sat 17 -21

 1. to invoke
  dua etmek, çağırmak
 2. tenuous
  ince, hafif, yerleşmemiş, insignificant
 3. precipitous
  acele
 4. to purloin
  to steal
 5. ineffable
  sözle ifade edilemez
 6. to proscribe
  yasak etmek, mahkum etmek
 7. loath
  isteksiz
 8. nebulous
  kesin olmayan
 9. hazy
  kesin olmayan
 10. verity
  doğruluk
 11. veracity
  doğruluk
 12. to evoke
  aklına getirmek, uyandırmak, hissettirmek
 13. redundant
  gereksiz tekrar edilmiş
 14. cacophony
  gürültü
 15. importunate
  ısrarcı ve rahatsız eden
 16. to expound
  explain
 17. to efface
  silmek
 18. self-effacing
  modest
 19. fortitude
  strength, dayanıklılık
 20. levity
  yersiz şakacılık
 21. to bolster
  to support
 22. to ingratiate
  sevdirmek(bazen yağcılıkla)
 23. to abominate
  nefret etmek
 24. to loathe
  nefret etmek
 25. to sully
  kirletmek
 26. to tarnish
  kirletmek
 27. colossal
  çok büyük
 28. gargantuan
  çok büyük
 29. mammoth
  çok büyük
 30. prodigious
  çok büyük
 31. diminutive
  çok küçük
 32. miniscule
  çok küçük
 33. minute
  çok küçük
 34. diffident
  shy
 35. deference
  respect
 36. peremptory
  kati, kesin
 37. categorical
  kati, kesin
 38. missive
  mektup
 39. ornery
  huysuz
 40. to defer
  ertelemek
 41. wistful
  melankolik ve özlemli
 42. to encompass
  to include
 43. to incorporate
  to include
 44. to hamper
  engellemek
 45. prodigal
  müsrif
 46. exclusive
  bir kişi veya bir gruba has, hariç tutan
 47. to contrive
  bir yolunu bulmak, düşünmek
 48. to prescribe
  emretmek
 49. opaque
  1. şeffaf olmayan 2. kolay anlaşılmayan
 50. arbor
  ağaç
 51. to exhort
  1. teşvik etmek, urge 2. öğüt vermek
 52. rhetoric
  söylem, konuşma
 53. discourse
  söylem, konuşma
 54. to delimit
  sınır çizmek
 55. to demarcate
  sınır çizmek
 56. to circumscribe
  sınır çizmek
 57. prepossessing
  çekici
 58. alluring
  çekici
 59. captivating
  çekici
 60. limber
  esnek
 61. lithe
  esnek
 62. perennial
  hep süren
 63. perpetual
  hep süren
 64. to vanquish/the vanquished
  yenmek/yenilmiş
 65. debacle
  felaket, büyük yenilgi
 66. mellifluous
  sweet sounding
 67. oblique
  convoluted
 68. providence
  1. fate 2. prudence
 69. provident
  1. cimri 2. prudent
 70. providential
  lucky
 71. fortuitous
  lucky
 72. obsequious
  yalakalık yapan
 73. fawning
  yalakalık yapan
 74. sycophantic
  yalakalık yapan
 75. to absolve
  suçu affetmek
 76. to redeem
  kurtarmak
 77. to beseech
  yalvarmak
 78. trite
  basmakalıp
 79. restive
  restless, agitated
 80. subversive
  yıkıcı
 81. to cajole
  tatlı sözle kandırmak, ikna etmek
 82. to coax
  tatlı sözle kandırmak, ikna etmek
 83. calamity
  catastrophe
 84. callow
  tecrübesiz
 85. indubitable
  certain, kesin
 86. incontrovertible
  certain, kesin
 87. incontestable
  certain, kesin
 88. cumbersome
  burdensome, bulky, awkward
 89. deciduous
  yaprakları dökülen + geçici
 90. largess
  cömertlik
 91. to desiccate
  kurutmak
 92. to falter
  tereddüt etmek, duraklamak
 93. lassitude
  halsizlik
 94. zest
  lezzet, zevk
 95. to foil
  engellemek
 96. to galvanize
  hareketlendirmek
 97. dolorous
  kederli
 98. to goad
  teşvik etmek
 99. to hoax
  aldatmak
 100. hyperbole
  exaggeration
 101. ignominious
  namussuz
 102. truculent
  zalim
 103. immaterial
  önemsiz
 104. maudlin
  aşırı duygusal, ağlamaklı
 105. nominal
  1. isimle ilgili 2. önemsiz
 106. tribute
  övme
 107. to prevaricate
  yalan söylemek
 108. homage
  hürmet
 109. travesty
  alay, haksızlık
 110. perverse
  abnormal, unnatural
 111. umbrage
  gücenme
 112. vagary
  kapris, whim
 113. wont
  habit
 114. overbearing
  zorba tavırlı
 115. zeal
  istek, heves
 116. alacrity
  eagerness
 117. disaffected
  disloyal
 118. progeny
  offspring
 119. to unfetter
  liberate
 120. exhaustive
  comprehensive
 121. to ratify
  to approve, sanction
 122. haunting
  disturbing
 123. evocative
  disturbing
 124. turncoat
  traitor
 125. dogged
  determined
 126. unconscionable
  ahlaksız, amoral
 127. meander
  dolambaçlı yol
 128. to rummage
  to search
 129. opprobrious
  1. insulting 2. shameful
 130. imperturbable
  calm
 131. to lure
  to tempt
 132. retaliation
  revenge
 133. conclave
  secret/private meeting
 134. reproach
  blame, censure
 135. fib
  lie
 136. dulcet
  euphonious
 137. genteel
  refined, cultured
 138. harrowing
  distressing
 139. to teem
  to be full of, abound
 140. sheer
  total, absolute
 141. lucrative
  karlı (profitable)
 142. unanimous
  agreed (oybirliği)
 143. slapdash
  careless
 144. relentless
  nonstop
 145. unbidden
  uninvited
 146. to perpetuate
  to continue, to keep alive
 147. tribulation
  adversity
 148. retribution
  punishment
 149. to trespass
  to intrude
 150. to encroach
  to intrude
 151. to fashion
  to make, create, design
 152. to mould
  to make, create, design
 153. to contrive
  to make, create, design
 154. to forge
  to make, create, design
 155. to peste
  to annoy
 156. rankle
  to annoy
 157. harry
  to annoy
 158. itinerary
  schedule
 159. itinerant
  gezgin
 160. ebullient
  coşkulu
 161. radiant
  happy
 162. chimerical
  hayali
 163. factitious
  artificial, affected
 164. to wheedle
  cajole
 165. pandemic
  widespread
 166. to commiserate
  feel sympathy, pity for
 167. grudging
  reluctant
 168. effervescence
  exuberance
Author
noko96
ID
31409
Card Set
sat 17 -21
Description
17-21
Updated