lektion 3 verben

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. abhängen von (dat)
  birine bağımlı olmak
 2. sich anziehen
  giyinmek
 3. aufbauen
  inşaa etmek
 4. austauschen
  değiştirmek
 5. jdn. bedienen
  hizmet etmek
 6. sich beeilen
  acele etmek
 7. jdn begleiten
  eşlik etmek
 8. sich beschweren (über)
  şikayet etmak / yakınmak
 9. etw. besorgen
  temin etmek / bakmak
 10. etw. bestellen
  sipariş etmek
 11. sich engagieren (für)(akk)
  bağlanmak
 12. entstehen
  meydana gelmek / oluşmak
 13. jdn. erwischen
  yakalamak
 14. etw. finanzieren
  finanse etmek / parasal olanaklı kılmak
 15. gelten (es gilt,galt,gegolten)
  değerli olmak
 16. jobben
  çalışmak
 17. etw. kleben
  yapıştırmak
 18. klingeln
  zil çalmak
 19. etw kontrollieren
  kontrol etmek
 20. nachdenken über (akk) (dachte nach,nachgedacht)
  düşünmek
 21. jdn. nerven
  sinirendirmek
 22. stattfinden (fand statt,stattgefunden)
  olmak / gerçekleşmek
 23. sich treffen mit (dat) (traf,hat getroffen)
  buluşmak
 24. sich verabreden mit (dat)
  sözleşmek / randevulaşmak
 25. (zeit) verbringen (verbrachte,verbracht)
  zaman geçirmek
 26. etw. verteilen
  paylaştırmak
 27. etw. wärmen
  ısıtmak
 28. werben (man wirbt) für(akk) (warb,geworben)
  tanıtım yapmak /propaganda yapmak
Author
ID
310761
Card Set
lektion 3 verben
Description
ausblick1
Updated
Show Answers