krevní obeh.txt

 1. 
 2. v období diastoly komor
  A)
 3. pupečník obsahuje
  C)
 4. skrze bránici prochází

  a) aorta, jícen, v.portae (vrátnicová žíla)
  b) horní dutá žíla, aorta, jícen
  c) dolní dutá žíla a aorta
  d) bloudivý nerv (n.vagus) spolu s jícnem
  c,d
 5. o cévním systému člověka platí, že

  a) z pravé srdeční komory vytéká krev plicní (trncus pulmonalis) do plic
  b) z levé srdeční komory vytéká krev plicnicí (truncus pulmonalis) do plic
  c) do levé srdeční síně přitéká krev dutými žilami z tělního oběhu
  d) do levé srdeční síně přitéká krev plicními žílami z plic
  a,d
 6. na začátku stahu komor jsou chlopně
  D)
 7. první ozva srdeční je nejlépe slyšitelná na
  A)
 8. v období systoly komor
  A)
 9. krev je do srdečnice vypuzena, když je tlak krve v srdečnici nižší než tlak krve v
  A)
 10. krev je do plicnice vypuzena, když je tlak krve v plicnici nižší než tlak krve v
  C)
 11. okysličená krev z plic přitéká do
  A)
 12. poloměsíčité cchlopně jsou v srdci
  C)
 13. u obratlovců je krev v tepnách poháněna
  A)
 14. do plic přitéká u člověka krev z
  C)
 15. plicní tepna vede krev

  a) z plic do srdce
  b) z pravé srdeční komory do plic
  c) chudou na kyslík
  d) bohatou na kyslík
  b,c
 16. za minutu proteče plicním oběhem v porovnání s velkým oběhem
  D)
 17. v klidu u dospělého člověka přečerpá srdce do plicního oběhu za minut asi
  D)
 18. podněty pro srdeční stahy vznikají
  C)
 19. srdeční chlopně
  C)
 20. absolutně nejnižší hodnoty tlaku dosahuje krev
  C)
 21. srdeční cyklus je
  C)
 22. elektrokardiogram je záznam
  A)
 23. cípaté chlopně jsou
  B)
 24. věnčité tepny zásobují
  A)
 25. věnčité (koronární) tepny

  a) zásobují krví kosterní svalovinu
  b) zásobují krví svalovinu srdce (myokard)
  c) jsou 3
  d) jsou 2
  b,d
 26. z uvedených oblastí může krevní tlak u stojícího člověka dosáhnout nejnižší hodnoty
  A)
 27. v období diastoly komor
  D)
 28. v období systoly komor

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) je vypuzována krev do aorty
  c) je vypuzována krev do plícnice
  d) jsou otevřené poloměsíčité chlopně
  b,c,d
 29. v klidu u dospělého člověka přečerpá srdce do plicního oběhu za minutu asi

  a) žádná z uvedených alternativ není správná
  b) 5 litrů krve
  c) 15 litrů krve
  d) stejné množství krve jako do velkého běhu
  b,d
 30. podněty pro jednotlivé srdeční stahy vznikají
  B)
 31. chlopně usměrňují tok krve v

  a) srdci
  b) žilách
  c) cévicích
  d) tepnách komor srdečních
  a,b
 32. při diastole srdce je uzavřena chlopeň
  D)
 33. převodní systém srdeční začíná
  A)
 34. k vzniku aterosklerozy přispívá

  a) obesita
  b) dědičná disposice
  c) nadměrný pohyb
  d) konsumace i malých dávek alkoholu
  a,b
 35. v mízních uzlinách
  B)
 36. do pravé srdeční síně přitéká krev

  a) mající více oxidu uhličitého než je v krvi v levé síni
  b) mající méně kyslíku než je v krvi v levé síni
  c) mající více kyslíku než je v krvi v levé síni
  d) mající méně oxidu uhličitého než je v krvi v levé síni
  a,b
 37. poloměsíčitá chlopeň brání zpětnému toku krve

  a) do pravé sině
  b) do pravé horní duté žíly
  c) z aorty do levé komory
  d) z plicnice do pravé komory
  c,d
 38. trojcípá chlopeň je mezi
  B)
 39. dvojcípá chlopeň je mezi
     B)
 40. součástí převodního systému srdce je (jsou)

  a) sinoatriální uzel
  b) atrioventrikulární uzel
  c) síňokomorový svazek (Hisův)
  d) Purkyňova vlákna
  a,b,c,d
 41. činnost převodního systému lze charakterizovat

  a) tvorbou vzruchů
  b) převodem vzruchů
  c) vyšším stupněm kontrakce než ostatní buňky srdce
  d) převodem vzruchů z motorického nervového systému
  a,b
 42. srdeční revoluce je
  C)
 43. tepový objem u dospělého člověka v klidu je
  A)
 44. na systolické ozvě se podílí
  A)
 45. na diastolické ozvě se podílí
  A)
 46. kolaterální oběh dostatečně zásobí krví
  C)
 47. u člověka je nejvyšší tlak krve v
  B)
 48. na návratu krve z dolních končetin do srdce se podílí

  a) činnost srdce
  b) záporný nitrohrudní tlak
  c) kontrakce kosterního svalstva
  d) přítomnost žilních chlopní
  a,b,c,d
 49. snadnost přestupu látek přes kapilární stěnu je dána hlavně
  A)
 50. v srdci jsou poloměsíčité chlopně
  D)
 51. okysličená krev přitéká z plic do
  A)
 52. v srdci jsou cípaté chlopně
  C)
 53. srdeční chlopně
  D)
 54. věnčité (koronární) tepny jsou větvemi
  D)
 55. vrátnice (v.portae) sbírá krev
  C)
 56. plicní žíly

  a) vedou krev ze srdce do plic
  b) vedoukrev z plic do levé předsíně
  c) jsou zpravidla 4
  d) vedou krev z plic do levé komory
  b,c
 57. krev z nepárových břišních orgánů odvádí

  a) horní dutá žíla
  b) dolní dutá žíla
  c) vrátnicová žíla
  d) bederní žíla
  b,c
 58. srdečnice (aorta) je céva začínající v
  A)
 59. aorta vede
  D)
 60. během fetálního vývoje jsou v krevním oběhu tyto zkraty

  a) ductus venosus (spojka mezi pupečníkovou žilou a dolní dutou žilou)
  b) ductus arteriosus (spojka mezi plicnicí a aortou)
  c) foramen ovale, kterým proudí krev z levé do pravé síně
  d) foramen ovale, kterým proudí krev z pravé do levé síně
  a,b,d
 61. vrátnicová žíla je
  D)
Author
bismooth
ID
304061
Card Set
krevní obeh.txt
Description
krevní obeh
Updated