VOC_NL_201509.xls

 1. (aard)aandeel
  contribution (terrestre)
 2. aandagtig
  attentivement
 3. aangehaald
  caline
 4. aangenaam
  agréable
 5. aanpakken
  s'attaquer ŕ
 6. aanspreekpunt
  point de contact
 7. aanvaard
  accepté
 8. aanvullen
  renouveler
 9. afbreken
  se décomposer
 10. afhangen
  dépendre
 11. afhankelijk
  dépendant
 12. afkomstig
  originaire
 13. als
  Si / simplement
 14. alsmaar
  sans cesse, toujours
 15. amazonewoud
  foręt amazonienne
 16. bedrijf
  entreprise
 17. begaan zijn
  ętre engagé
 18. beďnvloeden
  influencer
 19. beschikbaar
  disponible
 20. beslaan
  recouvrir
 21. bestaan bedreigd
  existence menacée
 22. bevestigen
  confirmer
 23. bewoner
  un habitant
 24. bezig
  occupé
 25. bezorgen
  concerner
 26. bieden
  offrir
 27. bij uitstek
  par exellence
 28. bindend
  obligatoire
 29. bomen kappen
  abattre des arbres
 30. boot
  bateau
 31. bos
  foręt
 32. bovendien
  en outre,de plus
 33. brandstof
  combustible
 34. broeikaaseffect
  effet de serre
 35. Daar lig ik niet wakker van.
  Cela ne m'empęche pas de dormir.
 36. daarnaast
  ŕ coté de ça
 37. daarvoor
  pour cela
 38. dan
  alors
 39. dat
  ça
 40. de aardbol
  le globe terrestre
 41. de aardoppervlakte
  la surface terrestre
 42. De afgelopen tientallen jaren
  Les dizaines de derničres années
 43. de afhankelijkheid
  la dépendance
 44. De bedreiging
  la menace
 45. De droogte
  la sécheresse
 46. de groetenteteelt
  la culture des legumes
 47. de helft /de helfde
  la moitié
 48. de leerkrachten
  l'enseignant
 49. de lichtpunt
  l'attache
 50. de luchtvervuiling
  la pollution de l'air
 51. de olievoorraad
  les réserves de pétrole
 52. de oorzaak
  la cause
 53. de overbevolking
  la surpopulation
 54. de overstroming
  l'inondation
 55. de ozonlaag
  la couche d'ozone
 56. De regering
  gouvernement
 57. De stof
  la matičre , substance
 58. de stookolie
  le fuel
 59. de uitputting
  l'épuisement
 60. De verandering
  le changement
 61. De verbetering
  l'amélioration
 62. De vernieling
  la destruction
 63. de voedingsmiddelen
  les aliments
 64. De voedselhulp
  l'aide alimentaire
 65. de voorbije eeuw
  ce dernier sičcle
 66. dienen
  servir
 67. diepte
  profondeur
 68. doelstelling
  l'objectif
 69. dreigen
  menacer
 70. dringend
  urgent
 71. duidelijk zichtbaar
  clairement visible
 72. duizend
  mille
 73. dun//niet dik
  fin
 74. een aantal
  certains
 75. Een ware
  un vrai...
 76. eerlijk
  honnęte
 77. eigenlijk
  au fond,ŕ vrai dire
 78. energie besparen
  economiser de l'energie
 79. enkel
  seulement
 80. enkele
  quelques
 81. erkennen
  reconnaître,admettre
 82. ermee
  avec
 83. ernst
  gravité
 84. ernstig
  sérieux
 85. flink
  bien/fortement/sensiblement
 86. gaandeweg
  peu ŕ peu
 87. gebruiken
  utiliser
 88. gelegenheid
  opportunité
 89. gemiddelde
  moyenne
 90. gemidelde Nederlander (de)
  le néerlandophone moyen
 91. geweldig
  formidable
 92. gewoon
  simplement
 93. gezamenlijk
  commun
 94. giftig
  toxique
 95. grens/grenzen
  frontičre
 96. grootschalig
  ŕ grande échelle
 97. herbergen
  héberger
 98. het behoud
  la préservation
 99. het broeikaseffect
  l'effet de serre
 100. het Brussels Gewest
  la région bruxeloise
 101. het ding
  la chose
 102. het eind
  la fin
 103. het gebrek
  le manque
 104. het gevolg
  la conséquence
 105. het kringlooppapier
  le papier recyclé
 106. het onderwijs
  l'enseignement
 107. Het onderzoek
  recherche
 108. Het wezen
  L'ętre
 109. hierdoor
  c'est pourquoi
 110. hoger
  supérieur
 111. houtkap
  déforestation
 112. hulpverleners
  intervenant
 113. iemand aangaan
  concerner qqun
 114. In een notendop
  En bref, en résumé
 115. In overeensteming zijn met
  ętre conforme ŕ
 116. in stand houden
  subsister,se maintenir
 117. inheems
  indigčne
 118. inneemen
  occuper
 119. instelling
  institution
 120. invullen
  compléter, remplir
 121. jarenlang
  de longues années
 122. jeugdvereniging(en)
  association(s) de jeunesse
 123. kappen
  abattre
 124. koorts
  fičvre
 125. leeftijdgenoten
  compagnons d'âge
 126. leiden
  mener
 127. marteling
  torture
 128. meedoen
  participer
 129. mensenlijk
  humain
 130. met zijn allen
  avec tout, en totalité
 131. moeilijk
  difficilement
 132. naargelang
  ŕ mesure que
 133. namelijk
  en effet
 134. niet meer kunnen
  ne plus pouvoir
 135. nou
  maintenant
 136. ochtend
  matin
 137. oerwouden
  foręt vierge
 138. omrekenen
  convertir
 139. onbespoten
  non traité
 140. onbezorgd
  insouciant
 141. onder meer
  de plus
 142. onderscheiden
  distinguer
 143. onmisbaar
  indispensable
 144. op grote schaal
  ŕ grande échelle
 145. openbare plak,plekken
  endroit(s) public(s)
 146. opklimmen
  se développer
 147. opmaken
  finir
 148. opstappelen
  s'accumuler
 149. opwarmen 
  se réchauffer
 150. overblijvend
  restant
 151. overleven
  survivre ŕ
 152. overzicht
  un aperçu
 153. papiergebruik
  l'utilisation du papier
 154. poolgebieden
  régions polaires
 155. redelijk
  raisonable,passable
 156. reeds
  déja
 157. rooskleurig
  rose
 158. ruimte
  espace
 159. rustig
  calme
 160. Schade aanrichten
  provoquer des dégâts
 161. schadelijk
  nuisible
 162. schip(schepen)
  navire(s)
 163. schoon
  propre
 164. sfeer
  L'atmosphčre
 165. slag
  coup
 166. spaarzaam omgaan met
  ętre économe (de)
 167. stappen naar
  entreprendre
 168. steeds
  toujours
 169. sterk
  fort
 170. stijgen
  accroître
 171. stilaan
  petit a petit,progressivement
 172. strijd (de)
  le combat
 173. studiegebied
  domaine d'étude
 174. stuk
  morceau
 175. talrijk
  nombreux
 176. Tegen 2020
  Avant 2020
 177. tegenwoordig//nu
  ŕ l'heure actuelle
 178. ten opzichte van
  vis ŕ vis de
 179. Terug
  de retour
 180. toch
  cependant,quand męme
 181. toe
  vers, en direction de
 182. uiterst
  extręmement
 183. uitnodigen(nodigde uit, heeft uitgenodigd)
  inviter
 184. uitputten
  épuiser
 185. Van
  de
 186. van honger sterven
  mourir de faim
 187. vaststelling
  la constatation
 188. verbruiken
  consommer
 189. verdelen
  diviser
 190. vergelijken
  comparer
 191. vergelijking
  comparaison
 192. verlichten
  éclairer
 193. vermelden
  mentionner
 194. vernietigen
  dévaster, détruire
 195. veroorzaken
  provoquer,produire
 196. verspreiden
  répendre,propager
 197. vertrouwen
  confiance
 198. vervoer
  transport
 199. verwerken
  assumer
 200. vestigen
  installer
 201. vochtig
  humide
 202. voeding
  l'alimentation
 203. voedselketen
  la chaîne alimentaire
 204. voedselonveiligheid
  l'insécurité alimentaire
 205. voetafdruk
  emprunte
 206. vooraadkamer
  condition
 207. voorzichtig
  prudent
 208. vormen
  représenter/former
 209. waarbij
  pendant laquelle
 210. waarvan
  de quoi
 211. wakker
  réveillé
 212. we moeten er voorzichtig mee omgaan
  Nous devons ętre prudents avec
 213. weefsel
  le tissu
 214. wereldleiders
  dirigeants mondiaux
 215. wereldwijd
  mondial
 216. willen(de,den,h gewild)
  vouloir
 217. zeer
  trčs
 218. zelfs
  męme
 219. zich iets afvragen
  se demander qqch
 220. zich ontwikkelen
  se développer
 221. zoals
  comme,tel que
 222. Zodra
  dčs que
 223. zorgen
  se charger / s'occuper
 224. zwaar
  lourd
Author
Anonymous
ID
306661
Card Set
VOC_NL_201509.xls
Description
vocabulaire FR-NL La brise 2015-09
Updated