Francuski 13

The flashcards below were created by user kasdul on FreezingBlue Flashcards.

 1. jamais
  nidgy
 2. w tym roku
  cette année
 3. też nie
  non plus
 4. nigdzie
  nulle part
 5. mieszkanie (2 słowa)
  un logement, un appertement
 6. to co umiesz robić
  ce que tu sais faire
 7. jeździć na nartach (2 frazy)
  skier, faire du ski
 8. zemścić się
  se venger
 9. ależ tak są
  Mai oui, il y en a
 10. prowadzić pojazd - odmiana
  • conduire
  • je conduis tu conduis il conduit
  • nous conduisons vous conduisez ils conduisent
 11. zarówno ... jak
  aussi bien ... que
 12. przepisy drogowe
  un code de la route
 13. zwyczaj
  une habitude
 14. kierowca
  un chauffeur
 15. uczyć się - koniugacja
  apprendre

  je apprends tu apprends il apprend

  nous apprenons vous apprenez ils apprennent
 16. kierownica
  un volant
 17. roztargniony/a
  distrait(e)
 18. niszczyć, psuć
  abîmer
 19. ruszać, startować
  démarrer
 20. obracać przekręcać
  tourner
 21. szykować się do
  se préparer à
 22. prędkość
  une vitesse
 23. naciskać
  appuyer
 24. znak (drogowy)
  un panneau, des panneaux
 25. dużo ludzi, duży ruch
  beacoup de monde
 26. przekraczać
  dépasser
 27. 50 km na godzinę
  cinquante kilomètres à l'heure
 28. hamować
  freiner
 29. ogień, światło
  un feu
 30. do licha!
  zut! zut de zut!
 31. wybaczać
  pardonner
 32. gliniarz, policjant
  un flic, an agent de police
 33. prawo jazdy
  permis de conduire
 34. płacić - koniugacja
  • payer
  • je paie/paye tu paies/payes il paye/paie

  nous payons vous payez ils painet/payent
 35. wykroczenie, mandat
  une contravention
 36. mieć szczęście
  avoir de la chance
 37. poważny
  grave
 38. kontynuować
  continuer
 39. w lewo, po lewej, na lewo
  à gauche
 40. prosto
  tout droit
 41. w prawo, na prawo, po prawej
  à droite
 42. autostrada
  anue autoroute
 43. opłata wjazdowa
  un péage
 44. istnieć, być
  exister
 45. istnieją, są
  il y en a
 46. daleko
  loin
 47. jeździć
  rouler
 48. no i w ogóle
  et tout
 49. gdzieś, dokądś
  quelque part
Author
ID
311876
Card Set
Francuski 13
Description
fr
Updated
Show Answers