DSS - LES 8

The flashcards below were created by user josique on FreezingBlue Flashcards.

 1. that's right
  dat is waar
 2. I agree with you
  Ik ben het met je eens
 3. I agree
  Je/U hebt gelijk
 4. Yes, It is
  Ja hoor.
 5. Of course!
  Natuurlijk!
 6. That is not right
  Dat is niet waar
 7. I don't agree with you
  Ik ben het niet met je eens
 8. No, it isn't
  Nee hoor
 9. Of course not
  • Welnee
  • Natuurlijk niet
 10. I have to
  We have to
  • Ik moet
  • We moeten
 11. I don't have to ....
  We don't have to...
  • Ik hoef niet/geen
  • We hoeven niet/geen
 12. to put on
  aandoen
 13. put on (to put on, imperfect)
  deed aan (OVT)
 14. put on (to put on, present perfect)
  (hebben) aangedaan (VTT)
 15. just....
  gewoon...
 16. the jeans
  de spijkerbroek(en)
 17. the shirt(s)
  het overhemd(en)
 18. aren't we?
  toch?
 19. the opera (house)
  de opera
 20. with/by that
  daarmee
 21. best clothes
  nette kleren
 22. neat, decent
  net
 23. the clothes
  de kleren
 24. you can't do that
  dat kan niet
 25. when, if
  als
 26. to put on, to wear
  aantrekken
 27. put on (to put on, imperfect)
  Trok aan (OVT)
 28. put on (to put on, present perfect)
  (hebben) aangetrokken (VTT)
 29. it used to be like that
  dat was vroeger zo
 30. formerly
  vroeger
 31. so, like that
  zo
 32. nowadays
  tegenwoordig
 33. don't have to
  hoeven (+niet/geen)
 34. didn't have to (don't have to, imperfect)
  hoeft (OVT)
 35. didn't have to (don't have to, present perfect)
  (hebben) gehoeven (VTT)
 36. no more, not anymore
  niet meer
 37. everybody, everyone
  iedereen
 38. real(ly)
  echt
 39. the (best) suit(s)
  het (nette) pak(ken)
 40. then I'll do it
  dat moet dan maar
 41. to practise a sport
  sporten
 42. sported (to practise a sport, imperfect)
  sportte (OVT)
 43. sported (to practise a sport, present perfect)
  (hebben) gesport (VTT)
 44. difficult
  moeilijk
 45. anyway
  in ieder geval
 46. each, every, any
  • ieder
  • elk
 47. to get, to become
  worden
 48. became (to become, imperfect)
  werd (OVT)
 49. became (to become, present perfect)
  geworden (VTT)
 50. rich
  rijk
 51. because
  omdat
 52. so
  dus
 53. to jog
  joggen
 54. jogged (to job, imperfect)
  jogde (OVT)
 55. jogged (to jog, present perfect)
  (hebben) gejogd (VTT)
 56. track meet(s), athletics meet(s)
  de wedstrijd(-en)
 57. to participate (in)
  meedoen (aan)
 58. participated (to participate, imperfect)
  deed mee (OVT)
 59. participated (to participate, present perfect)
  meegedaan (VTT)
 60. as
  als
 61. the athlete(s) (female)
  de atlete(-s)
 62. the metre
  de meter
 63. to walk, to run
  lopen
 64. walked (to walk, imperfect)
  liep (OVT)
 65. walked (to walk, present perfect)
  (hebben) gelopen (VTT)
 66. longer
  langer
 67. the distance
  de afstand(-en)
 68. to explain
  uitleggen
 69. explained (to explain, imperfect)
  legde uit (OVT)
 70. explained (to explain, present perfect)
  (hebben) uitgelegd (VTT)
 71. in my opinion
  volgens mij
 72. more
  meer
 73. less
  minder
 74. the competitor(s)
  de concurrent(-en)
 75. the feeling
  het gevoel
 76. at least
  tenminste
 77. the cinema(s), the movie theater(s)
  • de bioscoop
  • de bioscopen
 78. the film(s),  the movie(s)
  de film(-s)
 79. a lot
  een hoop
 80. to go out
  uitgaan
 81. went out (to go out, imperfect)
  ging uit (OVT)
 82. went out (to go out, present perfect)
  uitgegaan (VTT)
 83. the weekend(s)
  het weekend(-en)
 84. to study
  studeren
 85. studied (to study, imperfect)
  studeerde (OVT)
 86. studied (to study, present perfect)
  (hebben) gestudeerd (VTT)
 87. to look, to watch
  kijken
 88. looked/watched (to look/to watch, imperfect past)
  keek (OVT)
 89. looked/watched (to look/to watch, present perfect)
  (hebben) gekeken (VTT)
 90. for instance
  bijvoorbeeld
 91. to show a film/movie
  een film draaien
 92. nearby
  dichtbij
 93. the advantage(s)
  • het voordeel
  • de voordelen
 94. according to
  volgens
 95. bad
  slecht
 96. some
  sommige
 97. the part(s)
  • het deel
  • de delen
 98. to last
  duren
 99. lasted (to last, imperfect)
  duurde (OVT)
 100. lasted (to last, present perfect)
  (hebben) geduurd (VTT)
 101. much
  veel
 102. to wait
  wachten
 103. waited (to wait, imperfect)
  wachtte (OVT)
 104. waited (to wait, present perfect)
  (hebben) gewacht (VTT)
 105. the entrance(s)
  de ingang(-en)
 106. Do(n't) you think so (too)?
  Vind je (ook) niet?
 107. Do(n't) you think....?
  Vind je (niet) dat....?
Author
ID
303300
Card Set
DSS - LES 8
Description
DSS - LES 8
Updated
Show Answers