Longman Maturita Accelerator Unit 3

 1. Internátní škola
  boarding school
 2. soukromá škola
  independent school
 3. druhý stupeň zákl. školy
  middle school/junior high school
 4. školka
  nursery school/kindergarten
 5. první stupeň zákl. školy
  primary school
 6. střední šk.
  secondary school/high school
 7. státní škola
  state school
 8. SOŠ, odborné učiliště
  vocational school
 9. povinný
  compulsory
 10. zástupce ředitele
  deputy head/assistant principal
 11. zapsat se do kurzu
  enrol on a course
 12. mimoškolní aktivita
  extra-curricular activities
 13. třídní učitel
  form teacher
 14. ředitel
  headmaster/principal
 15. volitelný
  optional
 16. školné
  school fee/tuition
 17. státní vzdělání
  state education
 18. osnovy
  syllabus/curriculum
 19. semestr
  term
 20. batoh
  backpack
 21. kružítko
  compass
 22. desky/ složka
  file/folder
 23. plnící pero
  fountain pen
 24. zvýrazňovač
  highlighter
 25. děrovačka
  hole punch
 26. poznámkový blok
  notepad
 27. sponka na papír
  paperclip
 28. ořezávátko
  pencil sharpener
 29. guma
  rubber
 30. pravítko
  roller
 31. trojúhelník, pravítko
  set square
 32. sešívačka
  stapler
 33. bílá tabule
  whiteboard
 34. fixa na tabuli
  whiteboard marker
 35. esej
  essay
 36. přírodovědné předměty
  Science
 37. řešit rovnice
  solve equations
 38. zdrojová literatura
  source texts
 39. zapsat experiment
  write up an experiment
 40. maturita
  A-levels
 41. oznámit výsledky
  announce exam results
 42. hodnocení
  assessment
 43. vysvědčení, certifikát
  certificate
 44. přijímačky
  entrance exam
 45. výsledky zkoušky
  exam results
 46. propadnout u zkoušky
  flunk an exam
 47. celostátní zkoušky ve VB
  GCSEs
 48. známka, ročník
  grade´
 49. známka, známkovat
  mark
 50. projít se samými 1
  pass with flying colours
 51. zkouška na nečisto
  mock exam
 52. napsat/nenapsat test
  pass/fail an exam
 53. znovu dělat zkoušku
  resit an exam
 54. vysvědčení
  school report
 55. maturita
  school-leaving exam
 56. dostat 100 bodů
  score 100 points
 57. dát test
  set an exam
 58. dělat zkoušku
  sit//take exam
 59. psát test
  take a test
 60. zapsat přítomnost
  take thhe register/attendance
 61. přihlásit se na univerzitu
  apply to a university
 62. chodit na přednášky
  attend lectures
 63. Bc.humatních/přírodních věd
  Ba (Bachelor of Arts), BSc (B. of Science)
 64. Mgr. humatních/přírodních věd
  MA (Master of Arts), MSc (M. of Science)
 65. kampus, areál univerzity
  campus
 66. děkan
  dean
 67. titul
  degree
 68. koleje
  dorm/halls
 69. dostat stipendium
  get a scholarship/grant
 70. absolvovat VŠ, absolvent
  graduate
 71. postgraduátní kurz
  postgraduate course -překvapivě :D
 72. konzultace, seminář
  tutorial
 73. vysokoškolák
  undergraduate
 74. dílna, seminář
  workshop
 75. schopnosti
  abilities/skills
 76. průměr(ný)
  average
 77. nebýt ve škole
  be off school
 78. budovat něčí sebedůvěru
  build sb´s confidence
 79. podvádět
  cheat
 80. tahák
  cheat/crib note
 81. vést si dobře/špatně při zkouškách
  do well/badly at school/in exams
 82. vykopnout ze školy
  expel sb.
 83. propadnutí, selhání
  failure
 84. beznadějný v
  hopeless at
 85. nevzdělanec
  illiterate
 86. překonat problémy
  overcome problems
 87. chodit z školu
  skip classes
 88. slabší oblasti
  weaker areas
 89. udělat pokrok
  make progress
 90. knihomol
  bookworm
 91. talentovaný
  gifted
 92. brainstorm
  brainstorm
Author
machrDoma
ID
315155
Card Set
Longman Maturita Accelerator Unit 3
Description
Longman Maturita Accelerator Unit 3
Updated