Doktryny - ćw. [3]

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Relatywizm
  Wszystko jest względne
 2. Sofiści
  Uczyli za pieniądze
 3. Sokrates
  • Intelektualizm etyczny - niewiedza prowadzi do zła
  • Dajmon - coś jakby sumienie
  • Dusza ludzka - nieśmiertelna
  • Stosowanie dialektyki
  • Miauetyczna (położnicza) - wspomożenie ucznia w uświadomienie sobie prawdy, którą już zna
  • Elenktyczna - zbijanie twierdzeń przeciwnika - uświadomienie absurdu
 4. Platon
  • "Państwo" [NIE "O PAŃSTWIE", bo to CYCERON]
  • Akademia
  • Świat idei - doskonały i niezmienny
  • Preegzystencja duszy - Dusza jest ze świata idei (pamięta pewne rzeczy); anamneza procesem przypominania
  • Świat fizyczny odbiciem niedoskonałym św. idei - byt udzielony
  • Dusza według Platona
  • Człowiek symbolizujący rozum + Lew symbolizujący odwagę + Himera symbolizująca silne emocje
  • Wszystkie 3 ma spajać sprawiedliwość
  • Hierarchia ludzi (oparta na mądrości a nie majątku) - ustrój idealny - Kallipolis
  • Mędrzec - +50 lat; filozofowie żyjący w komunach; problem jak ocenić kto jest mędrecem (nikt)
  • Wojownik 
  • Ludzie - żywiciele - muszą znaleźć umiar i kontrolwoac emocje, bo są dalecy od cnoty
 5. Kolejnośc zmiany ustrojów
  • Timokracja = rządy wojowników > bogacą się
  • Oligarchia > bunt biedoty
  • Demokracja > anarchia
  • Tyrania (hejtowana przez Platona - nie oparte na ideach)
 6. Arystoteles
  • Liceum
  • "O ustroju politycznym Aten"
  • Inspirował się nim św. Tomasz
  • Nie ma państwa idealnego
  • Rzeczywistość jest prawdziwa - jest tak jak to widzimy - realizm
  • Empirycznie a nie apriorycznie (oparte z góry na założeniach -od rozumu, a nie dośw.)
  • Rządy dobre i złe
  • 1 osoba - Monarchia vs Tyrania
  • Grupa - Arystokracja vs Oligarchia
  • Całość - Politeja vs Demokracja
  • Podział na klasy
  • Znakomici
  • Lud
  • Stan średni - mają kasę, ale pracować muszą + mają wiedzę, ale nie aż tyle - mogą być partnerem znakomitych, nie nienawidzonym przez lud; ich władza to politeja
  • Politeja - dobry ustr. - połączenie dwóch złych (Oligarchia + demokracja)
 7. Sprawiedliwość Arystotelesa
  • Rozdzielająca - sprawiedliwy rozdział dóbr
  • Wyrównująca - kompensacja krzywd
Author
ID
310521
Card Set
Doktryny - ćw. [3]
Description
asd
Updated
Show Answers