Lidské Telo

The flashcards below were created by user jmrs1993 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Human Body
  Lidské Tělo
 2. Head
  Hlava f.
 3. Neck
  Krk m.
 4. Trunk xtra
  Trup m.
 5. Extremity
  Končetina f.
 6. Upper Extremity xtra
  Horní Končetina f.
 7. Arm, hand
  Ruka f. Pl. Ruce
 8. Arm (not hand)
  Paže f.
 9. Lower Extremity xtra
  Dolní Končetina f.
 10. Leg, foot
  Noha f. Pl. Nohy
 11. Cranium
  Lebka f.
 12. Hair
  Vlas m. Vlasy pl.
 13. Face
  Obličej m., Tvář f.
 14. Forehead
  Čelo n.
 15. Nose
  Nos m.
 16. Nostril xtra
  Nosní Dírka f.
 17. Adenoid
  Nosní Mandle f.
 18. Eye, eyes
  Oko n. Oči pl.
 19. Eyelid
  Oční Víčko n.
 20. Eyebrow
  Obočí n. (ob -above; I'd assume...)
 21. Eyelash xtra
  Řasa f.
 22. Ear, ears
  Ucho, uši n.
 23. Cheek xtra
  Tvář f.
 24. Chin xtra
  Brada f.
 25. Mouth
  Ústa pl n coll. Pusa f
 26. Lip, lips
  Ret, Rty m.
 27. Tongue
  Jazyk m.
 28. Tooth
  Zub m.
 29. Dentition
  Chrup m.
 30. Gum
  Dásen f.
 31. Palate xtra
  Patro n.
 32. Jaw
  Čelist f.
 33. Upper, Lower
  horní, dolní
 34. Vertex xtra
  temeno n.
 35. Occiput xtra
  týl m.
 36. Scruff (of the neck) xtra
  zátylek m.
 37. Temple xtra
  spánek m.
 38. Neck
  Krk m.
 39. Nape xtra
  Šíje f.
 40. Thyroid Gland
  Štítná žláza f.
 41. Pharynx
  hltan m.
 42. Larynx
  Hrtan m.
 43. Esophagus
  Jícen m.
 44. Tonsil
  Krční mandle f.
 45. Abdominal Cavity xtra
  Břišní Dutina f.
 46. Thoracic Cavity xtra
  Hrudní dutina f.
 47. Peritoneum xtra
  Pobřišnice f.
 48. Pleura
  Pohrudnice f.
 49. Diaphragm
  Bránice f.
 50. Trachea xtra
  Průdušnice f.
 51. Bronchus
  Průduška f.
 52. Bronchiolus xtra
  Průdušinka f.
 53. Chest
  Hrudník m.
 54. Breast Bone
  Hrudní Kost f.
 55. Rib
  Žebro n.
 56. Breast, Breasts
  prs, prsy m.
 57. Breasts
  prsa pl n.
 58. Nipple xtra
  Bradavka f.
 59. Abdomen
  Břicho n.
 60. Lower Abdomen
  Podbřišek m.
 61. Navel xtra
  Pupek m.
 62. Waist xtra
  Pas m.
 63. Hip
  Bok m.
 64. Back
  Záda pl n.
 65. Shoulder Blade
  Lopatka f.
 66. Loins/lower back xtra
  Bedra pl n.
 67. Posterior, Buttocks
  Hýždě pl f. Coll. Zadek m.
 68. Rectum
  Konečník m.
 69. Groin
  Tříslo n.
 70. Internal organs xtra
  Vnitřní Orgány
 71. Brain
  Mozek m.
 72. Heart
  Srdce n.
 73. Lung
  Plíce f.
 74. Stomach
  Žaludek m.
 75. Duodenum
  Dvanáctník m.
 76. Kidney, Kidneys
  Ledvina, ledviny f.
 77. Liver
  Játra pl. N.
 78. Spleen xtra
  Slezina f.
 79. Pancreas
  Slinivka f.
 80. Gallbladder
  Žlučník m.
 81. Urinary Bladder
  Močový Měchýř m.
 82. Urethra
  Močová Trubice f.
 83. Small intestine
  tenké střevo n.
 84. Large intestine
  tlusté střevo n.
 85. Cecum
  Slepé střevo n.
 86. Genital organs
  Pohlavní Orgány
 87. Penis
  Pohlavní úd, penis m.
 88. Testis
  Varle n., pl. Varlata
 89. Prostate
  prostata f.
 90. Scrotum
  Šourek m.
 91. Vagina
  pochva, vagina f.
 92. Uterus
  Děloha f.
 93. Cervix Uteri
  Děložní Čípek m.
 94. Fallopian tube
  Vejcovod m.
 95. Ovary, ovaries
  Vaječník, Vaječníky m.
 96. Extremities
  Končetiny
 97. Shoulder
  Rameno n.
 98. Collar bone
  Kliční Kost f.
 99. Upper arm
  Paže f.
 100. Elbow
  Loket m.
 101. Forearm
  Předloktí n.
 102. Wrist
  Zápěstí n.
 103. Palm xtra
  Dlan f.
 104. Finger
  Prst m.
 105. Finger (of the hand)
  Prst u Ruky
 106. Thumb, big toe
  Palec m.
 107. Index finger
  Ukazováček m.
 108. Middle finger
  Prostředníček m.
 109. Ring finger
  Prsteníček m.
 110. Little finger
  Malíček m.
 111. Leg, legs, foot, feet
  Noha, Nohy f.
 112. Thigh
  Stehno n.
 113. Knee
  Koleno n.
 114. Shin
  Holen f.
 115. Calf
  Lýtko n.
 116. Ankle
  Kotník m.
 117. Heel
  Pata f.
 118. Sole
  Chodidlo n.
 119. Instep
  Nárt m.
 120. Toe
  Prst u Nohy
 121. Finger nail
  Nehet m
 122. Skeleton
  Kostra f.
 123. Bone
  Kost f.
 124. Joint
  Kloub m.
 125. Vertebral column
  Páteř f.
 126. Vertebra
  Obratel m.
 127. Spinal cord
  Mícha f.
 128. Cranium
  Lebka f.
 129. Lower Jaw xtra
  Dolní čelist f.
 130. Upper Jaw xtra
  Horní čelist f.
 131. Humerus xtra
  Pažní kost f.
 132. Elbow
  Loket m.
 133. Cuboid bone, ulna xtra
  Loketní kost f.
 134. Radius xtra
  Vřetenní Kost f.
 135. Pelvis
  Pánev f.
 136. Hip joint
  Kyčel f.
 137. Thigh bone, femur
  Stehnní kost f.
 138. Fibula xtra
  Lýtková kost f.
 139. Tibia xtra
  Holenní kost f.
 140. Muscle
  sval m.
 141. Tendon
  Šlacha m.
 142. Cartilage
  Chrupavka f.
 143. Tendon (2)
  Vaz m.
 144. Socket xtra
  Jamka f.
 145. Blood
  Krev f.
 146. Lymph
  Lymfa f.
 147. Vein
  Žíla f.
 148. Artery
  Tepna f.
 149. Vessel
  Céva f.
 150. Aorta
  Srdečnice f.
 151. Carotid artery
  Krkavice f.
 152. Cell
  Bunka f.
 153. Tissue
  Tkán f.
 154. Body systems xtra
  Tělní Systémy
 155. Skeletal xtra
  Kosterní
 156. Muscular xtra
  Svalový
 157. Nervous
  Nervový
 158. Respiratory
  Dýchací
 159. Circulatory xtra
  Oběhový
 160. Digestive
  Trávicí
 161. Excretory xtra
  Vylučovací
 162. Endocrine xtra
  Endokrinní
 163. Reproductive xtra
  Rozmnožovací
 164. Senses xtra
  Smysly
 165. Sense of sight xtra
  Zrak m.
 166. Sense of hearing xtra
  Sluch m.
 167. Sense of smell xtra
  Čich m.
 168. Sense of touch xtra
  Hmat m.
 169. Sense of taste xtra
  Chut f.
Author
ID
301457
Card Set
Lidské Telo
Description
Human body compilation
Updated
Show Answers