A korai középkor

 1. Mikor volt a középkor?
  476-1492
 2. Mikor volt a korai középkor (sötét középkor)?
  V-X. század
 3. Mi jellemzi a korai középkor intézményrendszerét és az életet?
  • Az egyetlen intézmény,a mi túléli a Nyugat-Római Birodalom bukását, az egyház.
  • A civilizáció majdhogynem megszűnik.                                                           - a korábbi központosított közigazgatás helyét anarchia vesz át                         - a kereskedelem visszaesik a biztonság hiánya miatt
 4. Melyek a földesúri birtok részei?
  • majorság
  • jobbágytelek
  • közös használatú földek
 5. Mi a majorság?
  A földesúr kezelésében lévő föld (szántó)
 6. Mi a jobbágytelek?
  A jobbágy által használt külső telek (szántó) és belső telek (kert, házhely).
 7. Melyek a közös használatú földek?
  rét, legelő, erdő, vízek
 8. Milyen talajművelési rendszerek voltak a korai középkorban?
  • Vad talajváltó rendszer
  • Kétnyomásos rendszer
  • Háromnyomásos rendszer
 9. Mi jellemzi a vad talajváltó rendszert?
  • VIII. századig jellemző
  • legelő egy részét feltörté szántónak
  • a talaj kimerüléséig művelték a szántót (2-8 évig), majd parlagon hagyták
  • a népsűrűség 3-4 fő/km²
 10. Mi jellemzi a kétnyomásos rendszert?
  • a VIII., század után terjedt el
  • évente váltogatják az ugart és a szántót
  • "nyomáskényszer", rögzült telek
  • a népsűrűség 20-30 fő/km²
 11. Mi a nyomáskényszer?
  A falu munkavégzésének rendje, megstabta, hogy melyik területet mivel vetették be, és azt, hogy mikor és milyen munkát kellett elvégezni a határban
 12. Mi az ugar?
  Pihentetett terület, amelyet többször is felszántottak, hogy előkészítsék a következő évi művelésre
 13. Mi jellemzi a háromnyomásos rendszert?
  • a VIII. század után Nyugat-Európában terjedt el
  • a művelt földet három részre osztották: ugar, tavaszi gabona és őszi gabona
  • évente váltogatják a művelt és a pihentetett területeket
  • nyomáskényszer, rögzült telek
  • a népsűrűség 30-50 fő/km²
 14. Mi lett a gazdasági élet súlypontja a középkor elején?
  • A középkor elején a gazdasági élet súlypontja a falvakra helyeződött át.
  • A megélhetést, a hatalmat a föld biztosította.
  • A földbortokos a  földet a parasztokkal műveltette.
 15. Hogyan adóztak a jobbágyok a megélhetést biztosító földek (jobbágytelkek + közös használatú földek) használatáért?
  • terményjáradék
  • munkajáradék (robot)
 16. Mi volt a birtokos kezelésében lévő majorsági föld elnevezése?
  Allódium
 17. Mi volt az egyházi adó neve?
  Tized
 18. Mely szerszámokat használtak és milyen állatokat a föld megművelésére?
  • Szerszámok:
  • - faeke
  • - sarló
  • Igavonó állat:
  • - ökör
 19. Melyek voltak a feudális társadalom osztályai?
  • - Földbirtokosok
  • - Jobbágyok
 20. Melyek voltak a földbirtokosok rétegei?
  • király
  • főurak
  • lovagok
  • egyházi személyek
 21. Melyek a hűbérbirtokok fajtái?
  • benefícium: nem öröklődő, nem örökíthető bortok
  • feudum: öröklődő, örökíthető birtok
 22. Mi volt az alapja a hűbéri kapcsolatnak?
  • A hűbérúr hűbérbirtokot, parasztokat, menedéket, védelmet adományozott.
  • A hűbéres hűséget fogadott és katonai szolgálattal támogatta a hűbérurat.
 23. Milyen kapcsolatban volt a jobbágyság a feudális uralkodó osztállyal?
  A jobbágy jobbágytelket, menedéket, védelmet kapott és ezért művelte a földet és adózott.
Author
Marci97
ID
315480
Card Set
A korai középkor
Description
Történelem 10. osztályos tananyag
Updated