vyulcovaci a centralni nervovy system.txt

 1. 
 2. tvorbu moči v ledvinách zahajuje proces
  B)
 3. hnací silou filtrace v ledvinách obratlovců je
  C)
 4. součástí moči u zdravého člověka není
  C)
 5. glomerulární filtrát je tekutina vzniklá filtrováním
  D)
 6. definitivní moč je vytvořena až po průchodu
  A)
 7. při normální hladině glukózy v krvi

  a) se glukóza v glomerulech nefiltruje
  b) je glukóza součástí definitivní moče
  c) se glukóza filtruje, ale zpětně se vstřebá buňkami proximálního tubulu
  d) není glukóza součástí definitivní moče
  c,d
 8. na řízení činnosti ledvin se podílí

  a) aldosteron
  b) antidiuretický hormon
  c) renin - angiotensin
  d) erytropoetin
  a,b,c
 9. antidiuretický hormon
  B)
 10. močový měchýř je uložen
  D)
 11. ledviny jsou uloženy
  C)
 12. hlavní úkol ledvin je
  D)
 13. nejdůležitější orgán pro vylučování je
  C)
 14. mezi močové cesty patří

  a) pouze močový měchýř, ureter a močová trubice
  b) pouze nefron, ledvinná pánvička a ureter
  c) pánvička ledvinná, močovod, močová trubice
  d) močový měchýř, pánvička ledvinná, močovod
  c,d
 15. močovod ústí do
  D)
 16. mezi části nefronu patří
  A)
 17. základní stavební a funkční jednotkou ledvin je
  D)
 18. ledviny mají velký význam pro
  A)
 19. průtok ledvinami je
  C)
 20. volní kontrola močení dozrává mezi
  D)
 21. v ledvinách je produkován

  a) renin
  b) erytropoetin
  c) je zde dokončena syntéza vitamínu D3
  d) adiuretin
  a,b,c
 22. šedá hmota nervového systému je tvořena
  A)
 23. v předních míšních rozích u člověka se nacházejí

  a) alfa-motoneurony
  b) beta-motoneurony
  c) gama-motoneurony
  d) delta-motoneurony
  a,c
 24. přední míšnní kořeny

  a) obsahují motorická i nsensitivní vlákna
  b) obsahují motorická vlákna
  c) obsahují senzitivní vlákna
  d) obsahují vegetativní vlákna
  b,d
 25. propojení periferního nervu a svalu je ralizováno v

  a) nervosvalové ploténce
  b) svalovém vřeténku
  c) Malpighiho tělísku
  d) Merkelově buňce
  a,b
 26. objem mozkomíšního moku je
  D)
 27. synapse může být vytvořena mezi axonem a

  a) dendritem jiného neuronu
  b) tělem jiného neuronu
  c) azonem jiného neuronu
  d) svalovou buňkou
  a,b,c,d
 28. novorozenec spí denně cca
  B)
 29. mozkomíšní mok se nachází v

  a) mozkových komorách
  b) prostoru mezi kostí a tvrdou plenou mozkovou
  c) prostoru mezi tvrdou plenou a pavučnicí
  d) prostoru mezi omozečnicí a pavučnicí
  a,d
 30. bílá hmota míšní je tvořena
  D)
 31. na povrchu možku člověka je
  A)
 32. na povrchu míchy člověka je
  A)
 33. mediátorem na nervosvalové ploténce obratlovců je
  A)
 34. chemická synapse (zápoj)
  C)
 35. podstatou vzruchu nervových buněk je
  B)
 36. mozek dospělého člověka má průměrnou hmotnost
  C)
 37. ústředí životně důležitých autonomních funkcí se nachází v
  B)
 38. pro udržování rovnováhy těla a koordinaci pohybů je důležitý
  B)
 39. mozeček se uplatňuje při
  B)
 40. činnost vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí je řízená z
  A)
 41. nepodmíněné reflexy jsou
  C)
 42. centrum řeči je uloženo v
  D)
 43. prvkem vyšší nervové činnosti jsou
  D)
 44. hlavní ústředí pro řízení tělesné teploty je v
  A)
 45. mícha leží
  D)
 46. mícha obsahuje

  a) nervové buňky
  b) nervová vlákna odstředivá
  c) nervová vlákna dostředivá
  d) specializovaná buňky receptorů
  a,b,c
 47. mozeček je uložen

  a) v zadní jámě lební
  b) ve střední jámě lební
  c) v zadní jámě lební pod prodlouženou míchou
  d) v zadní jámě lební nad prodlouženou míchou
  a,d
 48. mezimozek (diencephalon) je tvořen
  C)
 49. bazální ganglia jsou
  B)
 50. střední mozek leží mezi
  B)
 51. motorické centrum řeči je uloženo v
  D)
 52. ganglia autonomních nervů jsou uložena
  B)
 53. vegetativní (autonomní) nervy se dělí na
  C)
 54. parasympatikus má své nervové buňky

  a) v hrudní míše
  b) u všech jader hlavových nervů
  c) u některých hlavových nervů
  d) u některých hlavových nervů a v sakrální části míchy
  c,d
 55. sympatikus má své nervové buňky

  a) v hrudní míše
  b) u všech jader hlavových nervů
  c) u některých hlavových nervů
  d) u některých hlavových nervů a v sakrální části míchy
  b,c
 56. zrakové informace jsou zpracovávány
  D)
 57. spojení nervových buněk a jejich výběžků nazýváme
  C)
 58. k obvodové (periferní) nervové soustavě patří
  B)
 59. z páteřní míchy člověka vystupuje následující počet párů míšních nervů
  D)
 60. hladká svalovina je ovládána
  B)
 61. prodloužená mícha je centrem řízení

  a) dýchání
  b) činnosti srdeční
  c) svalové napětí
  d) pohybů hlavy
  a,b
 62. nervosvalová ploténka

  a) patří mezi čidla svalové tkáně
  b) je zvláštním typem synapse
  c) uplatňuje se při přenosu vzruchu z nervu na sval
  d) je zakončením dostředivých nervových vláken
  b,c
 63. nervosvalové ploténky jsou

  a) v okohybných svalech
  b) v bránici
  c) ve svalovině jazyka
  d) ve svalovině dělohy
  a,b,c
 64. nervový vzruch se u člověka může po nrvovém vláknu šířit maximálně rychlostí
  B)
 65. u člověka mohou mít výběžky nervových buněk maximální délku
  D)
 66. motorická nervová vlákna

  a) vedou vzruchy k příčně pruhovaným svalům
  b) vedou vzruchy dostředivě
  c) vedou vzruchy odstředivě
  d) řídí činnost hladkého svalstva
  a,c
 67. senzitivní nervová vlákna

  a) řídí činnost hladkého svalstva
  b) vedou vzruchy dostředivě
  c) přenášejí informace z čidel
  d) jsou součástí reflexního oblouku
  b,c,d
 68. autonomní nervový systém

  a) řídí činnost žláz
  b) řídí činnost hladkého svalstva
  c) řídí pohyby očních bulbů
  d) zahajuje polykací reflex
  a,b
 69. páteřní mích a dospělého muže je přibližně dlouhá

  a) 45 mm
  b) 12 cm
  c) 45 cm
  d) 450 mm
  c,d
 70. reflexní oblouk se skládá z

  a) dostředivé dráhy
  b) výkonného orgánu
  c) čidla
  d) odstředivé dráhy
  a,b,c,d
 71. nejjednodušší reflexní oblouk tvoří
  C)
 72. bloudivý nerv

  a) vede vzruchy ke svalům bránice
  b) obsahuje vlákna autonomního nervstva
  c) vstupuje do míchy v oblasti krční páteře
  d) je desátým hlavovým nervem
  b,d
 73. hematoencefalická bariéra zajišťuje
  C)
 74. signály pro cílené pohyby rukou vycházejí z
  C)
 75. podněty ve 2.signální soustavě člověka jsou
  B)
 76. vnitřní stav usměrňující reakci organismu nazýváme
  A)
 77. chemická synapse (zápoj)
  C)
 78. tkáňový mok vzniká
  D)
 79. hlavní řídící ústrojí pro autonomní (vegetativní) funkce je v
  D)
 80. z páteřní míchy člověka vystupuje párů míšních nervů
  D)
 81. hladká svalovina je ovládána
  C)
 82. nervová tkáň člověka je složena pouze z
  D)
 83. čichový mozek je uložen v
  A)
 84. zraková kůra je lokalizována
  D)
 85. sluchová kůra je lokalizovaná
  C)
Author
bismooth
ID
304063
Card Set
vyulcovaci a centralni nervovy system.txt
Description
vyulcovaci a centralni nervovy system
Updated