ป.วิแพ่ง ภาค2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต

 1. คำฟ้องต้องชัดแจ้ง ไม่เคลือบคลุม
  • ม.172
  • ชัดแจ้ง, ข้ออ้าง

  ตรวจ
 2. ศาลออกหมายส่งสำเนาฟ้องให้จำเลยแก้คดี ห้ามฟ้องซ้ำ
  ม.173

  ออกหมาย, 7

  ระหว่าง

  1.เรื่องเดียวกัน

  2.ภูมิลำเนา
 3. โจทก์ทิ้งฟ้อง
  ม. 174

  1.เพิกเฉย, ส่งหมายเรียก7

  2.เพิกเฉย, ดำเนินคดี, ส่งคำสั่ง
 4. ถอนฟ้อง
  ม.175

  ยื่นคำให้การ, หนังสือ

  หลังยื่นคำให้การ, อนุญาตหรือไม่ก็ได้

  • ห้าม
  • 1. ไม่ฟังจำเลย
  • 2.ประนีประนอม
 5. ผลของการทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง
  ม.176

  ลบล้าง, ฐานะ, อายุความ
 6. จำเลยยื่นคำให้การ หรือฟ้องแย้ง
  ม.177

  15วัน

  ทั้งสิ้น

  ฟ้องแย้งไม่เกี่ยว

  ร้องสอด
 7. โจทก์ จำเลยมีสิทธิแก้ไขข้อหา หรือแก้ไขคำให้การ
  179

  หาสู้อ้างเถียง

  • 1.ทุนทรัพย์
  • 2.สละ เพิ่มเติม
  • 3.ยกข้อต่อสู้ใหม่

  พอที่จะรวม
 8. แก้ไขคำฟ้อง คำให้การก่อนวันชี้สองสถาน หรือวันสืบพยาน
  ม.180

  ชี้2, สืบ7

  สมควร, สงบ, ผิดน้อย
 9. คดีมโนสาเร่
  ม.189

  • 1. ปลดเปลื้อง 3 แสน
  • 2. ขับไล่ 3 หมื่น
 10. การพิจารณาคดีมโนสาเร่ เมื่อโจทก์จำเลยมาศาล
  • ม.193
  • กำหนดโดยเร็ว

  ให้ศาลไกล่เกลี่ย

  ไกล่ไม่ได้ ศาลสอบถามคำให้การ, หนังสือ วาจา

  ขาดนัดยื่นคำให้การ
 11. คดีมโนสาเร่ โจทก์หรือจำเลยไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา
  ม.193 ทวิ

  โจทก์ไม่มา = ไม่ประสงค์ดำเนิน

  จำเลยไม่มา = ยังไม่ยื่น, ยื่นแล้ว, ถ้าศาลให้สืบ
 12. จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลมีอำนาจพิพากษา หรือชี้ขาดคดีโดยขาดนัด หรือให้ส่งหมายเรียกให้จำเลยใหม่
  ม.198

  15 วัน

  จำหน่าย

  ส่งหมายเรียกใหม่
 13. จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลอาจสืบพยานโจทก์หรือพยานอื่นฝ่ายเดียว หรือพิพากษาชี้ขาดคดีโดยขาดนัด
  ม.198 ทวิ

  มีมูล, ไม่ขัด

  บุคคล, ครอบครัว, อสังหาฯ

  • กำหนดจำนวนเงิน
  • 1.เงินแน่นอน
  • 2.เงินไม่แน่นอน

  ขาดนัดยื่น ไม่มาศาลนัดพิจารณา

  โจทก์ไม่นำสืบ
 14. ทางแก้ของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ
  ม.199 ตรี

  ก่อนศาลชี้ขาด, มิจงใจ

  ไม่มีเหตุสมควร, ถามค้านได้, สืบของตนไม่ได้

  เคยมีคำสั่งแล้ว
 15. จำเลยแพ้คดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การขอให้พิจารณาคดีใหม่
  ม.199 ตรี

  แพ้คดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ, มิได้อุทธรณ์

  • เว้น
  • 1.เคยพิจารณาคดีใหม่แล้ว
  • 2.ต้องห้ามกฎหมาย
 16. การขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายหลังศาลพิพากษา
  ม.199 จัตวา

  หลังส่งคำบังคับ 15 วัน, หลังพฤติการณ์อื่น 15 วัน, 6เดือนยึดทรัพย์

  เหตุขาดนัด, ตนอาจเป็นฝ่ายชนะ
 17. หลักเกณฑ์การขาดนัดพิจารณา
  ม.200

  ไม่มาวันสืบ, ขาดนัดพิจารณา

  ไม่มาวันอื่น สละสิทธิและทราบ
 18. คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณา
  • ม.201
  • จำหน่ายคดี
 19. โจทก์ขาดนัดพิจารณา
  ม.202

  จำหน่ายคดี, จำเลยแจ้ง, ฝ่ายเดียว
 20. ผลของคำสั่งจำหน่ายคดี
  • ม.203
  • ห้ามโจทก์อุทธรณ์, เสนอคำฟ้องใหม่
 21. จำเลยขาดนัดพิจารณา
  • ม.204
  • พิจารณา, ชี้ขาดฝ่ายเดียว
 22. การขอพิจารณาใหม่ในระหว่างพิจารณา
  • ม.206
  • มีมูล, ไม่ขัด

  มิได้จงใจ, มีเหตุสมควร, ไม่เคยพิจารณาใหม่

  จงใจ, ต้องห้ามตามกฎหมาย, ดำเนินต่อไป

  แต่

  • 1.พ้นกำหนดเวลาตนนำพยานเข้าสืบ
  • 2.คู่ความอีกฝ่ายสืบไปแล้ว

  นำเรื่องขาดนัดยื่นคำให้การ
 23. การขอให้พิจารณาคดีใหม่ ภายหลังศาลพิพากษาให้แพ้คดี
  ม.207


  อนุโลม 199ทวิ ตรี จัตวา เบญจ
Author
Garnlawyer
ID
316295
Card Set
ป.วิแพ่ง ภาค2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต
Description
ป.วิแพ่ง ภาค2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
Updated