SAS 1_vocabulary_set 018

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. slutsatser
  conclusions
 2. otaliga
  countless
 3. skolas in
  schooled
 4. utsätts för
  exposed
 5. honnörsord
  watch word
 6. höll isär
  held apart
 7. gynnar
  favors
 8. mognat
  matured
 9. avlastas
  relieved
 10. villkor
  conditions
 11. besvälig
  difficult
 12. jämställdhet
  equality
 13. kvarterskrogen
  local restaurant
 14. korsiktigt
  short term
 15. juveler
  jewelry
 16. avhandling
  thesis
 17. påverka
  influence
 18. i smyg
  on the sly
 19. älta
  rehash
 20. stöddiga
  cocky
 21. hänsyn
  regard
 22. etableret
  established
 23. var främmande för
  was alien to
 24. vid det laget
  at that point
 25. uttlågg
  outlay
Author
ID
311303
Card Set
SAS 1_vocabulary_set 018
Description
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Updated
Show Answers