expressions and accents

 1. Okay (already)
  được rồi
 2. Agree?
  nhé?
 3. really?
  thế ấ?
 4. that is right
  đúng rồi
 5. accent â
  dấu mũ
 6. accent ả
  dâu hỏi
 7. accent á
  Dấu sắc
 8. accent ã
  Dấu ngã
 9. accent à
  dấu huyền
 10. accent ạ
  dấu nặng
 11. accent ơ
  dấu móc
 12. slow down!
  châm châm thê ôi!
 13. pardon?
  cái gì cơ ạ?
 14. it is good (satisfied)
  tốt lắm
 15. it is good (observation)
  rất tốt
Author
mwelmond
ID
313930
Card Set
expressions and accents
Description
Expressions in Vietnamese
Updated