Vigtige begreber - Nedarvning

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Antal kromosomer i mennesket?
  46 kromosomer. 22 autosomale kromosompar og to kønskromosomer.
 2. Autosomale kromosompar
  De kromosompar, der ikke er kønskromosomer.
 3. Homologe kromosompar
  Kromosompar, der indeholder gener, som koder for samme arveegenskab.
 4. Kønskromosomer hos piger og drenge
  • Piger: XX
  • Drenge: XY
 5. Lokus/loki
  Det sted på kromosomet, hvor et bestemt gen er placeret.
 6. Allele gener
  Gener, der koder for samme arveegenskab. Disse sidder i samme lokus på hvert sit homologe kromosom.
 7. Homozygot
  Tilfælde, hvor man har fået to identiske gener.
 8. Heterozygot
  Tilfælde, hvor man har fået to forskellige gener. F.eks. et gen for blå og brun øjenfarve.
 9. Fænotype
  Den måde hvorpå gener kommer til udtryk. Resultatet af genotypen.
 10. Genotypen
  De gener, der koder for fænotypen.
 11. Positionseffekt
  Fænotypen afhænger af genernes placering i genomenet.
 12. Autosomal et-gens nedarvning/monohybrid krydsning
  Kun et allelt genpar i spil, som sidder på et af de homologe, autosomale kromosomer.
 13. Dominante og recessive gener
  • Dominant: Hvis én udgave af et gen er
  • nok for at udtrykke fænotypen.
  • Recessiv: Et gen, der viger for et dominerende gen.
 14. Bærer af et gen
  En person, der er bærer af et recessivt gen, men hvor det er det dominante, der kommer til udtryk.
 15. Krydsningsskema
  En illustration over mulighederne ud fra forældrenes genotyper.
Author
ID
303078
Card Set
Vigtige begreber - Nedarvning
Description
Line, Lea, Maja og Emilie
Updated
Show Answers