SAS 1_vocabulary_set 017

 1. havandeskap
  pregnancy
 2. berest
  well traveled
 3. insatserna
  stakes
 4. ära
  honor
 5. åtrådda utmärkelse
  coveted award
 6. oansenlig
  insignificant
 7. anlägga
  construct
 8. bidra (med/till)
  contribute
 9. bortsett från
  except for
 10. drabbas av
  affected by
 11. famställa
  producing
 12. förbindelse
  connection
 13. utmärkelse
  award
 14. utrymme
  space
 15. ändamål
  purpose
 16. vällade
  caused
 17. vånda
  anguish
 18. stjälpa
  topple
 19. löften
  promises
 20. tillräcklig
  adequate, sufficient
 21. slumpartat
  haphazard
 22. tilltro
  confidence
 23. överlag
  over all
 24. föranleder
  leads
 25. hantera
  handle
Author
Quilly
ID
311302
Card Set
SAS 1_vocabulary_set 017
Description
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Updated