Hawaiian Mid term Part one

The flashcards below were created by user jo73 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 'O Mickey Mouse kou inoa?
  A'ole ko'u inoa 'O Mickey Mouse
 2. Pehea 'oe i kēia lā
  (tired)
  (Maluhiluhi) au i keia la
 3. 'ELeu 'oe i kēia lā?
  A'ole au Eleu i keia la
 4. Pehea ke kāne kēia lā
  (cold)
  (huihui) ke kāne i kēia la
 5. Pehea 'o Ka'ai i kēia kakahiaka
  (hungry)
  (Pōlōli) 'o ka'ai i keia Kakahiaka
 6. Ua maika'i 'o ka'ai i Kēia kakahiaka
  (no)
  A'ole i kēia kakahiaka
 7. E aha ka haumana i nā papa?
  (confused)
  E haiku ka haumana i na papa
 8. E mākaukau ka haumana i nā papa?
  (confused)
  A'ole e mākaukau ka haumana i nā papa
 9. Ua aha 'oe i nā papa?
  (happy)
  ua hauoli au i nā papa
 10. Ua kaumaha 'oe i na papa?
  (happy)
  A'ole au i kaumaha i na papa
 11. Ke 'ono nei kena i ke aha?
  (papaya)
  ke 'ono nei keia i ka hē'ī
 12. Ke 'ono nei kena i ka niu?
  (papaya)
  A'ole e 'ono nei kēia i ka niu
 13. E 'ono ana 'oe i ke aha?
  (banana)
  E 'ono ana 'oe i ka mai'a
 14. E 'ono ana 'oe i ka he'i?
  (banana)
  A'ole au e 'ono ana i ka he'i
Author
ID
316023
Card Set
Hawaiian Mid term Part one
Description
asdf
Updated
Show Answers