Czech chapter 16

The flashcards below were created by user Marine on FreezingBlue Flashcards.

 1. Doctor's office
  Ordinace
 2. Acute
  Urgent
  Akutní
 3. Outpatient department
  Ambulance
 4. Waiting room
  čekárna
 5. It suits me
  Hodí se mi to
 6. Name
  First name
  Jméno
 7. Card index
  Files
  kartotéka
 8. Laboratory tests
  Laboratorní testy
 9. Laboratory
  Laboratoř
 10. On an empty stomach
  Nalačno
 11. To make an appointment with the doctor
  Objednat se k lékaři
 12. Taking of a blood sample
  • Odběr krve
  • Obrat krve
 13. Surgery hours
  Ordinační hodiny
 14. Personal data
  Osobní údaje
 15. Preventative examination
  Preventivní prohlídka
 16. health insurance card
  Průkazka pojištěnce
 17. Surname
  Příjmení
 18. Next
  Příští
 19. Identification number
  Rodné číslo
 20. Maiden name
  Rodné příjmení
 21. Divorced
  Rozvedený
 22. Marital status
  Stav
 23. Single
  Freedom
  Svobodný
 24. Married
  • Vdaná (female)
  • ženatý (male)
 25. Widower
  Widow
  • Vdovec
  • Vdova
 26. Results of tests
  Výsledky testů
 27. Examination
  Check up
  Vyšetření
 28. Urine test
  Vyšetření močí
 29. Blood test
  Vyšetření krve
 30. Examination room
  Vyšetřovna
 31. Ambulance
  Sanitka
Author
ID
302002
Card Set
Czech chapter 16
Description
Doctor's office
Updated
Show Answers