Biologie Opsomming

 1. Hoe groter die massa van die voorwerp...
  Hoe groter die swaartekrag wat dit produseer
 2. Definier Gravitasiekrag
  die aantrekkingskrag wat elke voorwerp op elke ander voorwerp uitoefen
 3. Massa is 'n manier om wat te se
  hoeveel materie daar in iets is.
 4. waarin meet ons massa
  gram of kilogram
 5. waarin meet ons gewig
  Newton
 6. hoeveel weeg 1kg op aarde
  10N
 7. wat is 'n wentelbaan in die sonnestelsel
  die baan waarin 'n planeet om die Son beweeg, of die baan waarin 'n maan om 'n planeet beweeg.
 8. Wat is swaartekrag
  krag wat voorwerpe in die ruimte in wentelbane om groter voorwerpe laat beweg
 9. wat is 'n satelliet
  enige voorwerp wat in 'n wentelbaan om 'n ander voorwerp beweeg
 10. waardeur word mensgemaakte satelliet in die wentelbaan gehou?
  deur swaartekrag
 11. Waar is die SA satellietontvangsstasie
  Pelindaba
 12. Van waar kom die beelde van Pelindaba
  Landsat-7
 13. hoe lank neem 'n omwenteling om die aarde vir die Landsat-7
  • 99 minute
  • 14 keer per dag
 14. vir watter doeseindes word die data verskaf deur Landsat-7 gebruik
  • Waterpenitrasiebeelde - toon gebiede met droogtes/vloede
  • Beelde - tipes plantegroei en digtheid v plantegroei - toon gebiede waar plantegroei verdwyn
  • Beelde - tipes wolke en wolkbedekking - help watervoorspellings
  • Beelde - sneeu- en ysbedekking verskaf inligting oor uitwerking van aadverwarming
  • Beelde - stedelike gebiede - wys stedilike groei
 15. wat is hoogwater
  die hoogste punt wat die see tot die kus bereik
 16. wat is laagwater
  die laagste punt wat die see by die kus terugtrek
 17. wanneer verander getye
  omdat die aarde 1 keer elke 24 uur roteer - moet daar 2 hoogwaters en 2 laagwaters elke dag wees - 6 uur 20 min tussen elke gety
 18. hoe vorm springety
  As die son, Aarde en maan in 'n reguit lyn is, die gekombineerde swaartekragaantrekking van die Son en Maan veroorsaak buitengewoon hoe en lae getye wat springgetye genoem word.
 19. hoe vorm dooiegety
  as die swaartekrag van die Maan en Son reghoekig op mekaar inwerk, veroorsaak dit buitengewoon lae hoogwater en buitengewoon hoe laagwater
 20. getye is sigbare getuienis van...
  swaartekrag
 21. wat veroorsaak getye
  • in - wentelbaan om aarde trek die maan - swaartekrag - die oseane in 'n bult daarheen aan
  • om dit te balanseer vorm nog 'n bult n die oseane aan die teenoorgestelde kant van die aarde, sodat daar 2 bulte is.
 22. waarvoor saan SALT
  South African Large Telescope
 23. wat is SALT
  die grootste optiese teleskoop in die suidelike halfrond en gelyk aan die grootste ter wereld
 24. Wanneer is die SALT amptelik geopen
  10 November 2005
 25. waar is SALT gebou
  • by die SA Astronomiese Observatorium
  • Sutherland
  • Noord-Kaap
 26. Waarvoor is die ligging belangrik by die SALT
  die afgelee ligging, met helder lug sonder beoedeling help om beter beelde van die ruimte te gee
 27. hoe groot en in watter vorm is die SALT se spieel
  11m heksagonale spieel
 28. SALT kan sterre stelsels sien wat...
  1 biljoen keer te dof is om met die blote oog te sien
 29. Hoe sterk is die SALT
  Dit kan mense in staat stel om tot 'n kersvlam op die Maan te sien
 30. Hoeveel van SALT se komponente is in SA gemaak
  60% asook die aluminiumkoepel
 31. wat is die atmosfeer
  die laag gasse wat die aarde omring
 32. Waarmee was die Aarde bedek oe dit begin vorm het
  met vulkane
 33. watse gasse stel vulkane vry?
  • koolstofdioksied - CO2
  • klein hoeveelhede metaan - CH4
  • en ammoniak - NH3
 34. waaruit bestaan metaan
  elemente van koolstof en waterstof - CH4
 35. waaruit bestaan ammoniak
  stikstof en waterstof - NH4
 36. Waaruit het die eerste lewe op Aarde bestaan
  eenvoudige bakteriee
 37. Wat was die eerse groen organismes wat op die Aarde verskyn het
  klein, eensellige alge wat in die see geleef het
 38. hoe is suurstof by die atmosfeer gevoeg?
  Soos die alge gefotosinteer het, het hulle begin om suurstof by die atmosfeer te voeg
 39. waaruit bestaan sonstrale
  lig met baie verskillende golflengtes - soos ultravioletstrale
 40. wat voorkom ultravioletstrale
  Osoon
 41. watse funksie het die osoonlaag dus.
  belangrike beskermde funksie
 42. wat is ons atmosfeer se amestelling
  • suurstof - 20%
  • stikstof - 79%
  • Ander gasse, soos koolstofdioksied en waterdamp - 1%
 43. Wat het met die koolstof gebeur (kortliks)
  • Opgelos in see
  • Seediere se skulpe
  • krytklip
  • steenkool en olie
 44. verduidelik "opgelos in die see" - Koolstofdioksied
  • Baie koolstofdioksied - in see opgelos - met ander elemente gekombineer - karbonate te vorm
  • Oor miljoene jare - karbonate deel geword van sedimentere gesteentes
 45. verduidelik "seediere se skulpe" - Koolstofdioksied
  Baie seediere - karbonate - see - skulpe te maak
 46. verduidelik "krytklip" - Koolstofdioksied
  baie kranse - bestaan uit krytklip - suiwer vorm van kalksteen
 47. Verduidelik "steenkool en olie" - koolstofdioksied
  • Steenkool word gevorm van bome - miljoene jae gelede al dood is. Olie - gevorm van fitoplankton
  • Die koolstof waaruit hierdie organismes bestaan het, het steenkool of olie geword
 48. wat is fitoplankton
  'n klein organisme in die see wat miljoene jare gelede al dood is.
 49. Met hoeveel het die aarde se temp. gestyg /jaar
  oor die afgelope 100 jaar - met 0,6*C gemiddeld per jaar
 50. Wat is aardverarming
  Die voortdurende styging van die aarde se oppervlaktemperatuur
 51. Wat is die hoofoorsaak van aardverwarming
  die veranderende balans van gasse in die lug
 52. wat doen kweekhuisgasse?
  Dit stel die atmosfeer in staat om 'n deel van die hitte-energie van die Son vas te vang
 53. Noem kweekhuisgasse
  • metaan
  • distikstofmonoksied
  • koolstofdioksied
 54. Wat veroorsaak die toename in kweekuisgasse?
  menslike aktiwiteite - veral die verbranding van fossielbrandstowwe soos steenkool, olie en gas.
 55. Hoe beinvloed aardverwarming die aarde
  • Temperature styg
  • Hoer reenval
  • Woestne brei uit
  • Ysplate en gletsers krimp
  • Verandering in die seevlak
 56. Verduidelik die probleem van temperature wat styg
  • Warmste jare op rekord - almal sedert 1990
  • 2003 - 4000 Franse gesterf agv hittegolg
  • Wetenskaplikes voorspel nog hittegolwe regoor die wereld, asook nog hitteverwante siektes en sterftes
  • Hoer temperature verhoog die risiko van veldbrande en bosbrande
  • Gewasse verdroog voordat dit geoes kan word.
 57. Verduidelik die probleem van hoer reenval
  • Hoer temperature veroorsaak - meer water uit oseane verdamp
  • ekstra vog vorm digter wolke en swaarder reen
  • Toenemende hitte-energie in die atmosfeer sal sterker en meer vernietigende tropiese siklone veroorsaak - uiters swaar reen en oorstromings meebring
 58. Verduidelik die probleem van woestyne wat uitbrei
  daar is bewyse dat al die Aarde se warm woestynde uitbrei
 59. Verduidelik die probleem van Ysplate en gletsers wat krimp
  • Elke jaar - Arktiese ysplaat kleiner en dunner
  • 1910 - Amerika - Glacial National park - 159 gletsers gehat, nou slegs 30
  • 80% van snee op Kilimanjaro het gesmelt
  • al hierdie gesmelte water laat seevlak styg
 60. Verduidelik die probleem van die verandering in die seevlak
  • Seevlakke wereldwyd styg met 2mm tot 3mm per jaar.
  • Meer as 100 miljoen mense - minder - 1m - huidige gemiddelde seevlak woon - gevaar om oorstroom te word.
  • Die Nyldelta, Egipte - hoofgebied vir die kweek van gewasse - stadig deur seewater oorgeneem
  • Maldive-eilande = besig om te verdwyn
  • Mense - reeds van sommige eilande ontruim word
 61. definieer fossiele
  • oorblyfsels - plante en diere - geesteentes gevind
  • erskaf bewyse van hoe - lewe miljoene jare gelede was
 62. Wie was Afred Wegener
  hy het die idee in 1912 geopper dat kontinente eens almal - enkele landmassa verbind was, wat oor lang tyd verdeel het om - afsonderlike kontinente te vorm
 63. Wat is die enkele landmassa genoem
  Pangea (alles grond in Grieks)
 64. As wat was Alfred Wegener se teorie bekend
  kontinentale dryweing
 65. Waarop het Wegener sy teorie gebasseer
  dat kontinente se vorms lyk asof hulle inmekaar pas - hulle waarskynlik eens soos 'n legkaart inmekar gepas het
 66. waarom het geoloe nieWegener gesteun nie
  hulle het gese dat hy geen werklike bewyse gehad het vir sy idees nie
 67. Wie het bewys dat Wegener reg was
  Die SA geoloog Alex du Toit - 1928
 68. Wat het Alex du Toit ontdek
  • dat die ooskus van Suid-Amerika en weskus van Afrika uit dieselfde tipes gesteentes gevorm is
  • Albei kuste fossiele van identiewse diere en plante bevat
  • Dit het bewys dat Afrika en Suid-Amerika eens aan mekaar vas was
 69. Voorbeelde van fossiel brandstowwe
  • steenkool
  • olie
  • natuurlike gas
 70. definieer fossiel brandstowwe
  stowwe wat gevorm is van die oorblfsels van lewende dinge wat miljoene jare gelede al dood is.
 71. Waaruit bestaansteenkool
  dieoorblyfselsvan tropiese plante
 72. hoe is steenkool gevorm
  • bome is daaden het inmoerasse weggesink
  • lae dooie bome het indiemoerasse gele - sodat bakteriee niekonbestaannie, dooie bome kon nie verrotnie
  • Die saamgeperste dooieplantegroei het gefossieleer in 'n laag steenkool
 73. Waarvan hang die gehaltevan steenkool af
  • van die % koolstof wat dit bevat
  • hoe hoer die koolstof - hoer temperatuur waarteen steenkool brand
 74. wat is die hoogste graad steenkool?
  Antrasiet
 75. As steenkool verbrand, gebeur wat
  gasse wordasrook vrygestel
 76. watter gasse kombineer om wat te vorm
  • Koolsto, stikstof en swawel kombineer om
  • koolstofdioksied, swaweldioksied endistikstofmonoksiedtevorm
Author
rayno@live.co.za
ID
30888
Card Set
Biologie Opsomming
Description
Biologie Opsomming - 24 Augustus 2010 - Swaartekrag (bl 74-93)
Updated