Verben III passat present Imp

 1. to give
  PRESENT
  ta

  • nagħti
  • tagħti
  • jagħti
  • tagħti
  • nagħtu
  • tagħtu
  • jagħtu
 2. to give
  passat
  ta

  • tajt
  • tajt
  • ta
  • tat

  • tajna
  • tajtu
  • taw
 3. to give imp.
  agħti agħtu
 4. to take present
  ħa

  • nieħu
  • tieħu
  • jiehu
  • tieħu
  • nieħdu
  • tieħdu
  • jieħdu
 5. take
  impertiv
  ħu (ieħu) ħudu (ieħdu)
 6. to know
  pres.
  kien jaf

  • naf
  • taf
  • jaf
  • taf

  • nafu
  • tafu
  • jafu
 7. wissen
  passat
  kien jaf

  • kont naf
  • kont taf
  • kien jaf
  • kienet taf
  • konna nafu
  • kontu tafu
  • kienu jafu
 8. to start
  passat
  beda

  • bdejt
  • bdejt
  • beda
  • bdiet

  • bdejna
  • bdejtu
  • bdew
 9. to read
  present
  qara

  • naqra
  • t*
  • j*
  • t*
  • naqraw
  • taqraw
  • jaqraw
 10. to read passat
  qara

  • qrajt
  • qrajt
  • qara
  • qrat

  • qrajna
  • qrajtu
  • qraw
 11. to read
  imp
  aqra aqraw
 12. to walk
  present
  mexa

  • nimxi
  • timxi
  • jimxi
  • timxi

  • nimxu
  • timxu
  • jimxu
 13. to walk
  passat
  mexa´

  • mxejt
  • mxejt
  • mexa
  • mxiet
  • mxejna
  • mxejtu
  • mxew
 14. to ask
  staqsa

  • nistaqsi
  • tistaqsi
  • jistaqsi
  • t*
  • nistaqsu
  • tistaqsu
  • jistaqsu
 15. to ask
  passat
  staqsa´

  • staqsejt
  • staqsejt
  • staqsa
  • staqsiet
  • staqsejna
  • staqsejtu
  • staqsew
 16. to move
  pres.
  ċaqlaq

  • nċaqlaq
  • ċċaqlaq
  • jċaqlaq
  • ċċaqlaq

  • nċaqalqu
  • iċċaqalqu
  • jċaqalqu
 17. to move passat
  ċaqlaq

  • ċaqlaqt
  • ċaqlaqt
  • ċaqlaq
  • ċaqalqet
  • ċaqlaqna
  • ċaqlaqtu
  • ċaqalqu
 18. to move
  IMP
  ċaqlaq ċaqalqu
 19. to teach
  present
  għallem

  • ngħallem
  • tgħallem
  • jgħallem
  • tgħallem
  • ngħallmu
  • tgħallmu
  • jgħallmu
 20. to reach
  passat
  għallem

  • ghallimt
  • ghallimt
  • ghallem
  • ghallmet

  • ghallimna
  • ghallimtu
  • ghallmu
 21. to pay
  present
  ħallas

  • nħallas
  • t*
  • j*
  • t*
  • nħallsu
  • t*
  • j*
 22. to pay
  passat
  • ħallast
  • ħallast
  • ħallas
  • ħallset
  • ħallasna
  • ħallastu
  • ħallsu
 23. pay IMP
  ħallas ħallsu
 24. to talk to,speak
  present
  • nkellem
  • tkellem
  • jkellem
  • tkellem
  • nkellmu
  • tkellmu
  • jkellmu
 25. to talk to
  passat
  • kellimt
  • kellimt
  • kellem
  • kellmet
  • kellimna
  • kellimtu
  • kellmu
 26. speak
  imp
  kellem kellmu
 27. to clap
  present
  ċapċap

  • nċapċap
  • ċċapċap
  • jċapċap
  • ċċapċap

  • nċapċpu
  • iċċapċpu
  • jċapċpu
 28. to clap
  passat
  ċapċap

  • ċapċapt
  • ċapċapt
  • ċapċap
  • ċapċpet

  • ċapċapna
  • ċapċaptu
  • ċapċpu
 29. clap
  IMP
  ċapċap ċapċpu
 30. to get drunk
  pres
  siker

  • nisker
  • tisker
  • jisker

  • niskru
  • tiskru
  • jiskru
 31. to get drunk
  passat
  siker

  • skirt
  • skirt
  • siker
  • sikret
  • skirna
  • skirtu
  • sikru
 32. get drunk
  imp.
  isker iskru
 33. to kill
  present
  qatel

  • noqtol
  • toqtol
  • joqtol
  • toqtol

  • noqtlu
  • t*
  • j*
 34. kill

  passat
  qatel

  • qtilt
  • qtilt
  • qatel
  • qatlet

  • qtilna
  • qtiltu
  • qatlu
 35. kill
  imp
  oqtol oqtlu
 36. to choose
  present
  għażel

  • nagħżel
  • tagħżel
  • jagħżel
  • t*

  • nagħżlu
  • tagħżlu
  • jagħżlu
 37. to choose
  passat
  għażel

  • għażilt
  • għażilt
  • għażel
  • għażlet

  • għażilna
  • għażiltu
  • għażlu
 38. choose
  IMP
  agħżel agħżlu
 39. to like
  pres
  • nogħġob
  • t*
  • j
  • t
  • nogħġbu
  • togħġbu
  • jogħġbu
 40. to like
  passat
  għoġob

  • għoġobt
  • għoġobt
  • għoġob
  • għoġbot
  • għoġobna
  • għoġobtu
  • għoġbu
 41. imp
  tolike to please
  ogħġob ogħġbu
 42. to dream
  pres
  • noħlom
  • t*
  • j*
  • t*
  • noħolmu
  • toħolmu
  • joħolmu
 43. to go down
  pres
  nizel

  • ninżel
  • tinżel
  • jinżel
  • tinżel

  • ninżlu
  • tinżlu
  • jinżlu
 44. to go down
  passat
  • nżilt
  • nżilt
  • nizel
  • niżlet
  • nżilna
  • inżiltu
  • niżlu
 45. to work
  present
  ħadem

  • naħdem
  • taħdem
  • jaħdem
  • taħdem

  • naħdmu
  • taħdmu
  • jaħdmu
 46. to work
  passat
  ħadem

  • ħdimt
  • ħdimt
  • hadem
  • ħadmet
  • hdimna
  • hdimtu
  • ħadmu
 47. work
  imp
  aħdem aħdmu
 48. to wash
  present
  ħasel

  • nahsel
  • taħsel
  • jaħsel
  • taħsel
  • naħslu
  • taħslu
  • jahslu
 49. to wash
  passat
  • ħsilt
  • ħsilt
  • hasel
  • ħaslet
  • ħsilna
  • ħsiltu
  • ħaslu
 50. wash
  imp
  aħsel aħslu
 51. to wear
  passat
  libes

  • lbist
  • lbist
  • libes
  • libset

  • lbisna
  • lbistu
  • libsu
 52. wear
  imp
  ilbes ilbsu
 53. to sleep

  present
  raqad

  • norqod
  • torqod
  • jorqod
  • torqod

  • norqdu
  • torqdu
  • jorqdu
 54. sleep
  passat
  • (i)rqadt 
  • rqadt
  • raqad
  • raqdet
  • rqadna
  • irqadtu
  • raqdu
 55. sleep
  imp
  orqod orqdu
 56. to enter
  daħal

  • nidhol
  • tidħol
  • jidħol
  • tidħol
  • nidħlu
  • t*
  • j*
 57. to enter
  passat
  • dħalt
  • dħalt
  • daħal
  • daħlet
  • dħalna
  • dħaltu
  • daħlu
 58. enter
  imp
  idħol idħlu
 59. to dance
  pres
  zifen

  • niżfen
  • t*
  • j*
  • t*
  • niżfnu
  • tiżfnu
  • jiżfnu
 60. dance
  passat
  • żfint
  • żfint
  • żifen
  • żifnet

  • żfinna
  • żfintu
  • żifnu
 61. dance
  imp
  • izfen
  • iżfnu
 62. to laugh
  pres
  • dah-ak
  • nidħak
  • tidħak
  • j
  • t
  • nidħku
  • tidħku
  • jidħku
 63. laugh
  passat
  • dħakt
  • dħakt
  • daħak
  • daħket
  • dħakna
  • dħaktu
  • daħku
 64. to steal
  present
  seraq

  • nisraq
  • tisraq
  • jisraq
  • tisraq

  • nisirqu
  • tisirqu
  • jisirqu
 65. to steal
  passat
  seraq

  • sraqt
  • sraqt
  • seraq
  • serqet

  • sraqna
  • sraqtu
  • serqu
 66. steal
  israq isirqu
 67. to seem to look appear
  deher

  • nidher
  • tidher
  • jidher
  • tidher

  • nidhru
  • tidhru
  • jidhru
 68. understand
  present
  fehem

  • nifhem
  • tifhem
  • jifhem
  • tifhem

  • nifhmu
  • tifhmu
  • jifhmu
 69. to put
  present
  qiegħed

  • nqiegħed
  • tqiegħed
  • jqiegħed
  • t*
  • nqiegħdu
  • tqiegħdu
  • jqiegħdu
 70. to put
  passat
  • qegħidt
  • qegħidt
  • qiegħed
  • qiegħdet
  • qegħidna
  • qegħidtu
  • qiegħdu
 71. to put
  imp
  qiegħed qiegħdu
 72. answer
  present
  wieġeb

  • nwieġeb
  • t*
  • j*
  • t*
  • nwieġbu
  • twieġbu
  • jwieġbu
 73. answer
  passat
  wieġeb

  • weġibt
  • weġibt
  • wieġeb
  • wieġbet
  • weġibna
  • weġibtu
  • wieġbu
 74. answer
  imp
  wieġeb wieġbu
 75. to go abroad
  present
  siefer

  • nsiefer
  • ssiefer
  • jsiefer
  • ssiefer

  • nsiefru
  • issifru
  • jsiefru
 76. to go abroad
  passat
  • sifirt
  • sifirt
  • siefer
  • siefret
  • sifirna
  • sifirtu
  • siefru
 77. imperative
  go abraod
  siefer siefru
Author
bellavita.81
ID
315900
Card Set
Verben III passat present Imp
Description
Verben ab to kiss gekommon bis to teach
Updated