VRG

 1. korthet - (förslaget innebär) ikorthet ("i några få ord") (att ...)---(the proposal means) in ... ("in a fewwords") (that ...)
  Brevity
 2. koncis - a ... message---ett kortfattat meddelande
  Concise
 3. laktonisk - ett ... svar---a laconic answer
  Laconic
 4. kraftfullt - she gave a ... response---hon gav ett kraftfullt svar
  Pithy
 5. Rofyld
  Quiescent
 6. Förtegen - polisen är mycket förtegen om händelsen---the police are revealing very little about the incident
  Reticent
 7. kortfattat
  Succinct
 8. fåordig - en fåordig person---a ... person
  Taciturn
 9. brysk
  Terse
Author
r.axelsson-2012
ID
30747
Card Set
VRG
Description
...
Updated