Lesson 1-2

 1. Ohayo Gozaimasu
  Good Morning
 2. Konnichiwa
  Hello
 3. Komban wa
  Good evening
 4. Oyasuminasai
  Good Night
 5. Sayonara
  Good-Bye
 6. Dewa / Ja mata
  Well then / See you later
 7. Itterashai
  So Long
 8. Ittekimasu
  So Long
 9. Tadaima
  Im back
 10. Okaerinasi
  Welcome home/back
 11. Itadakimasu
  (said before a meal)
 12. Gochisosama deshita
  (said after eating a meal)
 13. Omedeto Gozaimasu
  Congratulations
 14. Domo Arigato Gozaimasu
  Thank you very much
 15. Do Itashimashite
  Your welcome
 16. Sumimasen
  Excuse me / Im sorry
 17. Ki o-sakini
  Take care / Be careful
 18. Kochira
  This person
 19. wa
  Particle that denotes the topic of sentence
 20. desu
  Be
 21. no
  particle indicating belonging
 22. bengoshi
  Lawyer
 23. Hajimemashite
  How do you do?
 24. Yoroshiku Onegaishimasu
  Pleased to meet you
 25. Depato
  Department Store
 26. Nihon
  Japan
 27. Chugoku
  China
 28. Doitsu
  Germany
 29. Igirisu
  United Kingdom
 30. Amerika
  The U.S.
 31. Osutoraria
  Australia
 32. Tai
  Thailand
 33. -jin
  -person from
 34. Hisho
  Secretary
 35. Gakusei
  Student
 36. Enjinia
  Engineer
 37. Ka
  particle that denotes question
 38. Anata
  You
 39. Rondon
  London
 40. Ginko
  Bank
 41. Daigaku
  University
 42. Daigakusei
  University Student
 43. Dare
  Who?
 44. Watashi no
  My
 45. Meishi
  Business card
 46. Dozo
  Please, if you please
 47. Kore
  This one
 48. Namae
  Name
 49. So desu
  thats right
 50. Kore wa?
  What about this?
 51. Kaisha
  Company
 52. Ichi
  1
 53. Ni
  2
 54. San
  3
 55. Yon / shi
  4
 56. Go
  5
 57. Roku
  6
 58. Nana / Shichi
  7
 59. Hachi
  8
 60. Kyu / ku
  9
 61. Jusho
  Address
 62. Denwa-bango
  Telephone number
 63. Denwa
  Telephone
 64. Bango
  Number
 65. Meru-adoresu
  e-mail address
 66. Ketai
  Cellphone
 67. Kasa
  Umbrella
 68. Hon
  Book
 69. Shimbum
  Newspaper
 70. Kagi
  Key
 71. Tokei
  Watch
 72. Dewa Arimasen
  Is/Are Not
 73. Taishikan
  Embassy
 74. Techo
  planner
 75. Mo ichi-do onegaishimasu
  One more time, please
Author
truelementsgirl
ID
30223
Card Set
Lesson 1-2
Description
Hello, goodbye, thank you, numbers.
Updated