5. Redekundige ontleding

The flashcards below were created by user szil on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is redekundig ontleden?
  Het herkennen en benoemen van zinsdelen noemen we redekundig ontleden.
 2. Wat is de eerste goede manier om het onderwerp te vinden?
  Het kijken naar getalsovereenkomst.
 3. Wat is de tweede goede manier om het onderwerp te vinden?
  Het onderwerp vervangen door de onderwerpsvorm van een persoonlijk voornaamwoord.
 4. Wat is het nut van vooropplaatsing?
  Het is een goede test om zinsdelen te vinden.
 5. Noem de drie eigenschappen van de persoonsvorm.
  • 1. Kan als enige werkwoord in een zin voorkomen.
  • 2. Vorm verandert met het onderwerp en de tijd.
  • 3. Als het vooraan in de zin gezet wordt krijgen we een vraagzin.
 6. Waaruit bestaat het werkwoordelijk gezegde?
  Alle werkwoorden in één zin samen wormen het werkwoordelijk gezegde.
 7. Wat zijn de spellingregels voor de tegenwoordige tijd van de persoonsvorm?
  • 1ste persoon enkelvoud: stam
  • 2de en 3de persoon enkelvoud: stam+t
  • meervoud: de infinitief
 8. Wat zijn de spellingregels voor de verleden tijd van de persoonsvorm (zwak werkwoord)?
  enkelvoud: stam+te of de

  meervoud: stam+ten of den
 9. Wat zijn de spellingregels voor de verleden tijd van de persoonsvorm (sterk werkwoord)?
  • enkelvoud: nieuwe stam
  • meervoud: nieuwe stam+en
 10. Wat zijn de spellingregels voor het voltooid deelwoord?
  • 1. Als de stam van het werkwoord op een d of t eindigt, eindigt het voltooid deelwoord ook op een d of een t.
  • 2. In de andere gevallen: als de verleden tijd van het werkwoord met -de(n) gemaakt wordt, eindigt het voltooid deelwoord ook op een d; als de verleden tijd van het werkwoord met -te(n) gemaakt wordt, eindigt het voltooid deelwoord ook op een t.
Author
ID
303376
Card Set
5. Redekundige ontleding
Description
Vwo Nederlands
Updated
Show Answers