die verben mm

The flashcards below were created by user Micpepe on FreezingBlue Flashcards.

 1. horieť
  brennen
 2. poznať
  kennen
 3. tráviť čas
  verbringen
 4. nazývať
  nennen
 5. tykať
  duzen
 6. vykať
  siezen
 7. vidieť
  sehen
 8. môcť
  dürfen
 9. chcieť
  mögen
 10. musieť
  müssen, sollen
 11. musieť
  sollen (müssen)
 12. vedieť
  wissen
 13. hľadať
  suchen
 14. tancovať
  tanzen
 15. rozprávať, vyprávať
  erzählen
 16. cvičiť
  turnen
 17. navštíviť
  besuchen
 18. pýtať sa
  fragen
 19. odpovedať
  antworten
 20. kúpať sa
  baden
 21. nakupovať
  einkaufen
 22. predávať
  verkaufen
 23. vyzdvihnúť
  abholen
 24. učiť
  lernen
 25. cestovať
  reisen
 26. počuť, počúvať
  hören
 27. žiť, bývať
  leben
 28. utekať
  rennen
 29. otočiť
  wenden
Author
ID
308136
Card Set
die verben mm
Description
verben
Updated
Show Answers