dychaci a metabolismus.txt

 1. 
  u mužů převládá typ dýchání
 2. a) břišní (abdominální)
  • b) žeberní (kostální)
  • c) zevní
  • d) vnitřní

  a
 3. levá plíce má
  A)
 4. při klidném dýchání se vymění v plicích dospělého člověka za minutu přibližně ... litrů vzduchu
  C)
 5. spotřeba kyslíku v klidu za minutu u dospělého člověka je asi
  B)
 6. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem
  A)
 7. vnitřní dýchání
  C)
 8. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem
  D)
 9. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem
  D)
 10. výdech vzduchu z plic při klidném dýchání je dán činností
  A)
 11. ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným

  a) stejně N2
  b) více CO2
  c) méně CO2
  d) méně N2
  a,b
 12. ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným
  D)
 13. ve vydechovaném vzduchu je ve srovnání se vzduchem vdechovaným
  A)
 14. kyslíku spotřebuje průměrný dospělý člověk v klidu za minutu asi
  A)
 15. CO2 vydýchá průměrný dospělý člověk v klidu za minutu asi
  D)
 16. při klidném dýchání je u průměrného dospělého člověka dechový objem asi
  A)
 17. mrtvý prostor dýchacího systému je u průměrného dospělého člověka asi
  C)
 18. příčinou hypoxie může být

  a) nedostatek hemoglobinu
  b) obsazení hemoglobinu CO
  c) zpomalení cirkulace krve
  d) nedostatek kyslíku ve vzduchu
  a,b,c,d
 19. ve vzduchu v plicních sklípcích je ve srovnání s atmosférickým vzduchem
  A)
 20. kolik % CO2 obsahuje atmosférický vzduch
  C)
 21. v atmosférickém vzduchu je obsah kyslíku v %
  C)
 22. hlasové vazy jsou rozepjaty
  C)
 23. v pohrudniční štěrbině je v klidu tlak
  D)
 24. hlavním vdechovým svalem je
  B)
 25. vstup do hrtanu uzavírá
  D)
 26. při smrštění bránice se objem pohrudniční štěrbiny

  a) zmenšuje
  b) nemění se
  c) zvětšuje se
  d) zvětšuje se a klesá v ní tlak
  c,d
 27. k výměně dýchacích plynů dochází v
  D)
 28. dýchání je řízeno z
  D)
 29. reflexní zástava dechu nastává
  B)
 30. na transportu dýchacích plynů mezi zevním prostředím a buňkami se podílí
  C)
 31. příčinou vzniku kesonové nemoci může být
  C)
 32. nejdůležitějším okamžitým zdrojem energie pro člověka jsou
  A)
 33. glykogen je
  B)
 34. při odbourávání (katabolismu) bílkovin se uvolněný dusík vylučuje u savců v podobě
  D)
 35. energeticky nejbohatší složkou potravy (na jednotku hmotnosti) jsou
  C)
 36. hlavním zdrojem energie v naší potravě jsou
  D)
 37. optimální denní přívod bílkovin ve výživě je u dospělého člověka
  B)
 38. typickým příznakem nedostatku vitaminu B2 je
  A)
 39. vitamin A je nezbytný pro
  C)
 40. nepostradatelné aminokyseliny
  B)
 41. vláknina potravy
  C)
 42. typickým příznakem nedostatku vitaminu B2 je
  A)
 43. při uvolňování energie v organismu

  a) mohou být použity všechny živiny
  b) je využitelná jen chemická energie cukrů a tuků
  c) jsou využívány i jiné druhy energie než je chemická
  d) uplatňují se enzymatické systémy mitochondrií
  a,d
 44. při uvolňování energie v organismu
  A)
 45. nepostradatelné aminokyseliny

  a) si člověk nedokáže sám vytvořit
  b) jsou přítomny jen v rostlinných bílkovinách
  c) jsou zdrojem energie pro specifické buněčné reakce
  d) jsou přítomny v bílkovinách mléka
  a,d
 46. mezi nezbytné stopové prvky patří
  B)
 47. energie se v lidském organismu
  A)
 48. mezi metabolické děje v organismu patří

  a) katabolické děje
  b) anabolické děje
  c) tvorba bílkovin
  d) odbourávání bílkovin
  a,b,c,d
 49. vitaminy rozpustné v tucích se nevstřebávají, když chybí
  D)
 50. vitamín D je obsažen nejvíce v
  A)
 51. nedostatek vitamínu D v dětství vede k
  C)
 52. šeroslepost je důsledkem nedostatku vitaminu
  A)
 53. křivice je důsledkem nedostatku vitaminu
  C)
 54. 3 centrum řízení příjmu potravy je lokalizováno v
  B)
 55. příjem tekutin je řízen centrem lokalizovaným v
  D)
 56. základní energetická přeměna je nutná k udržení činnosti

  a) žaludku
  b) srdce
  c) sleziny
  d) mozku
  b,d
 57. na optimálním složení potravy se mají nejvíce podílet
  D)
 58. mezi hlavní sacharidy nacházející se v živočišných buňkách patří
  A)
 59. bílkoviny se štěpí na
  C)
 60. žluč
  D)
 61. dětský chrup má
  B)
 62. kompletní chrup dospělého člověka má celkem
  B)
 63. mezi hlavní součásti žaludeční šťávy patří
  B)
 64. kyselina chrlorovodíková v žaludku způsobuje
  D)
 65. chymus je
  A)
 66. podstatou trávení je
  D)
 67. lipidy jsou při trávení štěpeny na
  C)
 68. sliny obsahují enzym štěpící
  C)
 69. mléčný (dočasný) chrup se skládá
  D)
 70. prořezávání mléčného chrupu
  B)
 71. první zuby mléčného chrupu začínají prořezávat
  C)
 72. žaludeční šťáva obsahuje
  D)
 73. v játrech se tvoří

  a) žluč
  b) glykogen
  c) insulin
  d) pepsin
  a,b
 74. sliny jsou produkovány v  dutině ústní

  a) pouze velkými slinnými žlázami
  b) stále
  c) jejich aktuální rychlost tvorby se může výrazně měnit
  d) pouze při vyvolání podmíněného reflexu
  b,c
 75. vyhledejte odpověď(i) obsahující alespoň dva pravdivé výroky

  a) při polykání dochází k posunu sousta na kořen jazyka a také se zvedá měkké patro
  b) při polykání dochází k posunu sousta na kořen jazyka a také se zvedá hrtan
  c) polykání je reflexní děj během krerého pokračuje nádech (nebo výdech)
  d) polykání je reflexní děj a od určitého okamžiku jej nelze vůlí zastavit
  a,b,d
 76. sliny
  C)
 77. žaludeční šťáva zajišťuje u dospělého člověka hlavně rozklad
  B)
 78. pH žaludeční šťávy

  a) závisí na koncentraci H+ v žaludeční šťávě
  b) závisí na činnosti pankreatu
  c) se může pohybovat pod hodnotou 2
  d) se může pohybovat nad hodnotou 7,5
  a,c
 79. podněty pro tvorbu žaludeční šťávy jsou

  a) nervové (bloudivým nervem)
  b) chemické (přímým působením potravy)
  c) podmíněně reflexní
  d) nepodmíněně reflexní
  a,b,c,d
 80. v žaludku se vstřebávají
  C)
 81. společné vyústění žlučových a pankreatických cest se nalézá v
  C)
 82. označte, kde jsou oba výroky pravdivé

  a) žaludek slouží jako zásobárna a tvoří se v něm žaludeční šťáva
  b) v žaludku vznikají peristaltické vlny, které se normálně pohybují od vrátníku k česlu
  c) v žaludku se rozkládají bílkoviny působením HCl a jejím působením se též rozvolňuje vazivo
  d) působení bloudivého nervu zvyšuje sekreci žaludeční šťávy a zvyšuje napětí stěny žaludku
  a,d
 83. v tenkém střevu

  a) se živiny definitivně rozkládají
  b) se vstřebávají bílkoviny, tuky a polysacharidy
  c) se vstřebávají aminokyseliny
  d) bakterie tvoří některé vitamíny
  a,c
 84. pankreas (slinivka břišní)

  a) produkuje kyselou šťávu
  b) produkuje zásaditou šťávu
  c) má část s vnitřní sekrecí
  d) produkuje žluč
  b,c
 85. slinivka břišní

  a) je párový orgán
  b) produkuje HCl
  c) produkuje insulin
  d) produkuje glukagon
  c,d
 86. červovitý výběžek (appendix vermiformis) je výchlipkou
  A)
 87. játra

  a) jsou párový orgán
  b) produkují glukagon
  c) leží pod pravou klenbou brániční
  d) produkují žluč
  c,d
 88. žluč

  a) je tvořena játry a pankreatem
  b) je nezbytná pro trávení tuků
  c) obsahuje také některé odpadní látky
  d) je nezbytná pro trávení bílkovin
  b,c
 89. jícen ústí do oddílu žaludku, který se nazývá
  B)
 90. tenké střevo se skládá z těchto úseků
  D)
 91. žlučovod ústí do
  D)
 92. vývody slinivky břišní ústí do
  D)
 93. mezi žlučové cesty patří
  B)
 94. játra jsou svou stavbou
  A)
 95. žlučník se za normálních podmínek nalézá
  D)
 96. sliznice žaludku je pokryta
  B)
 97. žlučové cesty jsou napojeny
  D)
 98. sliny obsahují enzym
  C)
 99. žlučové kyseliny jsou důležité pro trávení
  C)
 100. příušní žlázy patří mezi
  D)
 101. vývody velkých slinných žláz ústí do
  D)
 102. žvýkání přijaté potravy v dutině ústní
  A)
 103. trávicí ústrojí plní tyto funkce

  a) mechanické a chemické zpracování potravy
  b) umožňuje vstřebávání látek
  c) může přijaté látky skladovat
  d) podílí se na obraných funkcích organismu
  a,b,c,d
 104. tenké střevo je místem

  a) dlouhodobého skladování potrevy
  b) trávení
  c) vstřebávání
  d) obrany organismu proti infekci
  b,c,d
 105. pankreatická šťáva je důležitá pro trávení
  C)
Author
bismooth
ID
304062
Card Set
dychaci a metabolismus.txt
Description
dychaci a metabolismus
Updated