SAS 1_vocabulary_set 013

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. i och med
  since
 2. ombildad
  reconstituted
 3. påtagligt
  markedly
 4. hör dels
  belongs partly
 5. staddbarn (slang term)
  A child born long after its siblings
 6. så småningom
  eventually
 7. märkbart
  markedly
 8. inse
  accept, understand
 9. antogs
  is assumed
 10. arv
  inheritance
 11. förutsätts
  assumed, presumed
 12. uppskatta
  appreciate
 13. oavsett
  regardless
 14. föregicks
  preceded
 15. ståndpunkter
  positions
 16. laddad
  charged (loaded)
 17. avgör
  determines
 18. viga
  immortalize
 19. löften
  promises
 20. borgerlig vigsel
  civil marriage (wedding)
 21. framställa
  producing
 22. anlade
  • founded
  • syn. - stiftade
 23. avsätta
  set aside
 24. förmögenhet
  fortune
 25. ändamål
  purpose
Author
ID
311112
Card Set
SAS 1_vocabulary_set 013
Description
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Updated
Show Answers