smysly.txt

 1. 
 2. mezi dálkové (distanční) receptory patří

  a) smyslové buňky sítnice
  b) mechanoreceptory
  c) nociceptory
  d) vláskové buňky Cortiho orgánu
  a,d
 3. nejdůležitější informace pro udržení rovnováhy vycházejí ze
  D)
 4. na sítnici komorového oka se promítá obrázek
  C)
 5. sítnice v embryogenezi vzniká z
  B)
 6. změna šiře zornice při osvitu oka umožňuje
  B)
 7. jestliže se obrázek předmětu tvoří před sítnicí, jde o
  C)
 8. jestliže se obrázek předmětu tvoří až za sítnicí, jde o
  D)
 9. barevné vidění umožňují
  D)
 10. barevné vidění umožňuje existence tří druhů čípků reagujících na barvu
  A)
 11. pod pojmem mióza rozumíme
  B)
 12. pod pojmem mydriáza rozumíme
  A)
 13. člověk slyší zvuk v rozsahu
  A)
 14. pro zrak má význam především vitamin
  D)
 15. v membránách tyčinek je zrakové barvivo
  A)
 16. krátkozrakost se koriguje
  B)
 17. vidění za šera umožňují
  A)
 18. polokruhovité kanálky vnitřního ucha slouží k
  C)
 19. statické čidla se nachází v
  C)
 20. statické čidlo reaguje na pohyb hlavy

  a) dozadu
  b) dopředu
  c) ke straně
  d) kolem osy otáčení
  a,b,c
 21. kinetické čidlo reaguje na pohyb hlavy
  B)
 22. podnětem pro zrakové čidlo člověka jsou světelné vlny v rozsahu
  D)
 23. refrakční vady oka spočívají v
  D)
 24. receptorové buňky statického čidla se nacházejí v
  A)
 25. chemické receptory zprostředkovávají

  a) vjemy z polokruhovitých kanálků vnitřního ucha
  b) chuťové vjemy
  c) čichové vjemy
  d) zrakový vjem
  b,c
 26. směr přicházejícího zvuku dokáže člověk odhadnout podle

  a) časového rozdílu vjemu z pravého levého ucha
  b) intensity vjemu z pravého a levého ucha
  c) rozdílné výšky tónů
  d) rozdílného směru pohybu bubínků obou uší
  a,b
 27. zvuk o frekvenci 10 000 Hz
  A)
 28. slepá skvrna sítnice

  a) neobsahuje tyčinky
  b) představuje část sítnice, kam nedopadají světelné paprsky
  c) není u člověka normálně přítomna
  d) neobsahuje čípky
  a,d
 29. receptory jsou
  B)
 30. proprioreceptory jsou

  a) svalové
  b) šlachové
  c) kožní
  d) mozkové
  a,b
 31. čichové buňky jsou uloženy
  C)
 32. největší nakupení receptorů pro dotyk a tlak máme na

  a) dlaňové straně konečků prstů
  b) špičce jazyka
  c) kořeni jazyka
  d) zevním pohlavním ústrojí
  a,b,d
 33. mezi kožní smyslové modality patří

  a) chlad
  b) teplo
  c) bolest
  d) dotyk-tlak
  a,b,c,d
 34. svalová vřeténka

  a) vysílají informace do CNS
  b) řídí svalovou dráždivost
  c) umožňují prostřednictvím CNS stálou kontrolu nad činností svalů
  d) řídí činnost útrobního svalstva
  a,c
 35. statokinetické čidlo je uloženo
  A)
 36. kinetické čidlo informuje o
  A)
 37. statické čidlo informuje o
  D)
 38. slyšení zprostředkuje

  a) bubínek
  b) kůstky středního ucha
  c) Cortiho orgán
  d) frontální lalok mozkový
  a,b,c
 39. bubínek je uložen
  A)
 40. eustachova trubice spojuje
  A)
 41. polokruhovité kanálky jsou

  a) ve vnitřním uchu
  b) součástí sluchového čidla
  c) součástí statokinetického čidla
  d) součástí mozkového kmene
  a,c
 42. řasnaté těleso oka ovlivňuje
  A)
 43. Cortiho orgán je uložen v (ve)
  D)
 44. statické čidlo se nachází v
  A)
 45. receptor je
  D)
 46. exteroreceptory pro dotyk a tlak jsou v
  C)
 47. zrakové barvivo rodopsin je
  B)
 48. zrakové barvivo rodopsin je
  D)
 49. zrakový nerv (n.opticus)

  a) patří mezi hlavové nervy
  b) je výchlipkou mezimozku (diencephala)
  c) vede zrakové podněty
  d) je obalen tvrdou plenou mozkovou
  a,b,c,d
Author
bismooth
ID
304064
Card Set
smysly.txt
Description
smysly
Updated