
  hnačka
 12. krampfen
  • drieť,
  • tvrdo makať
 13. beschädigen
  poškodiť
 14. e Beschädigung, -en
  škoda
 15. s Gehirn
  mozok
 16. e Niere, -n
  oblička
 17. r Betrug
  podvod
 18. r Prädikatwein, -e
  prívlastkové víno
 19. e Aufdeckung
  • odkrytie,
  • odhalenie
 20. nach der Audeckung
  po odhalení
 21. erobern
  • dobyť,
  • podmaniť si
 22. unterzeichnen
  podpísať (4.p.)
 23. r Zaun, ä-e
  plot
 24. e Sucht, -en
  • vášeň,
  • túžba
 25. süchtig
  • vášnivý,
  • náruživý
 26. r Kreis
  • kruh,
  • obvod
 27. e Gegend
  • oblasť,
  • okolie
 28. veröffentlich
  zverejnený
 29. veröffentlichen
  • zverejniť,
  • publikovať
 30. e Veröffentlichung, -en
  zverejnenie
 31. e Beziehung
  vzťah
 32. überwinden
  • zdolať,
  • premôcť
 33. e Genehmigung
  povolenie
 34. genehmigen
  povoliť
 35. e Regelung
  • nariadenie,
  • reforma,
  • regulácia
 36. e Regierung
  vláda
 37. r Ausweg
  východisko
 38. erzwingen
  vynútiť
 39. s Empfinden,
  e Empfindung
  pocit
 40. empfinden
  cítiť
 41. r Wahl
  voľby
 42. e Wahlstimme
  • volebný hlas,
  • voličský hlas
 43. aus-graben
  vykopať
 44. r Graben, ä-
  jama
 45. ein-graben
  zakopať
 46. r Krampf
  • boj,
  • bitka,
  • zápas
 47. verloben (sich)
  zasnúbiť (sa)
 48. r Ruhm
  sláva
 49. rühmen
  • sláviť,
  • chváliť
 50. berühmt
  slávny
 51. allredings
  však
 52. bald
  • skoro,
  • onedlho
 53. sobald
  hneď ako
 54. r Anschlag
  atentát
 55. bereits
  • práve,
  • zrovna
 56. r Umgang
  zaobchádzanie
 57. r Vergang
  proces
 58. s Abkommen
  dohoda
 59. r Vertrag
  zmluva
 60. r Vortrag
  prednáška
 61. s Abenteuer
  dobrodružstvo
 62. hineingeraten
  ocitnúť sa kde
 63. widerfahren
  prihodiť sa
 64. r Rettungsring, -e
  záchranné koleso
 65. ab-schätzen
  • odhadnúť,
  • ohodnotiť
 66. harren
  vyčkávať
 67. e Einheit
  jednota
 68. s Spruchband, ä-er
  transparent s heslom
 69. e Ausfuhr
  • vývoz,
  • export
 70. e Anfuhr,
  e Einfuhr
  • dovoz,
  • import
 71. e Zerlegung
  • analýza,
  • rozbor,
  • demontáž
 72. s Zerlegen
  rozobratie
 73. zerlegen
  rozobrať
Author
balu_1
ID
316769
Card Set
2016-02-11
Description
Deutsch
Updated