2h

The flashcards below were created by user Micpepe on FreezingBlue Flashcards.

 1. selten
  nie často, zriedka
 2. budova
  Das Gebäude
 3. predošlý, minulý
  vorig, letzte
 4. Ty predsa vieš
  Du weißt ja
 5. krabica
  Die Kiste
 6. (bola som) na ostrove
  (Ich war) auf der Insel
 7. üblich
  normálny
 8. ako 16 ročná
  Mit 16 jahren
 9. znamenať
  bedeuten
 10. opustiť
  verlassen
 11. vec
  Die Sache
 12. nasledovať, vyplývať
  folgen
 13. skoro
  nahezu, fast
 14. činnosť
  die Tätigkeit
 15. viesť
  führten
 16. stále dokola
  immer wieder
 17. spoľahnúť sa
  sich verlassen auf
 18. alebo
  oder
 19. ďalej
  weiter
 20. pozvať
  einladen
 21. množstvo
  vielleicht
 22. zvyšný
  restlich
 23. nudný
  langweilig
 24. člen rodiny
  der Familien Mitglied
 25. závisí od
  Es hangt ...... von.
 26. rozdiel
  Der Unterschied
 27. trest
  die Strafe
 28. otočiť sa
  umdrehen
 29. snívať o
  träumen von
 30. hrešiť, nadávať
  schimpfen
 31. istý (totožný)
  gleich
 32. kresliť
  zeichnen
 33. často
  oft
 34. možnosť
  die Möglichkeit
 35. preto (3 synonymá)
  darum, deshalb, deswegen
 36. rozhodnúť sa (2x)
  entschließen sich, entscheiden sich
 37. ponuka
  das Angebot
 38. Čo je nové?
  Was is lost?
 39. bolieť
  schmerzen
 40. Je mi to ľúto.
  Tut mir Leit.
 41. starosti
  die Sorgen
 42. priateľstvo
  Freundschaft
Author
ID
309536
Card Set
2h
Description
slovíčka z hodiny 2
Updated
Show Answers