Byggteknik

 1. Tre olika byggnadstyper?
  Småhus, flerbostadshus, industribyggnader.
 2. Valet av takverkstakstol beror bl. a. på?
  Spännvidd, taklutning.
 3. Olika småhustyper?
  • Fristående villa
  • Grändhus
  • Parhus
  • Atriumhus
  • Radhus
  • Kedjehus
 4. Husbyggandets nya svårigheter är att förebygga:
  • Miljöpåverkan
  • Energiförbrukning
  • Koldioxidutsläpp
  • Byggfel
 5. 3 orsaker till byggfukt:
  • Gjutna konstruktioner (som inte får torka ordentligt innan man bygger på)
  • Nederbörd under byggtiden
  • Dålig övertäckning under byggtiden
 6. Var kommer vattnet ifrån?
  • Ånga (gas) dunstar från sjöar och mark
  • Flytande (vatten) från regn och snö 
  • Fast (is) ledningar kan frysa sönder
 7. Vad är fuktighet/ånghalt?
  Ångans vikt i kg/m3 luft.
 8. Vad är relativ fuktighet/relativ ånghalt?
  Ånghalt/mättnadsånghalt.
 9. Vad är mättnadsånghalt?
  Den maximala vikt ånga luft kan bära vid en viss temperatur.
 10. Tre vandringsvägar för fukt?
  • Konvektion - Ånga följer luftströmmar.
  • Diffusion - Fukten strävar efter att tränga ut genom ytterväggarna
  • Kapilläruppsugning - vattnet tränger upp i material med små porer, fryser sedan och kan spränga bort puts och fasader
 11. 3 principer för fuktskydd?
  • Använd vattentäta material
  • Värmeisolera - det stoppar kondens
  • Möjlighet att torka material som blivit fuktigt
 12. Vad är den bästa värmeisoleringen?
  Stillastående luft.
 13. De 6 huvuddelarna i ett hus?
  • Grund
  • Stomme
  • Stomkomplement
  • Beklädnad
  • Installationer
  • Utrustning och inredning
 14. Vad kallas delen under ett fönster?
  Bröstning.
 15. Nämn några stomkomplement.
  • Balkonger
  • Trappor
  • Icke bärande väggar
  • Burspråk
 16. 3 gamla hustyper?
  • Stenhus
  • Timmerhus
  • Korsvirkeshus
Author
trummistobbe
ID
307174
Card Set
Byggteknik
Description
Byggteknik
Updated