SAS 1_vocabulary_set 016

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. bristen
  lack
 2. samspel
  interaction
 3. boven i dramat
  culprit
 4. skyldig
  guilty
 5. frestat
  tempted
 6. övergiven
  abandoned
 7. egendomslös
  propertyless
 8. hävda
  assert
 9. begått
  committed
 10. innebar
  meant
 11. bekänna
  confess
 12. avbön
  recant
 13. församlingen
  the assembly
 14. oerhört förnedrande
  extremely degrading
 15. avskaffades
  abolished
 16. slippa
  avoid
 17. förbindelser
  relations
 18. böter
  fines
 19. smavaro
  togetherness
 20. åtgärder
  measures
 21. sammanfattningsvis
  to sum up
 22. tycks
  appears
 23. motsägelsfull
  contradictory
 24. mångsidig
  versatile
 25. begåvning
  talent
Author
ID
311116
Card Set
SAS 1_vocabulary_set 016
Description
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Updated
Show Answers