Reabilitacijos komanda

The flashcards below were created by user laura9632 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
  • yra atsakingas už esamos ligos ar traumos tolimesnį gydymą, taip pat už lydinčių ligų gydymą, už esamų ligos ar traumos pažeidimų įtakos asmens bei jo šeimos narių gyvenimui įvertinimą bei jų korekciją.
  • Skirtingai nuo kitų specialybių gydytojų (kurie dirba pagal medicininį modelį, orientuotą į ligos požymių bei simptomų diagnozavimą), fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas dirba pagal funkcinį modelį (orientuotą nustatyti ligos ar traumos pažeidimų įtaką paciento gebėjimui atlikti specifines veiklas bei vėl užimti visuomeninę rolę).
  • Nustato ligas bei sutrikimus, atlieka medicininę apžiūrą, sudaro gydymo ir reabilitacijos planą, skiria medikamentinį ir nemedikamentinį gydymą bei įvertina ligonio atsaką į gydymą bei reabilitaciją.
 2. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja
  Užtikrina kasdienius paciento slaugos poreikius. Vertina audinių gyvybingumą (pragulų atsiradimo tikimybę) ir prižiūri esamas pragulas. Vertina šlapinimosi, tuštinimosi problemas, apmoko pacientą savipriežiūros šiose veiksmuose. Užtikrina emocinį palaikymą ligoniams ir jų šeimoms.
 3. Socialinis darbuotojas; Socialinės pagalbos metodai
  • konsultuoja integracijos į visuomenę bei socialinės pagalbos klausimais.
  • Socialinės pagalbos metodai: - individualus darbas - darbas su šeima - darbas grupėje - darbas bendruomenėje
 4. Socialinės pagalbos metodai: - individualus darbas - darbas su šeima - darbas grupėje - darbas bendruomenėje
  • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (FMR);
  • Kineziterapeutas ir/arba kineziterapeuto padėjėjas; Ergoterapeutas ir/arba ergoterapeuto padėjėjas;
  • Psichologas (psichoterapeutas);
  • Bendrosios praktikos ir FMR slaugytojas;
  • Socialinis darbuotojas;
  • Logoterapeutas
Author
ID
313596
Card Set
Reabilitacijos komanda
Description
hgfd
Updated
Show Answers