žlázy.txt

The flashcards below were created by user bismooth on FreezingBlue Flashcards.

 1. 
 2. antidiuretický hormon a oxytocin se tvoří v

  a) hypothalamu
  b) zadním laloku hypofýzy
  c) předním laloku hypofýzy
  d) ledvinách
  a
 3. antidiuretický hormon působí v ledvinách na

  a) zpětné vstřebávání sodíku
  b) zpětné vstřebávání draslíku
  c) množství filtrované tekutiny
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  d
 4. antidiuretický hormon

  a) zvyšuje koncentraci moče
  b) řídí hospodaření s vápníkem a fosfáty
  c) ovlivňuje hospodaření s vodou
  d) navozuje stahy dělohy při porodu
  a,c
 5. antidiuretický hormon

  a) zvyšuje vylučování vody ledvinami
  b) zvyšuje zpětné vstřebávání vody v ledvinách
  c) zvyšuje tvorbu moči
  d) snižuje množství vylučované moči
  b,d
 6. antidiuretický hormon působí v ledvinách na

  a) zpětné vstřebávání vody
  b) zpětné vstřebávání sodíku
  c) zpětné vstřebávání draslíku
  d) množství filtrované tekutiny
  a
 7. funkci hormonů je

  a) ovlivňovat činnost jednotlivých buněk
  b) poskytovat vysoce specifický stavební materiál
  c) dodávat energii pro specifické buněčné mechanismy
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 8. inzulín

  a) umožňuje využití glukosy
  b) snižuje hladinu glukosy v plasmě
  c) zvyšuje hladinu glukosy v krvi
  d) využívá se při léčbě cukrovky
  a,b,d
 9. inzulín

  a) podporuje využití glukózy
  b) zvyšuje přeměnu bílkovin na cukry
  c) zvyšuje hladinu glukózy v krvi
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 10. tyroxin ve své molekule obsahuje

  a) jod
  b) chlor
  c) zinek
  d) železo
  a
 11. struma je důsledkem

  a) odstranění předního laloku hypofýzy
  b) nadbytku vápníku
  c) nedostatečného přívodu jódu poravou
  d) nadměrné stimulace štítné žlázy TSH
  c,d
 12. aldosteron

  a) mění průsvit cév a zvyšuje činnost srdce
  b) mobilizuje zdroje energie při zátěži
  c) zasahuje do přeměny živin, zejména bílkovin
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  d
 13. aldosteron

  a) je tvořen dření nadledvin
  b) je tvořen v kůře nadledvin
  c) má silné protizánětlivé účinky
  d) se podílí na regulaci homeostázy
  b,d
 14. aldosteron

  a) má vliv na hospodaření se sodíkem a draslíkem
  b) mění průsvit cév a zvyšuje činnost srdce
  c) mobilizuje zdroje energie při zátěži
  d) zasahuje do přeměny živin, zejména bílkovin
  a
 15. hormony štítné žlázy mají účinky

  a) metabolické
  b) zvyšují tvorbu tepla
  c) podporují růst
  d) důležité pro vývoj centrálního nervového systému
  a,b,c,d
 16. parathormon ovlivňuje plazmatickou hladinu

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) draslíku
  c) hořčíku
  d) sodíku
  a
 17. parathormon

  a) snižuje zpětné vstřebávání vápníku v ledvinách
  b) zvyšuje zpětné vstřebávání vápníku v ledvinách
  c) snižuje zpětné vstřebávání fosfátů v ledvinách
  d) zvyšuje zpětné vstřebbávání fosfátů v ledvinách
  b,c
 18. parathormon

  a) zvyšuje hladinu vápníku v krvi
  b) snižuje hladinu vápníku v krvi
  c) snižuje hladinu fosfátů v krvi
  d) zvyšuje hladinu fosfátů v krvi
  a,c
 19. která z uvedených tkání se podílí n ařízení plazmatické hladiny vápníku

  a) ledviny
  b) slezina
  c) střevo
  d) plíce
  a,c
 20. která z uvedených tkání se nepodílí na řízení plazmatické hladiny vápníku

  a) ledviny
  b) slezina
  c) střevo
  d) plíce
  b,d
 21. uvolnění vajíčka (ovulace) nastává u ženy zpravidla

  a) 14.den po začátku menstruačního krvácení
  b) 24.den po začátku menstruačního krvácení
  c) 28.den po začátku menstruačního krvácení
  d) ihned po skončení menstruačního krvácení
  a
 22. placenta

  a) je zdrojem hormonů
  b) není zdrojem hormonů
  c) ovlivňuje činnost semenných váčků
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 23. hormony estrogeny se tvoří

  a) ve zrajícím folikulu
  b) v semenných váčcích
  c) v předním laloku hypofýzy
  d) v děložní sliznici
  a
 24. testosteron je hormon

  a) varlat
  b) vaječníků
  c) předního laloku hypofýzy
  d) dřeně nadledvin
  a
 25. výměna vápníku v lidském organismu je řízena hormonem

  a) příštítných tělísek
  b) předního laloku hypofýzy
  c) kůry nadledvin
  d) prolaktinem
  a
 26. vývoj lidského jedince v děloze trvá průměrně

  a) 270 dní
  b) 250 dní
  c) 300 dní
  d) 290 dní
  a
 27. růstový hormon se u člověka tvoří v

  a) předním laloku hypofýzy
  b) mezimozku
  c) hypothalamu
  d) zadním laloku hypofýzy
  a
 28. mezi druhotné pohlavní znaky může patří

  a) růst vousů
  b) rostvoj prostaty
  c) rozvoj semenných váčků
  d) růst vazivových buněk varlat
  a
 29. tvorba hormonů štítné žlázy je závislá na přívodu

  a) jódu
  b) železa
  c) kobaltu
  d) draslíku
  a
 30. žluté ťělísko vzniká

  a) z prasklého folikulu
  b) v klimakteriu
  c) účinkem prolaktinu
  d) žádná z uvedených alternativ není správná
  a
 31. ovulační cyklus probíhá v

  a) adenohypofýze
  b) hypotalamu
  c) děložní sliznici
  d) ovariích
  d
 32. mezi druhotné pohlavní znaky ženy patří

  a) rozvoj mléčných žláz
  b) růst dělohy
  c) růst vejcovodů
  d) vývoj folikulu ve vaječnících
  a
 33. při stresových stavech se nejprve mobilizují hormony

  a) nadledvin
  b) zadního laloku hypofýzy
  c) štítné žlázy
  d) Langerhansových ostrůvků
  a
 34. přední lalok hypofýzy podléhá řídícímu vlivu

  a) hypothalamu
  b) středního mozku
  c) žádná z uvedených alternativ není správná
  d) thalamu
  a
 35. hormony dřeně nadledvin

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) mají vliv na hospodaření s vápníkem
  c) zasahují do přeměny živin, zejména bílkovin
  d) ovlivňují hospodaření se sodíkem a draslíkem
  a
 36. tvorba hormonů štítné žlázy je závislá  na přívodu

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) železa
  c) kobaltu
  d) draslíku
  a
 37. žluté tělísko vzniká

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) v klimakteriu
  c) účinkem prolaktinu
  d) z buněk středu oční sítnice
  a
 38. hormony dřeně nadledvin

  a) mění průsvit cév a zvyšují činnost srdce
  b) mají vliv na hodpodaření s vápníkem
  c) zasahují do přeměny živin, zejména bílkovin
  d) jsou uvolňovány při stresové reakci
  a,d
 39. varlata produkují

  a) spermie
  b) testosteron
  c) aldosteron
  d) humulín
  a,b
 40. graafův folikl produkuje

  a) estrogeny
  b) progesteron
  c) prolaktin
  d) oxytocin
  a
 41. žluté tělísko produkuje především

  a) progesteron
  b) estrogeny
  c) prolaktin
  d) oxytocin
  a
 42. dospělý člověk má ochlupení

  a) druhotné (sekundární)
  b) terciární
  c) prvotní (primární)
  d) kvartérní
  a,b
 43. ústředím hormonální regulace je

  a) hypotalamus
  b) přední lalok hypofýzy
  c) zadní lalok hypofýzy
  d) epifýza
  a
 44. přední lalok hypofýzy secernuje

  a) somatotropin (STH)
  b) lutropin (LTH)
  c) progesteron
  d) glukagon
  a,b
 45. šišinka (epifýza) je součástí

  a) mezimozku
  b) zadního mozku
  c) podhrbolí
  d) mozečku
  b
 46. činnost většiny žláz s vnitřní sekrecí je řízena z

  a) thalamu
  b) hypotalamu
  c) bazálních ganglií
  d) mozečku
  b
 47. neurokrinie je schopnost

  a) některých nervových buněk tvořit hormony
  b) nervových buněk vytvářet vzruchy
  c) nervový buněk vytvářet vzájemná spojení
  d) nervových buněk metabolizovat lipidy
  a
 48. somatotropin se tvoří v

  a) neurohypofýze
  b) hypotalamu
  c) adenohypofýze
  d) buňkách kosterních svalů
  c
 49. proklaktin se tvoří v

  a) adenohypofýze
  b) neurohypofýze
  c) hypotalamu
  d) mléčné žláze
  a
 50. kortikotropin se tvoří v

  a) neurohypofýze
  b) hypotalamu
  c) adenohypofýze
  d) kůře nadledvin
  c
 51. tyrotropin se tvoří v

  a) hypotalamu
  b) neurohypofýze
  c) štítné žláze
  d) adenohypofýze
  d
 52. folitropin se tvoří v

  a) neurohypofýze
  b) hypotalamu
  c) adenohypofýze
  d) ovariích
  c
 53. prolaktin

  a) je tvořen mléčnou žlázou
  b) zastavuje laktaci
  c) zahajuje a udržuje laktaci
  d) podporuje růst mléčné žlázy
  c,d
 54. tyrotropin

  a) se tvoří ve štítné žláze
  b) stimuluje tvorbuhormonů štítné žlázy
  c) stimuluje růst buněk štítné žlázy
  d) tlumí tvorbu hormonů ve štítné žláze
  b,c
 55. oxytocin

  a) zesiluje stahy hladké svaloviny dělohy
  b) vyvolává kontrakci svaloviny ve stěně mlékovodů
  c) vyvolává kontrakce ve stěně aorty
  d) zvyšuje kontrakce kosterní svaloviny
  a,b
 56. kortisol

  a) je hormon dřeně nadledvin
  b) je produkován adenohypofýzou
  c) je produkován kůrou nadledvin
  d) má vliv na metabolizmus bílkovin
  c,d
 57. glukokortikoidy

  a) jsou tvořeny kůrou nadledvin
  b) jsou tvořeny dření nadledvin
  c) jsou tvořeny v adenohypofýze
  d) mají protizánětlivé účinky
  a,d
 58. mineralokortikoidy

  a) působí hlavně v kostech
  b) působí v ledvinách
  c) zvyšují zpětnou resorpci sodíku a vody v ledvinách
  d) zvyšují vylučování draslíku ledvinami
  b,c,d
 59. noradrenalin působí hlavně na

  a) kosterní svalovinu
  b) na hladkou svalovinu cév
  c) na hladkou svalovinu dělohy
  d) na hladkou svalovinu mléčných vývodů
  b
 60. noradrenalin

  a) zvyšuje systolický i diastolický tlak krve
  b) zvyšuje jen systolický tlak krve
  c) zvyšuje jen diastolický tlak krve
  d) snižuje systolický tlak krve
  a
 61. glukagon

  a) zvyšuje hladinu glukózy v krvi
  b) snižuje hladinu glukózy v krvi
  c) má stejný účinek na hladinu glukózy jako inzulín
  d) zvyšuje využití glukózy tkáňovými buňkami
  a
 62. spermatogeneza začíná

  a) před narozením
  b) až v dospělosti
  c) těsně po narození
  d) v období puberty
  d
 63. menstruační cyklus probíhá v

  a) adenohypofýze
  b) ovariích
  c) hypotalamu
  d) děložní sliznici
  d
 64. ovulace nastává (při pravidelném 28 denním menstruačním cyklu)

  a) 27. - 28. den
  b) 12. - 14. den
  c) 1. - 4. den
  d) 5. - 7. den
  b
 65. v ovariích se tvoří

  a) estrogeny a progesteron
  b) jen estrogeny
  c) jen progesteron
  d) folitropin
  a
 66. největší pravděpodobnost oplození je (při pravidelném 28 denním menstruačním cyklu)

  a) 1. - 4. den
  b) 27. - 28. den
  c) 5. - 7. den
  d) 12. - 14. den
  d
 67. placenta

  a) odděluje krevní oběh matky a plodu
  b) zajišťuje výměnu dýchacích plynů mezi krví matky a plodu
  c) vytváří placentární hormony
  d) zajišťuje výměnu živin a odpadových látek mezi krví matky a plodu
  a,b,c,d
 68. prostatou prochází

  a) začátek močové trubice muže
  b) zevní vyústění močové trubice muže
  c) močovod
  d) jen chámovod
  a
 69. štítná žláza se nalézá

  a) mezi jícnem a průdušnicí
  b) na přední ploše krčních obratlů
  c) na zadní straně podjazylkových svalů
  d) za hltanem
  c
 70. příštítné žlázy jsou

  a) žlázy s vnitřní sekrecí
  b) exokrinní část štítné žlázy
  c) endokrinní i exokrinní část štítné žlázy
  d) odštěpené části štítné žlázy
  a
 71. hypotalamus je součástí

  a) adenohypofýzy
  b) neurohypofýzy
  c) šišinky
  d) mezimozku
  d
 72. přední lalok podvěsku mozkového podléhá řídícímu vlivu

  a) středního mozku
  b) hypotalamu
  c) mozečku
  d) talamu
  b
 73. štítná žláza je vazivem připojena k

  a) hrtanu a průdušnici
  b) hrtanu a jícnu
  c) jícnu a průdušnici
  d) prvnímu žebru a jícnu
  a
 74. hlavní části štítné žlázy jsou

  a) dva laloky
  b) čtyři laloky
  c) jeden lalok
  d) pět laloků
  a
 75. žláza připojená k mezimozku se nazývá

  a) adenohypofýza
  b) hypofýza
  c) brzlík
  d) podvěsek mozkový
  a
 76. Langerhansovy ostrůvky jsou

  a) vnitřně sekretorické části slinivky břišní
  b) vnějšně sekretorické části slinivky bišní
  c) napojeny na vývody slinivky břišní
  d) napojeny n avývody žlučové
  a
 77. děloha je uložena

  a) bezprostředně za sponou stydkou
  b) před konečníkem
  c) mezi močovým měchýřem a konečníkem
  d) v malé pánvi
  b,c,d
 78. prostata je uložena

  a) za močovým měchýřem
  b) pod močovým měchýřem
  c) v šourku
  d) v dutině břišní
  b
 79. prostata

  a) leží pod bazí močového měchýře, prochází jí močová trubice
  b) do prostatické části močové trubice ústí společná vyústění chámovodu a semenných váčků
  c) v šourku
  d) v dutině břišní
  b
 80. tříselným kanálem u muže prochází

  a) chámovod
  b) tepna zásobující varle
  c) žilní odtok z varlete
  d) lymfatická drenáž varlete
  a,b,c,d
 81. žluté tělísko vzniká

  a) z prasklého folikulu
  b) v klimakteriu
  c) z buněk středu oční sítnice
  d) u lidských plodů mužského pohlaví
  a
 82. nedostatek růstového hormonu v mládí způsobí

  a) nanismus
  b) gigantismus
  c) kretenismus
  d) akromegalii
  a
 83. nedostatek jódu způsobí poruchu činnosti

  a) hypofýzy
  b) brzlíku
  c) štítné žlázy
  d) nasledvin
  c
 84. diabetes mellitus je onemocnění, které může být spůsobeno nedostatkem

  a) glukagonu
  b) releasing hormonů hypofýzy
  c) somatostatinu
  d) inzulínu
  d
 85. akromegalie nebo hypofyzární gigantismus jsou působeny nadbytkem

  a) ACTH
  b) somatostatinu
  c) STH
  d) TSH
  c
 86. nadledviny jsou umístěny

  a) za pobřišnicí na horním pólu ledvin
  b) před pobřišnicí
  c) uvnitř ledvin
  d) volně v břišní dutině
  a
 87. funkcí hormonů je

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) navození kontrakce příčně průhovaných svalů
  c) dodávat energii pro specifické buněčné mechanismy
  d) ovlivňovat činnost cílových buněk
  d
 88. snížená hladina kalcia v krvi vyvolává

  a) křeče svalů
  b) ochabnutí svalových stahů
  c) Ca2+ nemá pro svalový stah význam
  d) kompenzaci P2- ionty, svaly pracují normálně
  a
 89. tělesná hmotnost a výška 12 měsíčního dítěte se od narození zvýší přibližně takto

  a) hmotnost dvojnásobně a výška o polovinu
  b) hmotnost trojnásobně a výška o polovinu
  c) hmotnost dvojnásobně a výška o třetinu
  d) hmotnost trojnásobně a výška o třetinu
  b
Author
ID
304065
Card Set
žlázy.txt
Description
žlázy
Updated
Show Answers