Lotynų žodžiai 11-17

The flashcards below were created by user laura9632 on FreezingBlue Flashcards.

 1. aštrus
  acer, cris, cre
 2. sveikas
  salúber, sálubris, sálubre
 3. vidinis
  mediális, e
 4. šoninis
  laterális, e
 5. nugarinis
  dorsális, e
 6. tolimesnis/tolimasis
  distális, e
 7. artimesnis/artimasis
  proximális, e
 8. pilvinis
  ventrális, e
 9. uodeginis
  caudális, e
 10. galvinis
  craniális, e
 11. delninis
  palmáris, e
 12. padinis
  plantáris, e
 13. paviršinis
  superficiális, e
 14. trumpas
  brevis, e
 15. minkštas
  mollis, e
 16. plonas
  ténuis, e
 17. sunkus
  • gravis, e
  • diffícilis, e
 18. lengvas
  fácilis, e
 19. mirtinas
  letális, e
 20. visiškas
  totális, e
 21. dalinis
  partiális, e
 22. šviežias
  recens, ntis
 23. dažnas
  frequens, ntis
 24. paprastas
  simplex, icis
 25. lygus, vienodas, porinis
  par, paris
 26. nevienodas
  ímpar, is
 27. kaktikaulis
  os frontále
 28. momenkaulis
  os parietále
 29. pakauškaulis
  os occipitále
 30. pleištakaulis
  os sphenoidále
 31. smilkinkaulis
  os temporále
 32. akytkaulis
  os ethmoidále
 33. gomurikaulis
  os palatínum
 34. skruostakaulis
  os zygomáticum
 35. nosikaulis
  os nasále
 36. ašarikaulis
  os lacrimále
 37. poliežuvinis kaulas
  os hyoideum
 38. kryžkaulis
  os sacrum
 39. dubenkaulis
  os coxae
 40. gaktikaulis
  os pubis
 41. sėdynkaulis
  os ischii
Author
ID
311622
Card Set
Lotynų žodžiai 11-17
Description
lotynų
Updated
Show Answers