Law

 1. A
  B
 2. in capacity as
  w charakterze
 3. subsidiary (of)
  podmiot zależny
 4. (to) express
  (aby) wyrazić
 5. concern
  Obawa
 6. to be aware of sth
  wiedzieć o czymś
 7. previously
  Przedtem/wcześniej/uprzednio
 8. receive
  otrzymywać
 9. regarding
  Dotyczący
 10. Significant
  Istotny
 11. Therefore
  w związku z tym/ dlatego
 12. now therefore
  a zatem, wobec powyższego
 13. substantial
  Istotny, znaczny
 14. achieve
  Osiągnąć
 15. Considerable
  Znaczny
 16. Associate
  Partner (wspólnik) / kojarzyć (łączyć z)
 17. Above
  Powyższy/powyżej
 18. above-mentioned
  Wyżej wymieniony (wspomniany powyżej)
 19. as above
  Jak wyżej
 20. furthermore
  ponadto, poza tym
 21. Effort
  Wysiłek/staranie
 22. development
  rozwój, opracowanie
 23. Distinctive
  Charakterystyczny (odróżniający)
 24. distinct
  Odróżniający
 25. Distinctive character
  Zdolność odróżniająca
 26. act on behalf
  działać w czyimś imieniu
 27. in accordance with
  zgodnie z
 28. attach
  załączać
 29. power of attorney
  pełnomocnictwo
 30. in response to sth
  w odpowiedzi na coś
 31. be informed
  poinformowany
 32. entity
  podmiot
 33. acting with respect to the rights
  działanie z poszanowaniem praw
 34. priority
  priorytet
 35. mandatary
  mocodawca
 36. irrespective of
  niezależnie od
 37. intended
  zamierzony
 38. infringe (infringement)
  naruszać (naruszenie)
 39. hereby
  niniejszym
 40. idicate
  wskazywać
 41. misleading
  wprowadzający w błąd
 42. mislead
  wprowadzać w błąd
 43. origin
  pochodzenie
 44. as to the origin
  co do pochodzenia
 45. entity
  podmiot
 46. compensation
  odszkodowanie
 47. demand
  żądać
 48. compatible
  zgodny
 49. rule / regulation
  przepis
 50. seize
  zająć (zarekwirować)
 51. bailiff
  komornik
 52. question
  pytanie, kwestia, zagadnienie, kwestionować
 53. label
  etykieta
 54. discontinuance/discontinuation
  zaprzestanie
 55. lost profits
  utracone korzyści
 56. legal adviser
  radca prawny
 57. use
  używać
 58. groundless, unjust
  bezpodstawne
 59. enrichment
  wzbogacenie
 60. groundlessly
  bezpodstawnie
 61. benefits
  korzyści
 62. in the area / as regards sth
  w zakresie
Author
williamzy
ID
307077
Card Set
Law
Description
law
Updated