Transportation and directions

 1. Go straight
  Đi thắng
 2. Turn right
  Rẽ phải
 3. Turn left
  Rẽ trái
 4. Stop
  Dửng lại
 5. turn around
  vòng lại
 6. here
  ở dây
 7. there
  ở dó
 8. east
  phí đông
 9. south
  phía nam
 10. west
  phì tây
 11. north
  phìa b
 12. bridge
  cầ
 13. in front of
  ờ phía trước
 14. behind
  phí sau
 15. train station
  nhà ga
 16. by train
  đi tàu
 17. go by motorcycle
  đi xe máy
 18. go by car
  đi ô tô
 19. airport
  sân bay
 20. go by plane
  đi máy bay
 21. go by bicycle
  đi xe đạp
 22. Go by foot
  đi bộ
Author
mwelmond
ID
313907
Card Set
Transportation and directions
Description
Vietnamese words for transportation and directions
Updated