SAS 1_vocabulary_set 004

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. armhävningar
  pushups
 2. trolla
  conjure
 3. frammana
  evoke
 4. logen
  barn
 5. sorla
  buzz
 6. förberett
  prepared
 7. våndats
  agonized
 8. ångest
  anxiety
 9. ynklig
  measely
 10. högmod
  haughtiness
 11. begär
  request
 12. obehagligt
  uncomfortable
 13. tassa
  tiptoe
 14. svala
  • cool
  • to swallow
 15. fernissade
  varnished
 16. "krypa ihop till ett foster"
  curl up in the fetal position
 17. vrålar
  roar
 18. uppmärksamhet
  attention
 19. sucka
  sigh
 20. stöna
  groan
 21. stånka
  pant (breathing)
 22. gräla
  quarreling
 23. "ge mig kraft att stå ut!"
  Give me the strength to endure!
 24. ägna
  dedicate
 25. skräll
  bang
Author
ID
307230
Card Set
SAS 1_vocabulary_set 004
Description
A general mix of Swedish vocabulary words learned during Svenska som Andra Språk 1
Updated
Show Answers