Por

The flashcards below were created by user wolf on FreezingBlue Flashcards.

 1. Razloži potrebe po Maslovu v zvezi z podnjetništvom.
  • 1.Fiziološke in psihološke potrebe(hrana, voda)
  • 2. Potreba po varnosti (varnost, zaščita)
  • 3.Potreba po pomoči in pripadnosti(družina, prijatelji...)
  • 4.Potreba po spoštovanju(prestiž, samospoštovanje)
  • 5.Potrebe po osebnem razvoju
 2. Kaj pomeni oziroma predstavlja pojem podjetništvo?
  Podjetništvo pomeni predvsem pripravljati jutrasnji posel, katerega osnova so inovacije.
 3. Navedi pozitivne in negativne strani podjetništva?
  • Pozitivne:
  • uresničitev življenskih ciljev
  • uveljavitev znanj, spretnosti
  • samostojnost

  • Negativne
  • Velika delovna obrenenitev
  • dolg delavnik
  • velika odgovornost
  • tveganje
 4. Kaj je značilno za podjetniški proces?
  V njem podjetnik ali podjetniška skupina poišče ali ustvari TRŽNO PRILOŽNOST, da bi uresničili svojo podjetniško idejo.
 5. Kateri so elementi podjetniškega procesa.
  Opiši vsak element.
  • Podjetnik - je oseba ki ustvarja nek dobiček
  • Podjetniška priložnost
  • Potrebna sredstva in ljudje
 6. Okno priložnosti: slika + razlaga
  Pomemben je pravi trenutek za začetek posla.

  O oknu priložnosti govorimo kadar je moznost uspešnega posla največja
 7. Kaj je vizija
  Vizija je v prihodnjost usmerjena predstava, ki jo želi podjetnik zaseči na trgu s svojimi izdelki.
 8. Na kakšne načine lahko podjetnik ustopi na trg.
  Orazloži vsakega posebej
  - RAZVOJ NOVEGA PODJETJA ALI STORITVE:(zahteva čas, denar,tveganje)

  -RAZVOJ BOLJŠEGA PODOBNEGA IZDELKA(konkurira s ceno, podjetje se mora še uveljaviti)

  SKLENITEV FRANŠIŽNEGA POSLOVNEGA RAZMERJA(pogodbeno urejen sistem tržanja blaga)

  IZKORIŠČANJE OBSTOJEČEGA IZDELKA ALI STORITVE(podjetje se preseli na novo lokacijo, ali pa hre za trenutno povpraševanje po izdelku, agregati, pumpe)

  ISKANJE SPONZORJEV:(podjetje si lahko pridobi sponzorje ki se zanimajo za njihove storitve, to so lahko kupci{velika naročila}, Dobavitelji{financirejo zaloge, brezplačna dostava}, investitirji{obeti zaposlitev})

  NAKUP OBSTOJEČEGA PODJETJA(veliko stvari je že utgečenih, treba je najti vzroke prodaje podjetja)
 9. Pogoji za ravzoj podjetništva:

  • EKONOMSKI(podjetje je povezano s temelnjimi institucijami tržnega gospodarstva)
  • DRUŽBENI(Podjetništvo zahteva dinamično preminjanje in prilagajanje družbi)
  • POLITIČNO(Podjetje je odvisno od političnih in ekonomskih vrednot)
Author
ID
312656
Card Set
Por
Description
d
Updated
Show Answers