czech verbs.txt

The flashcards below were created by user mango92 on FreezingBlue Flashcards.

 1. to be afraid of
  bát se - bojím se - bál jsem se
 2. to take
  brát - beru - bral
 3. to live (in a flat)
  bydlet - bydlím - bydlel
 4. to be
  být - jsem - byl
 5. to wait
  čekat - čekám - čekal
 6. to go by walking (impf)
  chodit - chodím - chodil
 7. to want
  chtít - chci - chtěl
 8. to like (food)/to taste
  chutnat - chutná (3 os. sg.) - chutnal
 9. to read
  číst - čtu - četl
 10. to brush
  čistit si - čistím si - čistil si
 11. to have/give (food)
  dát si - dám si - dal si
 12. to give
  dávat - dávam - dával
 13. to do
  dělat - dělám - dělal
 14. to watch
  dívat se - dívám se - díval se
 15. to negotiate
  domlouvat se - domlouvám se - domlouval se
 16. to finish drinking
  dopít - dopiju se - dopil jsem se
 17. to blow
  foukat - foukám - foukal
 18. to look for, to search
  hledat - hledám - hledal
 19. to play
  hrát - hraju - hrál
 20. to go by transport perf.
  jet - jedu - jel
 21. to go by transport impf.
  jezdit - jezdím - jezdil
 22. to eat
  jíst - jím - jedl
 23. to go by foot perf.
  jít - jdu - šel
 24. to finish
  končit - končím - končil
 25. to have a look impf.
  koukat se - koukám se - koukal se
 26. to have a look perf.
  kouknout se - kouknu se - kouknul se
 27. to buy perf.
  koupit - koupim - koupil
 28. to buy impf.
  kupovat - kupuju - kupoval
 29. to like
  líbit se - líbí se - líbil se
 30. to have
  mít - mám - měl
 31. to speak or talk
  mluvit - mluvím - mluvil
 32. can
  moci - můžu - mohl
 33. to wash
  mýt - myju - myl
 34. to offer something
  nabidnout - nabidnu - nabidnul
 35. to have a meal and be satisfied
  najist se - najim se - najedl se
 36. to do shopping
  nakupovat - nakupuju - nakupoval
 37. to have a drink
  napít se - napiju se - napil se
 38. to visit
  navštívit - navštívím - navštívil
 39. to have lunch
  obědvat - obědvám - obědval
 40. to dress up
  oblékat se - oblékam se - oblékal se
 41. to open
  otevřít - otevřu - otevřel
 42. to drink
  pít - piju - pil
 43. to pay
  platit - platím - platil
 44. to swim
  plavat - plavu - plaval
 45. to need something
  potřebovat - potřebuju - potřeboval
 46. to meet, to learn something or somebody
  poznat - požnám - požnal
 47. to work
  pracovat - pracuju - pracoval
 48. to change transport
  přestoupit - přestoupím - přestoupil
 49. to wake up
  probudit se - probudím se - probudil se
 50. to rent or lease
  pronajmout - pronajmu - pronajal
 51. to ask for something
  prosit - prosím - prosil
 52. to write
  psát - píšu - psal
 53. to ask
  ptát se - ptám se - ptal jsem se
 54. to tell or say perf.
  říct - říkám - řekl
 55. to tell or say impf.
  říkat - říkám - říkal
 56. to understand
  rozumět - rozumím - rozuměl
 57. to meet
  scházet se - scházím se - scházel se
 58. to sit impf.
  sedět - sedím - seděl
 59. to sit down perf.
  sednout si - sednu si - sednul si
 60. to be allowed to
  smět - smím - směl
 61. to have breakfast
  snídat - snídám - snídal
 62. to eat up
  snist - sním - snědl
 63. to sleep
  spát - spím - spal
 64. to do sport
  sportovat - sportuju - sportoval
 65. to take a shower
  sprchovat se - sprchuju se - sprchoval se
 66. to study
  studovat - studuju - studoval
 67. to shine
  svít - svítím - svítil
 68. to dance
  tancovat - tancuju - tancoval
 69. to study at home
  učit se - učím se - učil se
 70. to do perf./to make or pass
  udělat - udělám - udělal
 71. to clean up
  uklízet - uklízím - uklízel
 72. can, about an ability
  umět - umím - uměl
 73. to cook
  vařit - vařim - vařil
 74. to eat dinner
  večeřet - večeřím - večeřel
 75. to see
  vidět - vidím - viděl
 76. to come back
  vracet se - vracím se - vracel se
 77. to get up perf.
  vstát - vstanu - vstal
 78. to get up impf.
  vstávat - vstávám - vstával
 79. to drink up
  vypít - vypiju - vypil
 80. to get off of transport
  vystoupit - vystoupim - vystoupil
 81. to start
  začínat - začínám - začínal
 82. to try
  zkusit - zkusim - zkusil
 83. to forget
  zapomenout - zapomenu - zapomněl
 84. to sign up for an exam
  zapsat se - zapíšu se - zapsal se
 85. to close
  zavřít - zavřu - zavřel
 86. to live
  žít - žiju - žil
 87. to break a bone
  zlomit si - zlomím si - zlomil si
 88. to know person/place/thing
  znát - znám - znal
 89. to injure
  zranit se - zraním se - zranil se
Author
ID
301376
Card Set
czech verbs.txt
Description
verbs
Updated
Show Answers