ป. วิแพ่ง ภาค3 อุทธรณ์และฎีกา

 1. สิทธิในการอุทธรณ์
  ม.223 

  คำพิพาก, คำสั่ง ชั้นต้น

  ยื่นศาลอุทธรณ์ เว้นแต่สุด
 2. คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
  ม.224

  ห้าหมื่นบาท, ความเห็นแย้ง, อนุญาต

  สิทธิสภาพบุคคล, ครอบครัว, ปลดเปลื้อง, สี่พัน

  เหตุอันควรอุทธรณ์
 3. คำฟ้องอุทธรณ์
  ม.225

  ข้อเท็จจริง, ข้อกฎหมาย, ชัดแจ้ง, ได้ยกขึ้น

  ความสงบเรียบร้อย
 4. คำสั่งระหว่างพิจารณา
  ม.226

  ก่อนศาล

  1.ห้ามในระหว่าง

  2. โต้แย้ง ภายใน1 เดือน
 5. กรณีไม่ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา
  ม. 227

  ม. 18 และ 24 ที่ทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง

  ไม่ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา
 6. คำสั่งระหว่างพิจารณาที่อุทธรณ์ได้
  • ม.228
  • ก่อนศาลชี้ขาด, ถ้าศาลสั่ง

  • 1.กักขัง
  • 2.คุ้มครองประโยชน์
  • 3.ไม่รับหรือคืน

  1 เดือนนับแต่สั่ง

  ให้ดำเนินคดีต่อไป, แต่ถ้า(3) แล้วกลับ ให้สั่งให้ศาลชั้นต้นงด

  ถ้าไม่ได้อุทธรณ์
 7. หลักเกณฑ์ในการยื่นคำฟ้องอุทธรณ์
  ม.229

  1 เดือน

  เงินวางศาล
 8. การทุเลาการบังคับ
  ม.231

  การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลา, แต่อาจยื่นคำขอต่อศาลอุทธรณ์, ชี้แจงเหตุผลสมควร
 9. การตรวจอุทธรณ์
  ม.232

  ศตช ตรวจ, คำสั่งส่ง/ไม่ส่ง, ไม่ส่งแสดงเหตุ
 10. การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
  ม.234

  อุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์, นำฤชาและเงินหรือประกัน, 15วัน
 11. การชี้ขาดคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
  ม.236

  คำร้องอุทธรณ์ + คำพิพากษา+ ฟ้องอุทธรณ์ ส่งไปศาลอุทธรณ์

  ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนหรือให้รับ, เป็นที่สุด
 12. การฎีกา
  ม.247

  ได้รับอนุญาต

  คำร้อง+คำฟ้องฎีกา, 1เดือน
 13. การพิจารณาฎีกา
  ม.248

  องค์คณะ, เสียงข้างมาก, เท่ากัน, ฝ่ายที่เห็นควรอนุญาต
 14. การอนุญาตให้ฎีกา
  ม.249

  ควรได้รับการวินิจฉัย

  • 1.สาธารณะ
  • 2.ข้อกฎหมายขัด
  • 3.ไม่มีแนวคำพิพากษา
  • 4.ขัดคำพิพากษา
  • 5.พัฒนากฎหมาย
  • 6.ตามข้อกำหนด

  ไม่อนุญาตฎีกา, เป็นที่สุดนับแต่อุทธรณ์อ่าน
Author
Garnlawyer
ID
316306
Card Set
ป. วิแพ่ง ภาค3 อุทธรณ์และฎีกา
Description
ป. วิแพ่ง ภาค3 อุทธรณ์และฎีกา
Updated