Czech chapter 18

The flashcards below were created by user Marine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Introduction
  úvod
 2. Presenting complaints
  Nynější onemocnění
 3. Good morning my name is..... I am a student of medicine
  Dobrý den, jmenuji se ... jsem studentka medicíny
 4. Can I ask you a few questions?
  • Můžu se vás něco zeptat?
  • Můžu vám položit otázek?
 5. I don't speak Czech very well
  Nemluvím česky moc dobře
 6. I study Czech at the faculty
  Učím se česky na fakultě
 7. Can you speak slowly and loud please?
  Můžete prosím mluvit pomalu a nahlas?
 8. Can you repeat that please?
  Můžete to zopakovat?
 9. Apart from
  Kromě
 10. On an empty stomach
  Nalačno
 11. To appear
  Objevit se
 12. To dress
  Oblékat se
 13. Trouble
  complaint
  Potíž
 14. Regularly
  Pravidelně
 15. Before
  Earlier
  Předtím
 16. To try
  To endeavor
  Snažit se
 17. Rather
  Spíše
 18. To happen
  • Stát se
  • Stane se
 19. To itch
  • Svěřit
  • Svědí
 20. Rash
  Vyrážka
 21. Indigestion
  Zažívací potíže
 22. To get worse
  Zhoršit se
 23. Improvement
  Zlepšení
 24. What's bothering you?
  Ca vás trápí?
 25. What's wrong with you?
  Co je vám?
 26. What's troubling you?
  Jaké máte potíže?
 27. What brings you here?
  Co vás přivádí?
 28. When and how did it start?
  Kdy a jak to začalo?
 29. How long has it been going on?
  Jak dlouho už to trvá?
 30. Have you ever experienced anything like this before?
  Už jste někdy měl něco podobného?
 31. Is it better or worse now?
  Je to teď lepší, nebo horší?
 32. Did anything help you?
  Pomohlo vám něco?
Author
ID
302003
Card Set
Czech chapter 18
Description
Introduction, Presenting complaints
Updated
Show Answers