Vocab WYD pt. 1

The flashcards below were created by user Dedalus on FreezingBlue Flashcards.

 1. diocese
  diecezja
 2. to worship
  uwielbiać
 3. faith
  wiara
 4. catechism
  katechizm
 5. church
  kościół
 6. Papież
  Pope
 7. creed
  wyznanie wiary
 8. apostle
  apostoł
 9. Mass
  Msza
 10. Eucharist
  Eucharystia
 11. baptism
  chrzest
 12. (divine) grace
  łaska (uświęcająca)
 13. Mary
  Maryja
 14. original sin
  grzech pierworodny
 15. Gospel
  Ewangelia
 16. mercy
  miłosierdzie
 17. assumption
  wniebowzięcie
 18. saint
  święty
 19. Confirmation
  bierzmowanie
 20. Penance
  spowiedź
 21. Anointing of the Sick
  namaszczenie chorych
 22. Holy Orders
  święcenia kapłańskie
 23. Holy Matrimony
  małżeństwo
 24. covenant
  przymierze
 25. mortal sin
  grzech śmiertelny
 26. reconciliation
  pojednanie
 27. fast
  post
 28. to abstain
  powstrzymywać się
 29. Holy See
  stolica apostolska
 30. bishop
  biskup
 31. priest
  kapłan
 32. altar
  ołtarz
 33. venial sin
  grzech powszedni
 34. spouse
  małżonek
Author
ID
311338
Card Set
Vocab WYD pt. 1
Description
Część pierwsza listy angielskich słówek potencjalnie przydatnych na Światowe Dni Młodzieży
Updated
Show Answers