Kosmologi

 1. Hvad er rødforskydning?
  Rødforskydning er når den elektromagnetiske stråling (lys) som vi modtager fra galakser, har en større bølgelængde end da det blev udsendt.
 2. Rødforskydningstallet er defineret ved...
  z=(λobs-λuds)/λuds
 3. Hvorfor opstår rødforskydningen?
  Rødforskydningen(den kosmologiske) opstår fordi universet udvider sig, mens lyset er undervejs, hvorfor bølgelængden af lyset også bliver større.
 4. Hvad betyder rødforskydningstallets værdi, i forhold til galaksers fart og universets udvidelse?
  • Hvis z<0,1 gælder der at v=z*c.
  • Dvs z=v/c, altså den brøkdel af lysets fart galaksen bevæger sig væk med.

  Ellers gælder der, at d2/d1=z+1, hvorfor z kan tolkes som den procentdel universet har udvidet sig, mens lyset fra galaksen har været undervejs.
 5. Hubbles lov...
  • v=Ho*r,
  • hvor v er galaksens fart, r er afstanden til galaksen og Ho er Hubbles konstant, der har en værdi på 22km/s/Mly.
 6. Hvordan kan Hubbles lov tolkes?
  Hubbels lov kan tolkes som det første egentlig bevis på Big Bang. Da v og r er proportionale må, hvis Ho har været konstant, alle galakser have været på samme sted en gang for længe siden.
 7. Hvilke beviser har vi for Big Bang, ud over Hubbles Lov?
  Ud over Hubbles lov, har vi den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling og fordelingen af H(75%) og He(25%) i universet.
 8. Hvad er det kosmologiske princip?
  • 1. Universet er homogent (densiteten er ens og der er de samme objekter overalt i universet)
  • 2. Universet er isotropt (ingen retninger og punkter er favoriseret. Heraf følger at universet ingen centrum har)
 9. Hvad er den kosmiske mikrobølgestråling, og hvordan er den opstået?
  • Da universet blev gennemsigtig(ca. 380000 år efter Big Bang), var temperaturen af universet ca. 4000K, svarende til en bølgelængde på ca. 729nm.  I dag er temparaturen 2,74K svarende til en bølgelængde på 0,106mm.
  • Det svarer til at universet har udvidet sig med en faktor på ca. 1500. Denne stråling på ca. 0,1 mm observeres i dag, og ligger i mikrobølgeområdet.
 10. Hubbeltiden er..
  • Forudsætter man at Ho har været konstant i universets levetid er Hubbeltiden
  • to=1/Ho=13,7milliarder år.
 11. Har Hubbles konstant været konstant i universets levetid?
  Nej, den aftog i starten af universets levetid, men i dag øges den.
 12. Hvordan regner forskerne med at universet vil ende sine dage?
  • Med et Big Rip.
  • Universets udvidelse vil accelererer, pga. den "mørke energi".
Author
Ruske
ID
316580
Card Set
Kosmologi
Description
Begrebskort til begreber mm. inden for Kosmologi.
Updated