latin vocabularies 2

 1. Ex/e
  • = prep. + abl.
  • = de
 2. Eo
  • = dat. y abl. de "is" (is, ea, id)
  • = aquel/este
 3. Proelium
  • = 2a decl. / neut.
  • = combate
 4. Circiter
  • = prep. + acus.
  • = alrededor de, aproximadamente, unos
 5. homo, hominis
  hombre
 6. Mille
  • Adj. "Mil"
  • Nom. Mille, milia/millia
  • Gen. mille, milium/millium
  • Dat. Mille, milibus/millibus
  • Acus. mille, milia/millia
  • Abl. Mille, milibus/millibus
  • Voc. Mille, milia/millia
 7. Supersum
  Sobrevivir
 8. Exuviae, exuviarum
  botín de guerra
 9. induo, induere, indutus
  • Vestir
  • (Participio, vestido/a)
 10. Achilles
  Aquiles
 11. Redeo, redii, reditum
  • 4th conj.
  • Volver
 12. Vestis, vestis
  Vestido
 13. Sordidus, a, um
  Sórdido/a, sucio/a
 14. Facies, ei (fem.)
  Cara
 15. Muto, mutare, mutavi, mutatus
  Cambiar
 16. Ora
  Expression
 17. Mirus, a, um
  Admirable
 18. Somnio, somnare, somnavi, somnatus
  Soñar
 19. Somnium, i
  Sueño
 20. Puer, i
  niño
 21. Pater, tris
  • Padre
  • Patres(plural), senadores
 22. -que
  Y
 23. Frons, frondis (fem.)
  guirnalda/corona de flores
 24. Coma, ae (f.)
  Cabello, cabellera
 25. Severus, a, um
  Severo, serio, distinguido
 26. Vincio, vinxi, vinctum (3m)
  Ceñir, atar, encadenar.
 27. Ceno, are, avi, a tus
  Cenar/ comer
 28. Carmen, inis (neut.)
  Poema
 29. Dicto, are, avi,atus
  Dictar
 30. senatus us (masc.)
  Senado
 31. hostis, is (m. Y f.)
  enemigo
 32. iudico, are,avi, atus(1.)
  considerar/juzgar
 33. Atheniensis
  Atenienses
 34. publice
  Adv. Públicamente, público
 35. statua, ae (f.)
  estatua
 36. Forum, i (neut.)
  plaza, foro
 37. pono, posui, positum (3)
  poner
 38. omnis, e
  • Adj.
  • Todo/toda
 39. Castra, orum (neut. pl.)
  campamento
 40. equitatus, us (m.)
  caballeria, caballeros
 41. Suis
 42. auxilium, i (neut.)
  ayuda
 43. mitto, misi, missum (3.)
  enviar
 44. consurgo, surrexi, surrectum (3.)
  Levantarse
 45. Meum
 46. murus, i (m.)
  muro
 47. defensor, oris (m.)
  defensor
 48. nudo, are, avi, atum
  despojar
 49. urbs, urbis (f.)
  Ciudad
 50. recipio, cepi, ceptum (3.)
  aceptar, recibir
 51. nullus, a, um(adj.)
  ninguno/a
 52. lex, legis (f.)
  ley
 53. satis (adj.)
  suficientemente, suficiente
 54. commodus, a, um(adj.)
  satisfactoria
 55. res, rei (f.)
  cosa
 56. causa, ae(f.)
  causa
 57. antecedo, cessi, cessum (3.)
  anteceder
 58. natura, ae (f.)
  naturaleza
 59. cognitus, a, um(adj.)
  sabido/a
 60. libero, are, avi, atum (1.)
  librarse
 61. mors, mortis (f.)
  muerte
 62. metus, us (m.)
  miedo
 63. Oro, are, avi, atum
  rogar
 64. Te
 65. ut (conj. + subjuntivo)
  que
 66. mihi
 67. ignosco, gnovi, gnotum (3.)
  perdonar
 68. percussor, oris (m.)
  asesino
 69. faveo, favi, fautum (2.)
  favorecer
 70. Sibi
 71. quisque, quaeque, quodque y quidque
  cada uno, cada cual
 72. pecco, are, avi, atum (1.)
  pecar
 73. nobis
 74. mitis, e
  dulce, tierno/a
 75. pomum, i (neut.)
  fruto
 76. Cuique
  para cada cual
 77. mos, moris (m.)
  costumbre
 78. vaco, are, avi, atum (1.)
  estar libre de
 79. culpa, ae (f.)
  culpa
 80. maximus, a, um
  mayor
 81. solacium, i (neut.)/solatium
  tranquilidad
 82. dico, dixi, dictum (3.)
  decir
 83. autem
  • conj.
  • entonces
 84. illi
 85. diabolus, i(m.)
  diablo
 86. si
  • conj.
  • si
 87. filius, i (m.)
  hijo
 88. Deus, i (m.)
  Dios
 89. lapis, idis (m.)
  piedra
 90. huic
 91. panis, is (m.)
  pan
 92. fio, factus
  hacerse
 93. Dominus, i(m.)
  Señor
 94. do, are, dedi, datum (1.)
  dar
 95. istud
 96. ille, illa, illud
  • adj. y pronombre
  • aquél, aquélla, aquello /él, la lo
 97. ipse
 98. nos
 99. populus, i (m.)
  pueblo
 100. ovis, is (f.)
  oveja
 101. eius
 102. eodem
  • adv.
  • en el mismo
 103. dies, ei (m.)
  día
 104. facio, ere, feci, factum (3.)
  hacer
 105. equitum
  jinetes, caballerias
 106. magnus, a, um
  grande/gran
 107. pars, partis(f.)
  parte
 108. trans
  • prep. + acus.
  • al otro lado de
 109. flumen, inis (neut.)
  río
 110. traiicio, ere, ieci, iectum (3.)
  pasar
 111. noster, a, um
  nuestro/a
 112. duo, ae
  dos
 113. distribuo, bui, butum (3.)
  distribuir, repartirse
 114. hae
 115. aperio, erui, ertum (4.)
  abrir
 116. hic, haec, hoc
  • (adj. y pronombre)
  • éste, ésta, esto
 117. hic
  • adverbio
  • aquí
 118. canit
  canta
 119. gallus, i (m.)
  gallo
 120. illic
  • adverbio
  • allí
 121. gemo, ui, itum(3.)
  arrullar
 122. turtur, uris (f.)
  tórtola
 123. me
 124. dolor, oris (m.)
  dolor
 125. frango, ere, fregi, fractum(3.)
  golpear
 126. cura, ae (f.)
  preocupacion, cura
 127. sollicito, are, avi (1.)
  agobiarse/inquiertarse
 128. subito
  • adv.
  • precipitadamente/de repente
 129. silva, ae (f.)
  bosque
 130. eiicio, ere, ieci, iectum(3.)
  salir
 131. impleo, evi, etum (2.)
  llenar
 132. domus, us (f.)
  casa
 133. iste, ista, istud
  ése, ésa, eso
 134. gloria, ae(f.)
  gloria
 135. spero, are, avi, (1.)
  esperar
 136. anima, ae (f.)
  alma
 137. ipse, a, um
  él mismo, ella misma, ello mismo
 138. miles, itis (m.)
  soldado
 139. ad
  • prep. + acus.
  • a
 140. duco, ere, duxi, ductum(3.)
  conducir
 141. audacia, ae(f.)
  audacia
 142. punio, -ior(deponente)
  castigar
 143. ceteris (ceterus/i, cetera/ae, ceterum/a)
  a los demas
 144. saepe
  • adv.
  • con frecuencia/muchas veces
 145. merus, a, um
  puro/a
 146. mendacium (neut.)
  mentira
 147. narro, are, avi(1.)
  decir
 148. turba, ae(f.)
  multitud
 149. patria, ae(f.)
  patria
 150. careo, ui, iturus(2.)
  no tener
 151. appropinquo, are, avi (1.)
  acercarse
 152. verbum, i(neut.)
  palabra
 153. pugno, are, avi, atum(1.)
  luchar
 154. bene
  • adv.
  • bien
 155. nescio, ivi/ii, itum(4.)
  no saber
 156. sed
  • conj.
  • pero
 157. damno, are, avi(1.)
  condenar
 158. a
  • prep. + dat.
  • por
 159. iudicium, i(neut.)
  juez
 160. senex, senis
  anciano
 161. iuventus, utis(f.)
  juventud
 162. honoro, are, avi, atum(1.)
  honrar
 163. bellum, i(neut.)
  guerra
 164. crudelis, e
  cruel
 165. crudelissimum
  tan cruel/muy cruel
 166. sedo, are, avi, atum(1.)
  apaciguar
 167. gutta, ae(f.)
  gota
 168. cavo, are, avi, atum(1.)
  cavar
 169. consumo, sumpsi, sumptum(3.)
  consumir
 170. anulus, i (m.)
  anillo
 171. usus, us (m.)
  uso
 172. poeta, ae(m.)
  poeta
 173. audio, ivi, itum(4.)
  escuchar
 174. lego, legi, lectum(3.)
  leer
 175. edisco, didici(3.)
  aprender
 176. egredior, gressus(3.)deponente
  salir
 177. villa, ae(f.)
  casa
 178. hodie
  • adv.
  • today
 179. nascor, natus, nasciturus (3.)deponente
  nacer
 180. repleo, plevi, pletum(2.)
  llenar
 181. spiritus, us(m.)
  Espíritu
 182. sanctus, a, um
  santo
 183. Alexander
  Alejandro
 184. divitiae, arum(f.pl.)
  riquezas
 185. polliceor, pollicitus sum(1.)deponente
  prometer
 186. iniuria, ae(f.)
  injusticia
 187. orior, oriri, ortus sum(deponente)
  nacer
 188. Christus
  Cristo
 189. patior, pati, passus sum(deponente)(3.)
  padecer, sufrir
 190. pro
  • prep. + abl.
  • por
 191. salus, salutis(f.)
  salvacion
 192. converto, verti, versum(3.)
  convertir
 193. ago, egi, actum(3.)
  hacer
 194. paenitentia, ae(f.)
  penitencia
 195. a, ab, abs
  • prep. + abl.
  • por/de
 196. iniquitas, atis(f.)
  iniquidad
 197. vester, a, um
  vuestro
 198. exsulto, are, avi, atum(1.)
  alegrarse
 199. in
  • Prep + acus. (movimiento) a
  • prep. + abl. (sin movimiento) en
 200. iucundemur?
  regocijemonos
 201. virtus, utis(f.)
  virtud
 202. tamquam
  • adv.
  • como
 203. umbra, ae(f.)
  sombra
 204. sequor, sequi, secutus sum(deponente) 3.
  seguir
 205. imitor, imitari, imitatus sum(1.) deponente
  imitar
 206. eos
  a ellos
 207. quos
  a los que
 208. admiror, admirari, admiratus sum (1.) deponente
  admirar
 209. lamentor, lamentari, lamentatus sum(1.) deponente
  lamentarse
 210. precor, precari, precatus sum(1.) deponente
  suplicar
 211. plaga, ae(f.)
  llaga
 212. sicut/sicuti
  • adv.
  • tal como/como
 213. non
  • adv.
  • no
 214. intueor/intuor, intuitus(2.)deponente
  fijarse
 215. caelum, i(neut.)
  cielo
 216. extremus, a, um
  extremo
 217. atque
  • conj.
  • y
 218. ultimus, a, um
  último/a (último/a parte)
 219. mundus, i (m.)
  mundo
 220. effectus, us (m.)
  efecto/resultado
 221. eloquentia, ae(f.)
  elocuencia
 222. audiens, ntis
  oyente
 223. approbatio?
  aprobación
 224. acer, acris, acre
  amargo/a
 225. ingenium, i(neut.)
  temperamento
 226. magnus, a, um
  mucho/a
 227. vis, vim, vi; vires, virium (f.)
  fuerza
 228. ...et......et....
  tanto como
 229. animus, i(m.)
  espíritu
 230. corpus, oris (neut.)
  cuerpo
 231. malus, a, um
  malo
 232. pravus, a, um
  depravado
 233. inter
  • prep. + acus.
  • entre
 234. difficilis, e
  difícil
 235. transitus, us(m.)
  paso
 236. ripa, ae(f.)
  orilla
 237. praeruptus, a, um
  cortado/a
 238. qui, quae, quod
  el que, la que, lo que/ el cual, la cual, lo cual/ quien, que
 239. tollo, ere, sustuli, sublatum(3.)
  quitar
 240. peccatum, i(neut.) y peccatus, us(m.)
  pecado
 241. misereor, eri, ertus sum(deponente)
  apiadarse
 242. tantum/tantus, a, um
  • adv./adj
  • tan importante
 243. ergo
  conj. por lo tanto
 244. sacramentum, i(neut.)
  sacramento
 245. veneror(1.)deponente
  venerar
 246. cernuus, a, um
  postrado/a
 247. mare, is(neut.)
  mar
 248. mons, montis(m.)
  monte
 249. mens, mentis(f.)
  mente/inspiración
 250. divinus, a, um
  divino/a
 251. largior, iri, itus sum(deponente)
  regalar
 252. ratio, onis(f.)
  razón/inteligencia
 253. ducem?
  guía
 254. nemo
  nadie
 255. fortitudo, inis(f.)
  fuerza, inflexible
 256. nomen, inis(neut.)
  nombre
 257. consequor, secutus(3.)deponente
  conseguir
 258. insidiae, arum(f. pl.)
  engaños
 259. malitia, ae(f.)
  maldad
 260. laus, laudis(f.)
  alabanza
 261. adipiscor, i, adeptus sum(deponente)
  conseguir/alcanzar
 262. nascor, nasci, natus sum(3.)deponente
  nacer
 263. morior, mori, mortuus sum(3mxta)deponente
  morir
 264. Quos
  a quienes
 265. stultus, a, um
  tonto/a
 266. turpis, e
  estúpido
 267. alius, a,ud
  otro/a + cosa
 268. loquor, loqui, locutus sum(3.)deponente
  decir
 269. sentio, sentire, sensi, sensum(4.)
  sentir
 270. vereor, vereri, veritus sum(deponente)
  temer
 271. plus, pluris
  más
 272. amo, are, avi, atum
  amar
 273. patria, ae(f.)
  patria
 274. pareo, ui(2.)
  obedecer
 275. praesens, entis
  presente
 276. fructus, us(m.)
  fruto
 277. neglego, lexi, lectum(3.)
  despreciar, no hacer caso
 278. posteritas, atis(f.)
  posteridad
 279. servio(4.)
  servir
 280. cautus, a, um
  prudente, precavido, cauto
 281. gratia, ae(f.)
  gracia
 282. ago, egi, actum (3.)
  dar(dar gracias)/hacer
 283. omnipotens, entis
  todopoderoso/omnipotente
 284. terra, ae(f.)
  tierra
 285. levis, e
  leve, ligero/a
 286. utinam
  adv. ojalá
 287. prosum, profui, profuturus(irregular)
  aprovechar, servir
 288. bonus, a, um
  bueno
 289. amicus, i(m.)
  amigo
 290. servo, are, avi atum(1.)
  salvar
 291. periculum, i (neut.)
  peligro
 292. laudo, are, avi, atum(1.)
  alabar
 293. quorum
  de los cuales/cuyo
 294. virtus, utis(f.)
  valor, virtud
 295. Qui
  a quien
 296. vinco, vincere, vici, victum(3.)
  vencer
 297. do, are, dedi, datum(1.)
  dar
 298. sedeo, sedere, sedi, sessum(2.)
  sentarse
 299. thronus, i(m.)
  trono
 300. animal, alis(neut.)
  animal
 301. Quem
  al que
 302. voco, are, avi, atum(1.)
  llamar
 303. quibus
  en los que/ en los cuales
 304. miserior
  peor
 305. egeo, ui(2.)
  carecer
 306. semper
  adv. siempre
 307. avarus, a, um
  avaro/a
 308. desidero, are, avi, atum(1.)
  desear
 309. insitus, a, um
  determinado/a
 310. timeo, ui(2.)
  temer
 311. quocum
  con quien/con el cual
 312. vita, ae(f.)
  vida
 313. fortuna, ae(f.)
  fortuna/bien
 314. contendo, tendi, tentum(3.)
  luchar
 315. insidiae, arum(f.pl.)
  insidias, amenazas
 316. evado, vasi, vasum(3.)
  escapar/escaparse
 317. hunc
  a este
 318. odi, odisse, osum(4th conj.)defective
  odiar
 319. nihil(indecl.)
  nada
 320. diffidentia, ae(f.)
  desesperado
 321. solor, solari, solatus, sum(1.)deponente
  consolar
 322. quicumque, quaecumque, quodcumque
  quienquiera
 323. volo, velle, volui, (irreg. no passive)
  querer
 324. salvus esse
  salvarse
 325. ante
  • preo. + acus.
  • antes de
 326. opus, eris(neut.)
  trabajo
 327. opus est
  es necesario
 328. teneo, tenui, tentum(2.)
  mantener/tener
 329. fides, ei (f.)
  fe
 330. catholicus, a, um
  Catolico/a
 331. quoscumque
  a quienes/a quienquiera
 332. de
  • prep. + abl.
  • de
 333. queror, queri, questus sum(3.)deponente
  quejarse
 334. audio, ivi(4.)
  escuchar
 335. ratio, rationis(f.)
  razón
 336. possum, potui
  poder
 337. placo, are, avi, atum(1.)
  aplacar/contener
 338. verisimilis, e
  verosímil,
 339. ubicumque
  dondequiera
 340. factum est
  se hizo
 341. improbe
  • adv.
  • injustamente
 342. dignus, a, um
  digno/a
 343. supplicium, i(neut.)
  castigo/suplicio
 344. quod
  lo que
 345. verus, a, um
  verdadero
 346. video, vidi, visum(2.)
  ver, parecer
 347. adventus, us(m.)
  llegada
 348. cognosco, gnovi, gnitum(3.)
  saber, conocer
 349. nuntius, i(m.)
  anuncio
 350. gratus, a, um
  grato
 351. gratissimus, a, um(superlative of gratus)
  gratísimo
 352. Haemus, i(m.)
  Hemo
 353. plenus, a,um
  lleno/a
 354. bestia, ae (f.)
  animal salvaje
 355. ascendo, scendi, scensum(3.)
  subir
 356. amo, are, avi, atum
  amar
 357. neque
  no sin
 358. tam
  tan
 359. nolite
  • 2a persona plural presente activo imperativo of nolo
  • no
 360. puto, putare, avi, atum(1.)
  pensar
 361. nolite putare
  no penséis
 362. Quia
  que
 363. accuso, are, avi, atum(1.)
  acusar
 364. vos
  os
 365. apud
  • prep. + acus.
  • ante mi
 366. spero, are, avi, atum
  esperar
 367. copiae, arum(f.pl.)
  tropas
 368. traiicio, ieci, iectum (3.)
  pasar
 369. rex, regis(m.)
  rey
 370. creo, are, avi, atum(1.)
  crear, nombrar
 371. ecce
  he aquí
 372. manus, us(f.)
  mano
 373. iuvenis, e
  joven
 374. post
  • prep. + acus.
  • detrás de
 375. tergum, i(neut.)
  espalda
 376. revincio, vinxi, vinctum(4.)
  atar
 377. pastor, oris(m.)
  pastor
 378. traho, traxi, tractum(3.)
  traer, arrastrar
 379. praesidium, i(neut.)
  guardia
 380. primus, a, um
  primero
 381. sententia, ae(f.)
  opinión
 382. rogo, are, avi, atum(1.)
  pedir
 383. medicus, i(m.)
  médico
 384. mors, mortis(f.)
  muerte
 385. celo, are, avi, atum(1.)
  ocultar
 386. moenia, ium(neut.)
  muralla, muro
 387. pes, pedis(m.)
  pie
 388. altus, a, um
  alto
 389. trecentos
  trecientos
 390. sexaginta
  sesenta
 391. latus, a, um
  ancho/a
 392. duco, ere, duxi, ductum(3.) duc, pres. act. imper. 2nd pers. sing.
  echar
 393. laxo, are, avi, atum(1.)
  dejar
 394. rete, retis(3.)neut.
  red
 395. captura, ae(f.)
  captura
 396. lux, lucis(f.)
  luz
 397. ad
  • prep. + acus.
  • a, hacia
 398. castra, orum(neut. pl.)
  campamento
 399. accedo, cessi, cessum(3.)
  acercarse
 400. cum
  • prep. + abl.
  • con
 401. eques, itis (m. y f.)3 decl.
  jinete
 402. committo, misi, missum(3.)
  trabar
 403. reditus, redita, reditum
  vuelta
 404. littera, ae(f.)
  letra
 405. pius, a, um
  pío/a piadoso/a
 406. ille
  aquel
 407. bellicosus, a, um
  guerrero, belicoso
 408. unus, a, um
  uno/a
 409. cohors, ortis(f.)
  cohorte
 410. circumvenio, veni, ventum(4.)
  rodear
 411. atque
  • conj.
  • y
 412. interficio, feci, fectum(3.)
  matar
 413. is
  ese
 414. dubius, a, um
  difícil, dudoso
 415. iuvo, are, avi, atum(1.)
  ayuda
 416. ubi
  • adv. en dond, en dónde
  • conj. cuando
 417. opus est
  es necesario
 418. curro, currere, cucurri, cursum(3rd conj.)
  correr
 419. parvulus, a, um
  pequeño/a
 420. formica, ae(f.)
  hormiga
 421. os, oris(neut.)3rd decl.
  boca
 422. traho, trahere, traxi, tractum(3.)
  traer/llevar
 423. quodcumque
  lo que/ aquello que
 424. possum, posse, potui, (irreg. no passive)
  poder
 425. addo, didi, ditum(2.)
  añadir
 426. acervus, i(m.)
  montón, acervo
 427. devoveo, vovi, votum(2.)
  tener devoción a/ser devoto de
 428. pulcher, chra, chrum
  hermoso, bello
 429. pulcherrimum
  buenisisima
 430. natum esset
  nació, surgió, se produjo
 431. nam/namque
  • conj.
  • así pues/pues
 432. servus, i(m.)
  esclavo
 433. percutio, cussi, cussum(3.)
  golpear
 434. morior, mortuus, moriturus(3.)
  morir
 435. sepelio, pelivi o pelii, pultum
  sepultar
 436. civitas, atis(f.)
  ciudad
 437. regno, are, avi atum(1)
  reina
 438. pro eo
  en lugar de él
 439. ab aliquo
  por alguien
 440. fabrico, are, avi, atum(1.) fabricor(1. deponente)
  fabricar
 441. qui autem
  que por su parte
 442. creo, are, avi, atum(1.)
  crear
 443. Deus, i(m.)
  Dios
 444. haec
  esto
 445. eligo, legi, lectum(3.)
  elegir
 446. quod
  lo que
 447. volo, vis, velle, volui(3.)
  querer
 448. aut
  • conj.
  • aut
 449. tribus, us(f.)
  tribu
 450. tribus(dative and ablative m.f.n. of "tres" 3rd decl. has no singular)
  • tres
  • only plural(m/f : n)
  • Nom. tres : tria
  • gen. trium : trium
  • dat. tribus : tribus
  • acus. tres : tria
  • abl. tribus : tribus
 451. annus, i(m.)
  año
 452. pestilentia, ae(f.)
  peste
 453. mensis, is(m.)
  mes
 454. fugio, fugere, fugi, fugitum(3.)/ fugo, fugare, fugavi, fugatum(1.)
  huir
 455. gladius, i(m.)
  espada
 456. evado, ere, vasi, vasum(3.)
  escapar
 457. non posse evadere
  no puedas escapar
 458. dies, ei(m.)
  día
 459. versor, versari, versatus, sum(1. deponente)
  extenderse
 460. in terra
  por la tierra
 461. transeo, transire, transii, transitum(irreg. conj.)
  atravesar
 462. patria, ae(f.)1
  patria
 463. fugio, fugere, fugi, fugitum(3.)
  huir
 464. linquo, linquere, luqui, lictus(3.)
  abandonar
 465. dulcia, dulciorum (pl. neut. 2)
  dulces
 466. arvum, i(neut. 2)
  campo
 467. falsus, a, um (1 & 2 )
  falso/a
 468. spes, spei (f. 5.)
  esperanza
 469. volucer, volucris, volucre(4)
  volador, volátil, voluble /fugaz
 470. fortuna, ae(1.)
  fortuna, suerte
 471. caecus, caeca, caecum(1 & 2 )
  ciego/a
 472. cupiditas, cupiditatis (f. 3)
  codicia, deseo
 473. tempus, temporis(neut. 3)
  tiempo
 474. mos, moris(m. 3)
  costumbre
 475. beatus, a, um (1&2)
  feliz
 476. urbs, urbis(f. 3)
  ciudad
 477. absum, abesse, afui, afuturus(irreg. conj.)
  no estar, estar ausente, distar
 478. passus, passus(m.)4
  paso
 479. mare, maris(neut.) 3
  mar
 480. eorum
  de ellos
 481. plerique, pleraeque, pleraque
  la mayoría
 482. inermis, e
  inerme, desarmado
 483. cado, cadere, cecidi, casum(3.)
  caer
 484. fortitudo, fortitudinis(f. 3)
  fortaleza
 485. dolor, doloris(m. 3).
  dolor
 486. labor, laboris(m. 3)
  trabajo
 487. contemptio, contemptionis(f.3)
  desprecio
 488. nomen, nominis(neut. 3)
  nombre
 489. salus, salutis(f. 3)
  salud
 490. socius, ia, ium(1&2)
  compañero, asociado, aliado
 491. civis, civis(m&f. 3)
  ciudadano/a
 492. defendo, defendere, defendi, defensum(3.)
  defender
 493. vetus, veteris(m. f. n.) comparative, vetustior/veterior: superlative, vetustissimus/veterrimus(3.)
  viejo
 494. prosapia, ae(1. f.)
  linaje
 495. multus, a, um
  mucho/a
 496. imago, imaginis(f. 3)
  imagen
 497. nullus, nulla, nullum
  nulo/a (no one)
 498. stipendium, i/ii(neut.)
  paga, tributo
 499. maximus(superlative of magnus)
  gran/grande
 500. apis, is(f. 3)
  abeja
 501. initio, initiare, initiavi, initiatum(1.)
  iniciar
 502. initium, initii(neut. 2)
  inicio
 503. ver, veris(neut. 3)
  verano
 504. desiderium, desiderii(neut. 2)
  deseo
 505. teneo, tenere, tenui, tentum(2.)
  tener/poseer
 506. locus, loci(m. 2)
  lugar
 507. ordo, ordinis(m. 3)
  orden/posición
 508. parvus, a, um
  poco
 509. pendo, pendere, pependi, pensum(3.)
  suspender, pesar, apreciar
 510. alienus, a, um
  ajeno/a
 511. cupio, cupere, cupivi, cupitum(3)
  desear
 512. soleo, solere, solitus sum(2.)
  soler
 513. multitudo, multitudinis(f. 3)
  multitud, muchedumbre/gran número
 514. factio, factionis(f. 3)
  partido/facción
 515. valeo, valere, valui, valiturum(2.)
  estar sano, tener vigor, ser eficaz, valer, significar, fortalecerse
 516. ardeo, ardere, arsi, arsum(2.)
  arder, abrasarse
 517. incredibilis, increfibile(neut. m&f. 3)
  increíble, indescriptible
 518. quodam(abl. de quidam, quaedam, quiddam)
  abl., por cierto(cierto)
 519. amor, amoris(m. 3)
  amor
 520. duo, duae, duo(solo en plural)
  dos
 521. legio, legionis(f. 3)
  legión
 522. occultus, a, um(partucipio)
  oculto/a
 523. resisto, resistere, restiti, (3. no pasivo)
  resistir, permanecer
 524. reliquus, a, um
  lo/la demás
 525. copiae, arum (pl. f.1)
  tropas
 526. impedimentum, i(neut. 2)
  impedimento
 527. mitti, mittere, misi, missum(3.)
  enviar
 528. consul, ulis(m.)
  cónsul
 529. capio, cepi, captum (3.)
  tomar
 530. vis, vim, vi; vires, virium(f.)
  fuerza
 531. consilium, i(neut.)
  consejo
 532. innocentia, ae(f.)
  inocencia
 533. dignitas, atis(f.)
  dignidad
 534. honor, oris(m.)
  honor
 535. imperium, i(neut.)
  autoridad
 536. libertas, atis(f.)
  libertad
 537. frater, tris(m.)
  hermano
 538. lacrimo, are, avi, atum(1.)
  llorar
 539. gaudium, i(neut.)
  alegría
 540. ubique
  • adv.
  • en todas partes
 541. pretium, i(neut.)
  precio, recompensa
 542. aestimo, are, avi, atum(1.)
  estimar
 543. exercitus, us(m.)
  ejército
 544. proficiscor, fectus(3.)deponente
  salir
 545. dux, ducis(m&f.)
  jefe
 546. desero, ere, rui, rtum(3.)
  abandonar
 547. studium, i(neut.)
  afán, empeño
 548. peritus, a, um(adj.)
  perito, experto
 549. patronus, i(m.)
  patrono
 550. defendo, fendi, fensum(3.)
  defender
 551. ea
  esa
 552. liber, bri(m.)
  libro
 553. a nobis
  por nosotros
 554. philosophia, ae(f.)
  filosofía
 555. conplerentur?p.121, 325
  se cumplieron
 556. pariter
  • adv.
  • a la vez/igualmente, por igual
 557. repente
  • adv.
  • de repente
 558. sonus, i(m.)
  sonido
 559. tamquam
  • adv.
  • como
 560. advenio, veni, ventum(4.)
  venir
 561. vehemens, entis
  vehemente, fuerte
 562. quoque
  • adv.
  • también
 563. repleo, ere, evi, etum(2.)
  llenar
 564. inmortal?
  inmortalidad
 565. confido, confidere, confisus sum
  confiar
 566. loquor, loqui, locutus sum(3.)
  hablar, decir
 567. egredior, gressus(3.)
  avanzar
 568. proficiscor, proficisci, profectus sum
  salir
 569. namque
  asi pues / pues
 570. pontifex, icis(m.)
  pontífice, sumo sacerdote
 571. ex hominibus
  de entre los hombres
 572. adsumo, adsumpsi, adsumptus(3.)
  recibir, adoptar, asumir, tomar
 573. constituo, ui, utum(3.)
  constituir
 574. ad Deum
  ante Dios
 575. offero, obtuli, oblatum(3.)
  presentar, ofrecer
 576. donum, i(neut.)
  ofrenda, don
 577. sacrificium, i(neut.)
  sacrificio, victima
 578. peccatum, i(neut): peccatus, us(m.)
  pecado
 579. accipio, cepi, ceptus(3.)
  tomar, aceptar, recibir
 580. divido, visi, visum(3.)
  dividir, repartir
 581. inter vos
  entre vosotros
 582. enim
  conj. porque
 583. quod
  que
 584. bibo, bibi, potum(3.)
  beber, brindar por(ac.)
 585. generatio, onis(f.)
  generación
 586. vitis, is(f.)
  vid, uva
 587. donec
  conj. mientras, hasta que
 588. regnum, i(neut.)
  reino
 589. reversus
 590. et reversus
  y al regresar
 591. servus, i(m.)
  esclavo, sirviente
 592. nuntio, are, avi, atum(1.)
  contar, anunciar
 593. dominus, i(m.)
  señor, dueño, patrón
 594. tunc
  • adv.
  • entonces, luego
 595. irascor, iratus(3.)deponente
  enojarse
 596. exeo, ii, itum(4.)
  salir
 597. cito
  • adv.
  • en seguida, pronto, rápidamente
 598. platea, ae(f.)
  calle, plaza
 599. vicus, i(m.)
  barrio, pueblo, villorio, aldea, calle
 600. pauper, eris
  pobre
 601. ac
  • conj.
  • y
 602. debilis, e
  débil, lisiado, inválido
 603. caecus, a, um
  ciego
 604. claudus, a, um
  cojo
 605. introduco, duxi, ductum(3.)
  traer, llevar, explicar
 606. huc
  • adv.
  • aquí, acá
 607. hucusque
  • adv.
  • hasta aquí
 608. quis
  quién
 609. poterit
  pedirá
 610. scrutor(1.) deponente
  buscar, examinar
 611. via, ae(f.)
  vía, camino
 612. aut
  • conj.
  • o
 613. operor(1.)deponente
  trabajar, actuar
 614. iniquitas, iniquitatis(f.)
  iniquidad, mal
 615. quid
  qué
 616. quoniam
  • conj.
  • para que, puesto que, después que
 617. recordor(1.)deponente
  acordarse(gen.; acus.; abl.; con "de"
 618. vel
  • conj.
  • o, y también, hasta, aun
 619. visito, are, avi atum(1.)
  visitar, cuidar
 620. at
  • conj.
  • pero, mas; pero sin embargo, por al menos, pero entonces.
 621. taceo, cui, citum(2.)
  estar callado, callar
 622. siquidem
  • conj.
  • si en verdad
  • puesto que
 623. inter se
  entre sí
 624. disputo, are, avi, atum(1.)
  discutir
 625. Quis
  quién
 626. esset
  Era
 627. quidquid
  lo que
 628. altus, a, um
  elevado/a, alto/a
 629. quicumque
  quienquiera
 630. haud
  • adv.
  • no
 631. nocens, entis
  culpable
 632. non
  adv. no
 633. sponte
  espontánea, sin querer, sin ayuda
 634. bene
  • adv.
  • bien
 635. quos
  el que/quien
 636. perdo, didi, ditum(3.)
  perder
 637. caeco, are, avi, atum(1.)
  estar ciego
 638. statuo, ui, utum(3.)
  establecer
Author
salem
ID
316077
Card Set
latin vocabularies 2
Description
palabras en latin 2
Updated