Nervovy Systém

The flashcards below were created by user jmrs1993 on FreezingBlue Flashcards.

 1. unconsciousness
  bezvědomí n
 2. to be unconscious
  být v bezvědomí
 3. to manage, to be able
  dokázat perf
 4. cramp/tetani
  křeč f
 5. faint, fainting (noun)
  mdloba f
 6. spinal cord
  mícha f
 7. migraine
  migréna f
 8. brain
  mozek m
 9. stroke
  mrtvice f
 10. nerve
  nerv m
 11. insomnia
  nespavost f
 12. polio, palsy
  obrna f
 13. paralysis
  ochrnutí n
 14. to faint
  omdlít perf
 15. concussion
  otřes mozku m
 16. memory
  pamět'f
 17. to come round
  probrat se perf
 18. to reach
  sáhnout perf
 19. weakness
  slabost f
 20. to fall down
  spadnout perf
 21. to press
  stisknout perf
 22. tip
  špička f
 23. multiple sclerosis
  roztroušená skleróza f
 24. to shake
  třást imp
 25. inside
  uvnitř, vevnitř adv
 26. fit, attack
  záchvat m
 27. encephalitis
  zánět mozku m
 28. meningitis zánět
  mozkových blan m
 29. dizziness
  závrat' f
 30. to try perf
  zkusit perf
 31. do you often suffer from headaches?
  máte často bolesti hlavy?
 32. what part of your head hurts?
  Která část hlavy vás bolí?
 33. do you suffer from migraines?
  Trpíte migrýnami?
 34. do you feel that an attack is coming on?
  Cítíte, když přichází záchvat?
 35. Have you ever been unconscious?
  Byl jste někdy v bezvědomí?
 36. Have you ever fainted?
  Omdlel jste někdy?
 37. Do you have any other problems associated with headaches?
  Máte nějaké další potíže spojené s bolestí hlavy?
 38. Do you suffer from dizziness?
  Míváte závratě?
 39. Is your head spinning?
  Točí se vám hlava?
 40. Do your hands shake?
  Třesou se vám ruce?
 41. stabbing xtra
  bodavý adj
 42. more frequent xtra
  častější adj
 43. often xtra
  často adv
 44. headband xtra
  čelenka f
 45. a long time ago xtra
  dávno adv
 46. strange sensation xtra
  divný pocit m
 47. double adv xtra
  dvojitě adv
 48. to move something xtra
  hýbat plus inst imp
 49. because of, on account of xtra
  kvůli plus gen
 50. tingling, pins and needles xtra
  mravenčení n / brnění n
 51. numbness xtra
  necitlivost f
 52. to emerge, appear
  objevit se
 53. to remember something
  pamatovat si plus acc
 54. feeling
  pocit m
 55. motion, movement
  pohyb m
 56. to bite xtra
  pokousat perf
 57. temporary xtra
  přechodný adj
 58. sense of hearing
  sluch m
 59. sphincter xtra
  svěrač m
 60. persistent
  trvalý adj
 61. to stiffen xtra
  tuhnout imp
 62. to control (hold) bowel movements xtra
  udržet stolici
 63. injury, accident
  úraz m
 64. seriously
  vážně adv
 65. mostly, usually
  většinou adv
 66. to bear, tolerate, withstand xtra
  vydržet plus acc perf
 67. exceptionally xtra
  výjimečně adv
 68. to recollect, remember perf xtra
  vzpomenout si perf
 69. to recollect, remember imp xtra
  vzpomínat na plus acc imp
 70. flashing light xtra
  záblesk m
 71. to pull xtra
  zatáhnout perf
 72. to turn off, switch off xtra
  zhasnout perf
 73. to try imp
  zkoušet imp
 74. to lift
  zvedat plus acc imp
 75. venetian blind xtra
  žaluzie
Author
ID
301448
Card Set
Nervovy Systém
Description
Nervous system vocab and phrases
Updated
Show Answers