Ausblick - Kapitel 3 Sprache

 1. polski
  niemiecki
 2. przywłaszczać sobie coś
  sich etw aneignen
 3. wychowywać się
  aufwachsen
 4. pojmować
  begreifen
 5. wbić komuś coś do głowy
  jdm etw einprägen
 6. zanurzyć się [w coś]
  [in etw] eintauchen
 7. trzymać z daleka
  fernhalten
 8. znajdować się w obiegu
  kursieren
 9. bluźnić
  lästern
 10. obmawiać [kogoś/coś]
  [über jdn/etw] lästern
 11. schlebiać komuś
  jdm schmeicheln
 12. pomijać kogoś [przy/w czymś]
  jdn [bei/in etw] übergehen
 13. przezwyciężać
  überwinden
 14. redagować
  verfassen
 15. stapiać się z czymś
  mit etw verschmelzen
 16. porozumiewać się z kimś
  sich mit jdm verständigen
 17. bronić się [przeciwko komuś/czemuś]
  sich [gegen jdn/etw] verteidigen
 18. mylić
  verwechseln
 19. przedłużać
  verzögern
 20. udawać
  vortäuschen
 21. puszczać
  weglassen
 22. obalać
  widerlegen
 23. zawalić się
  zerfallen
 24. ogół
  Allgemeinheit
 25. członek rodziny
  der/die Angehörige
 26. nabycie
  der Erwerb
 27. hojność
  Freizügigkeit
 28. znalezisko
  der Fund
 29. gest
  Gebärde
 30. wspólna cecha
  Gemeinsamkeit
 31. krtań
  der Kehlkopf
 32. pamięć długotrwała
  das Langzeitgedächtnis
 33. warunki życia
  Lebensumstände
 34. katedra
  der Lehrstuhl
 35. pismo
  das Schriftstück
 36. przyswajanie mowy
  der Spracherwerb
 37. przebieg zdarzenia
  der Vorgang
 38. urozmaicony
  abwechslungsreich
 39. starodawny
  althergebracht
 40. kojarzeniowy
  assoziativ
 41. wyprostowany
  aufrecht
 42. znaczny
  beachtlich
 43. dowolny
  beliebig
 44. obecnie
  derzeit
 45. dający się formować
  formbar
 46. pełen zahamowań
  gehemmt
 47. dostrzegalny
  merklich
 48. rekonstruować
  nachstellen
 49. zrozumiały
  nachvollziehbar
 50. nieprzepisowo
  nicht regelgerecht
 51. bezpośredni
  unmittelbar
 52. uprzedzony [do kogoś/czegoś]
  [gegen jdn/etw] voreingenommen
 53. godny pożądania
  wünschenswert
 54. na podstawie tej dokumentacji
  anhand dieser Unterlagen
 55. siedzieć jak na tureckim kazaniu
  nur Bahnhof verstehen
 56. mieć kogoś w teczce
  schon jdn für etw im Blick haben
 57. żwawo naprzód!
  immer munter drauflos!
 58. dochodzić do kogoś
  jdm zu Ohren kommen
 59. skupić się na czymś
  bei der Sache sein
 60. przychodzić z trudem
  schwerfallen
 61. porozumiewać się z kimś
  sich mit jdm verständigen
 62. na podstawie tej dokumentacji
  anhand dieser Unterlagen
 63. dochodzić do kogoś
  jdm zu Ohren kommen
 64. skupić się na czymś
  bei der Sache sein
Author
JMBied
ID
315492
Card Set
Ausblick - Kapitel 3 Sprache
Description
Ausblick - Kapitel 3 Sprache
Updated