Hawaiian Quiz

 1. 'O Pualei kou inoa?
  A'ole ko'u inoa O Pualei
 2. 'O wai kou inoa?
  O Jordan ko'u inoa
 3. 'O wai kona inoa?
  'O Jordan Kona Inoa
 4. He haumana 'oe ma ka hālau hea?
  he haumana au maka halau nana kala
 5. He keiki 'oe na wai?
  He keiki au na keith laua o debra
 6. No Waikane mai 'oe?
  A'ole au no waikane
 7. No hea mai oe
  No waipio mai au
 8. Aia ko aloha i hea?
  Aia ku'u aloha i lapan
 9. 'Shia ou makahiki
  Umm kumaiwai o'u makahiki
 10. predicate
  'I'o
 11. subject
  huli
 12. object reason location
  lau
 13. completed verb
  ua
 14. incomplete verb present ongoing
  ke nei
 15. incomplete verb future past ongoing
  e ana
 16. command suggestion request
  e
 17. habitual verb
  none
 18. i
  au
 19. you
  'oe
 20. you 2
  'oloa
 21. you 3+
  'oukou
 22. she he it
  'oia
 23. they 2
  lāua
 24. they 3+
  lakou
 25. the
  ka
 26. ke
  keao
 27. the plural
 28. a
  he
 29. some
  he mau
 30. this
  keia
 31. these
  kēia mau
 32. that (far)
  kēlā
 33. those (far)
  kēlā mau
 34. that (near)
  kēnā
 35. those (near)
  kēnā mau
 36. my affectionate
  ku'u
 37. your (affectionate)
 38. us 2 exclusive
  māua
 39. us 3+ exclusive
  mākou
 40. us 2 inclusive
  kāua
 41. us 3+ inclusive
  kākou
 42. aha
  what
Author
jo73
ID
315370
Card Set
Hawaiian Quiz
Description
dfdaf
Updated